အခုတေလာ လက္‌ေဇာင္းထက္ေန တဲ့ ကင္ဂ်ဳံအမ္ ရဲ႕ ညီမ ကင္ယိုေ ဂ်ာင္း က ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာမွာလား

ေျမာက္ကိုရီယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္းက သူ႔ေနရာ ဆက္ခံမည့္ စာရင္းတြင္ ညီမျဖစ္သူသည္ ထိပ္ဆုံးမွ ပါဝင္ေနသည္။ ယခုလုပ္ရပ္ သည္ ေျမာက္ကိုရီယား အစိုးရမွ ႏိုင္ငံသား မ်ား အေပၚ ကိုဗစ္-၁၉ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားသည့္ ကြာရန္တင္း လုပ္ ရပ္မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး တြင္ အက်ပ္အ တည္းမ်ား ရွိလာေနမႈမွ အာ႐ုံ လႊဲႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။ (ယခုထက္ထိ ကူးစက္သူ တဦးတ ေလမွ် မရွိဟု ေႂကြးေၾကာ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္)။

မည္သို႔ပင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိသည္ ျဖစ္ေစ ေျမာက္ကိုရီယားသည္ လူသူကင္းမဲ့ေနေသာ အ ေဆာက္အအုံမ်ားကိုသာ ဆက္လက္ ေဖါက္ခြဲပါ ေစ ဟု ဆုေတာင္းရေတာ့မည္သာ ျဖစ္သည္။ယမ န္ေန႔ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ သုံးနာရီ မတိုင္မီ ေျမာက္ကိုရီယား နယ္နမိတ္ အတြင္း ရွိ ေကဆြန္း ၿမိဳ႕ မွ မီးခိုးလုံးႀကီးမ်ား ႐ုတ္ျခည္း ဆိုသလို ထိုးတက္လာသည္ကို ေတာင္ကိုရီယား ဘက္ျခမ္း မွ တအံ့တဩ ေတြ႕လိုက္ၾကေရ ေပ သည္ ။ ဤသည္ကား ေတာင္-ေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ႐ုံးအား ေျမာက္ကိုရီယား တို႔မွ ေဖါက္ခြဲ ျပစ္ လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ သည္ ။ မီးခိုးလုံးမ်ား စဲသြားခ်ိန္ တြင္ ေတာ့ အဆိုပါ အေဆာက္ အဦးႀကီး သည္ အုတ္က်ိဳးမ်ား ျဖင့္ ျပာပုံဘဝ က်ေရာက္သြားခဲ့ရေပေတာ့ သည္။

မၾကာမီမွာပင္ ေျမာက္ကိုရီယား အစိုးရပိုင္ မီဒီယာ မ်ားက အဆိုပါ႐ုံးကို ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီး လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ပြဲခံလိုက္သည့္အ လား ေၾကျငာလာခဲ့သည္။ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရေသာ ဆက္သြယ္ေရး႐ုံးအား ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာလ မွ စတင္ ဖြင့္လွစ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ယင္းသည္ ေတာင္ ႏွင့္ ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သံ႐ုံး သဖြယ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ႐ုံး ေပါက္ကြဲမႈ ႏွင့္ အ တူ ႏွစ္ႏွစ္မွ်သာ ရွိခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တင္းမာမႈ ေလ်ာ့ပါးေရးသည္လည္း အဆုံးသတ္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ႐ုံးအား ဖ်က္ဆီးျခင္း မ ျပဳမီကပင္ ေႏြဦးကာလ တေလွ်ာက္လုံး ေျမာက္ကိုရီယားသည္ တာတိုပစ္ ဒုံးက်ည္မ်ားကို တခ်ိန္ လုံး ပစ္ခတ္ စမ္းသပ္ခဲ့ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရ ဝါဒျဖန႔္ ယႏၲယား အားလုံးသည္လည္း ေတာင္ကိုရီယား အေပၚ အင္ႏွင့္ အားႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ထားရွိေသာ hot line ေခၚ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ တယ္လီဖုန္း လိုင္းအားလည္း ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျဖတ္ေတာက္လိုက္ၾကသည္။ၿပဳံယမ္း အစိုးရမွ ယခင္က တပ္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းသြားေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္သည့္ စစ္မဲ့ဇုံ ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသို႔ တပ္မ်ား ျပန္လႊတ္မည္ဟုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အေနအထားအရ ေျမာက္ကိုရီယားသည္ ပဋိပကၡႀကီး အသစ္ တခု ဖန္တီးႏိုင္ရန္ အားထုတ္လာေနျခင္းဟု ေျပာ၍ရေပသည္။

