မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ထဲက အလြန္ သာယာ လွပသည့္ ပအိုဝ္းေက်း႐ြာ တစ္႐ြာ အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း…

တအာန္းပေလာင္ေက်း႐ြာေတြ ဝိုင္းရံထားတဲ့ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ထဲက သာယာလွပတဲ့ ပအိုဝ္းေက်း႐ြာတစ္႐ြာ၏ အမည္မွာ ေကာင္ဖိုးေျဖင္းေက်း႐ြာတစ္႐ြာပင္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ “လြယ္ဝိုးလမ္” ဟုေခၚဆိုျပဳထားၾကေသးသည္။ အျခားအမည္မွာ ေခးအြံေအြ႕ဟု၍လည္း ေခၚဆိုျပဳ ထားၾကပါေသးသည္။ ေကာင္ဖိုး ေျဖင္းသည္ မူရင္းဘာသာစကားမွာ ပအိုဝ္းဘာသာစကားပင္ျဖစ္သည္။ ေကာင္ဆိုသည္မွာ ေတာင္ (ရွမ္းဘာသာအားျဖင့္ “လြယ္” ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ ဖိုးေျဖင္းသည္ ႏြားနက္ (ရွမ္းဘာသာအားျဖင့္ ဝိုးလမ္)ဟုအဓိပၸါယ္ထြက္သည္။ လိုရင္းအဓိပၸါယ္မွာ ႏြားနက္ေတာင္ (လြယ္ဝိုးလမ္) ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔ေနထိုင္တဲ့ ေကာင္ဖိုးေျဖင္း (လြယ္ဝိုးလမ္၊ ေခးအုံေအြ႕) ေက်း႐ြာသည္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္အရပ္ေတာင္တန္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ကားျဖင့္ (၁) နာရီေက်ာ္ၾကာ စီးႏွင္းၿပီးမွသာလွ်င္ ထိုေက်း႐ြာသို႔ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ တအာန္းပေလာင္ ေက်း႐ြာမ်ားဝိုင္းရံထားကာ ဦးဇင္းတို႔လည္း ထိုေက်း႐ြာသို႔ေရာက္ရွိရျခင္းမွာ တိုင္းေကာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ေဗြသုမန ဖိတ္ေခၚလို႔ ၎႐ြာကို ပထမဆုံးအႀကိမ္အားျဖင့္ ေရာက္ဖူးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္ဖိုးေျဖင္းေက်း႐ြာသည္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား တို႔၏ ေရွးေရွ႕ဘိုးဘြားေခတ္ယခင္ကတည္းက မူလေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေက်း႐ြာႀကီးတစ္႐ြာပင္ျဖစ္၍ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေနထိုင္ရာေဒသ ဧရိယာအဆုံးတြင္ တည္ရွိျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

ေဒသခံ႐ြာသူ/သားမ်ားက စစ္သားစုေစာင္းျခင္း အၿမဲခံေနရၿပီး ဆရာေတာ္သုပညာက ႀကံ့ႀကံ့ခိုင္ခိုင္ ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းစိတ္ဓာတ္ရွိထား၍ ႐ြာ၏အိမ္ေျခ၊ ႐ြာ၏လူဦးေရက တိုးတထက္တိုးလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ထဲက ပင္ဟုန္ေက်း႐ြာ၊ ဝမ္းကန္ေက်း႐ြာ၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက နမ္းအြန္ေက်း႐ြာတို႔သည္ အထက္ပါ ေကာင္ဖိုးေျဖင္း (လြယ္ဝိုးလမ္း၊ ေခးအုံေအြ႕) ေက်း႐ြာမွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာသည့္ ေက်း႐ြာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားၾကေပမည့္ မူလေက်း႐ြာက ေလ်ာ့နည္းမသြားပဲ ႐ြာကပို၍ပင္ ႀကီးသထက္ႀကီးလာ ေနသည္ဟု ေဒသခံေတြကေျပာဆိုၾကသည္။

ေက်း႐ြာသူ/သားတို႔က မူရင္းပအိုဝ္းဘာသာစကား၊ ရွမ္းဘာသာစကား၊ တအာန္းပေလာင္ဘာသာစကား စကားသုံးမ်ိဳးလုံးကို ေျပာဆိုသုံးႏႈန္းတတ္ထားၾက၍ အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပင္ဖ်ဴး၊ ေနာင္ဟြယ္၊ ေကာင္လုံ၊ သဲုင္ေခါဝ္၊ ပုံသဲုင္၊ ပါးေရးပါးပန္ အစရွိသည့္ေက်း႐ြာတို႔သည္လည္း ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔ေက်း႐ြာအမ်ားအျပားပင္ရွိပါသည္။ သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ လြယ္ခြိဳေက်း႐ြာသည္ ပအိုဝ္းေက်း႐ြာပင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔သည္လည္း ရဟန္းခံရွင္ျပဳ၊ ေက်ာင္းေရစက္ခ်ပြဲ က်င္းပ၍ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံတို႔ျဖင့္ အလြန္စည္ကားလွသည္။ ေက်း႐ြာသည္ အလြန္သာယာလွပသည့္ ေတာင္တန္းျပာေပၚတြင္တည္ရွိၿပီး အေရာက္လွမ္းလာခဲ့ၾကပါလို႔ လႈိက္လွဲပ်ဴငွာစြာဖိတ္ေခၚျပဳရင္းျဖင့္ သည္မွ်နင့္ပဲ ရပ္နားခြင့္ျပဳပါရေစ။

တကၠသိုလ္ခြန္အားသစ္

Add a Comment

Your email address will not be published.