ထိုသို႔ ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ မည္သို႔ အက်ိဳးမ်ားလာႏိုင္သည္ကိုကား သဲကြဲစြာ မသိႏိုင္ေသးေပ။ယခုကဲ့သို႔ ႐ုံးကို လူသိရွင္ၾကား ေဖါက္ခြဲျပလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေတာင္ဖက္သို႔ ခိုလႈံခဲ့ၾကေသာ ေျမာက္ကိုရီယား တို႔မွ မိုးပ်ံပူေပါင္း မ်ားတြင္ လႈံ႕ေဆာ္စာမ်ား ခ်ည္ကာ လႊတ္တင္ခဲ့ မႈမ်ား အေပၚ ေဒါသထြက္ေနၾကေသာ လူမ်ား အားလည္း ႏွစ္သိမ့္ေပးရာ ေရာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဟု ယူဆႏိုင္စရာ ရွိေနသည္။ ထိုလုပ္ ရပ္မ်ားကို ရပ္တန႔္ေအာင္ လုပ္ေပးပါမည္ဟု ေတာင္ကိုရီယားမွ ၂၀၁၈ အတြင္း ကတိေပးထားခဲ့ၿပီး လည္း ျဖစ္သည္။ကမာၻ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေသာ ေနာက္ထပ္ နယ္ျခား ေပါက္ကြဲမႈႀကီး ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ဝါဒျဖန႔္ လႈံ႕ေဆာ္စာ႐ြက္မ်ား လႊတ္တင္ေနျခင္းသည္ ယခုမွ စတင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္မႈ လည္း မရွိျပန္သျဖင့္ ယခုမွ ထိုကိစၥကို ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ လုပ္လာျခင္းသည္ အေၾကာင္းရွာျခင္းသက္သက္ဟု သုံးသပ္ခဲ့သည္ ။ေတာင္ကိုရီယား အစိုးရမွ ေျမာက္ကိုရီယား ခိုလႈံလာသူမ်ား ၏ လုပ္ရပ္ကို ၿဖိဳခြင္းေပးမည္ဟု ေျပာလာသျဖင့္ ေတာင္ကိုရီယား ႏိုင္ငံ အ တြင္း လြတ္လပ္စြာ ေဖၚျပေျပာဆိုခြင့္ အတြက္ စိုးရိမ္မကင္း ေျပာဆိုလာခဲ့ၾကသည္။ ကင္ေဂ်ာင္အန္း အစိုးရကေတာ့ ေတာင္၏ လုပ္ရပ္ မ်ားသည္ လုံေလာက္ျခင္း မရွိဟု ဆိုကာ လက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ေနာက္ထပ္ ယူဆစရာျဖစ္လာရသည္ကား စီးပြားေရး ပိုင္းတြင္ ၎တို႔ လိုအပ္ေနမႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာလာေအာင္ ဖိအားေပးျခင္း ျဖစ္ ႏိုင္သည္ဟူ၍ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္လည္း အေမရိကန္တို႔ႏွင့္ ေနာက္ထပ္တႀကိမ္ ထပ္မံေဆြးေႏြးၿပီး စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားမွ အ ထိုက္အေလ်ာက္ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ရရန္ ႀကိဳးစားလိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း တြက္ဆခဲ့ၾကသည္။ကိုရီယား ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ ဆံေရးသည္ ယခင္ကတည္းကပင္ အေျခအေန ဆိုးဝါးေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ (ဆိုလိုသည္က ေတာင္ကိုရီယား ေငြေၾကးမ်ား ေျမာက္ဖက္ရွိ အစိုးရ ဘ႑ာတိုက္ထဲ စီးဝင္ႏိုင္ေရး) သည္လည္း ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ။

ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္း မရွိက ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း မရွိ ျဖစ္ေနသည္။ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးႏိုင္ရန္ကလည္း ေျမာက္ကိုရီယား ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ အၾကား လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေအာင္ျမင္မႈ အေပၚ တည္မွီ ေနျပန္သည္။လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဒၚနယ္ ထရန႔္ ႏွင့္ ကင္ေဂ်ာင္းအန္းတို႔ အၾကား ေတြ႕ဆုံမႈသည္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ တစုံ တရာ မရပဲ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အေျခအေနမ်ား ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္ ျဖစ္လာေနျခင္းကို ေျမာက္ကိုရီယား တို႔ စိတ္ပ်က္လာခဲ့ၿပီး ဆက္ဆံေရး ပိုမို ေကာင္းမြန္ရန္ ဆက္လက္ အားထုတ္ျခင္း မရွိဆိုကာ ေတာင္ကိုရီယား အစိုးရ အေပၚ အျပစ္ဖို႔လာခဲ့ၾကျပန္သည္။

ေတာင္ကိုရီယား ဖက္မွ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ပုံစံျဖင့္ မထင္မရွား အကူအညီေပးလာျခင္းမ်ိဳးကို လည္း ေျမာက္ က လက္မခံ ခဲ့ျပန္ေပ။သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ မိမိလိုလားခ်က္မ်ား ရႏိုင္ေရး အတြက္ ဖိအားမ်ား ေပးလာသည့္ ဗ်ဴဟာသည္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အလားအလာ မရွိႏိုင္သေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထရန႔္အဖို႔ ကိုဗစ္-၁၉ အက်ပ္အတည္းႀကီး ႏွင့္ ေနာက္တႀကိမ္ သမၼတအျဖစ္ ျပန္အေ႐ြးခံႏိုင္ရန္ အလုပ္ မ်ားေန၍ ေျမာက္ကိုရီယား အေပၚ အာ႐ုံမထားႏိုင္ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ေကဆြန္း ေပါက္ကြဲမႈႀကီး ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေတာင္ကိုရီယားအား အဆိုးဖက္သို႔ ေရာက္သြားေစမည့္ အျပဳအမူမ်ိဳးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ဟူသည့္ ေျပာေနက် ေၾက ျငာခ်က္ မ်ိဳးသာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အၿမဲလို ေျပေျပလည္လည္ ေျပာေလ့ရွိသည့္ ေတာင္ကိုရီယား ဖက္မွ ေလသံမွာ တင္းမာလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီယား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တဦးသည္ ေျမာက္မွ ေနာက္ထပ္ စစ္ေရးအရ လႈပ္ရွားလာမည္ဆိုက တန္ဖိုးႀကီးႀကီး ေပးဆပ္ရလိမ့္မည္ဟု ဟိန္းေဟာက္ လိုက္ျပန္သည္။ သမၼတ မြန္ေဂ်းအင္ ႐ုံးကလည္း မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီယား၏ “အဓိပၸါယ္မဲ့ ႐ိုင္းစိုင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား” ကို ေနာက္ထပ္သည္းခံႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့သျဖင့္ “အေျခခံ ေလာကဝတ္မ်ား” ကို ေတာ့ လိုက္နာေပးရန္ တိုက္တြန္း ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအတိုင္းဆိုက မြန္ေဂ်းအင္ သည္ ကင္ေဂ်ာင္အန္း၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို လက္သင့္ခံမည့္ အလားအလာ မေတြ႕ရေပ။

ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်တခုကား ေျမာက္၏ လုပ္ရပ္သည္ ၎တို႔၏ ျပည္တြင္းေရး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသလားဟု ယူဆခ်က္ ထြက္ေပၚ လာခဲ့ရျပန္သည္။ ယခုလို ဆက္သြယ္ေရး ႐ုံးအား မေဖါက္ခြဲမီ ေတာင္အေပၚ ဝါဒ ျဖန႔္ခ်ီေရး ကမ္းပိန္းအား ဦးေဆာင္ေနသူမွာ ညီမ ျဖစ္သူ ကင္ယိုေဂ်ာင္း ျဖစ္ေနသည္။သူမသည္ ေတာင္ကိုရီယား အား ျပင္းထန္ေသာ စကားလုံးမ်ားသုံးကာ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ေန ခဲ့သည္။ သူမ၏ တင္းမာေသာ သေဘာထား ႏွင့္ အေနအထားကို ေျမာက္ကိုရီယား အစိုးရမွ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းေလာဟု သုံးသပ္ ခဲ့ ၾကျပန္သည္။ယခုႏွစ္ အတြင္း ကင္ေဂ်ာင္အန္းသည္ လူျမင္ကြင္းမွ ထူးထူးျခားျခား ေပ်ာက္ကြယ္ေနျပန္သည္။

ထို႔အတြက္ သူ၏ က်န္း မာေရး ႏွင့္ သူ႔ေနရာ မည္သူ ဆက္ခံမည္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထင္ေၾကးမ်ား ထြက္ေပၚလာေနသည္။(ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔ အီေကာ္ေနာ္မစ္ မဂၢဇင္း မွ “Out with a bang: North Korea blows up détente with the South”)

REF: လွစိုးေဝ

UNICODE

အခုတလော လက်‌ဇောင်းထက်နေ တဲ့ ကင်ဂျုံအမ် ရဲ့ ညီမ ကင်ယိုေ ဂျာင်း က ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို ခြိမ်းခြောက်လာမှာလား

မြောက်ကိုရီယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်းက သူ့နေရာ ဆက်ခံမည့် စာရင်းတွင် ညီမဖြစ်သူသည် ထိပ်ဆုံးမှ ပါဝင်နေသည်။ ယခုလုပ်ရပ် သည် မြောက်ကိုရီယား အစိုးရမှ နိုင်ငံသား များ အပေါ် ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်းကျပ်စွာ တားမြစ်ထားသည့် ကွာရန်တင်း လုပ် ရပ်များကြောင့် စီးပွားရေး တွင် အကျပ်အ တည်းများ ရှိလာနေမှုမှ အာရုံ လွှဲနိုင်မည်လည်း ဖြစ်သည်။ (ယခုထက်ထိ ကူးစက်သူ တဦးတ လေမျှ မရှိဟု ကြွေးကြော်နေဆဲ ဖြစ်သည်)။

မည်သို့ပင် ရည်ရွယ်ချက် ရှိသည် ဖြစ်စေ မြောက်ကိုရီယားသည် လူသူကင်းမဲ့နေသော အ ဆောက်အအုံများကိုသာ ဆက်လက် ဖေါက်ခွဲပါ စေ ဟု ဆုတောင်းရတော့မည်သာ ဖြစ်သည်။ယမ န်နေ့ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ နေ့လည် သုံးနာရီ မတိုင်မီ မြောက်ကိုရီယား နယ်နမိတ် အတွင်း ရှိ ကေဆွန်း မြို့ မှ မီးခိုးလုံးကြီးများ ရုတ်ခြည်း ဆိုသလို ထိုးတက်လာသည်ကို တောင်ကိုရီယား ဘက်ခြမ်း မှ တအံ့တဩ တွေ့လိုက်ကြရေ ပေ သည် ။ ဤသည်ကား တောင်-မြောက် ဆက်သွယ်ရေး ရုံးအား မြောက်ကိုရီယား တို့မှ ဖေါက်ခွဲ ပြစ် လိုက်ခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ် သည် ။ မီးခိုးလုံးများ စဲသွားချိန် တွင် တော့ အဆိုပါ အဆောက် အဦးကြီး သည် အုတ်ကျိုးများ ဖြင့် ပြာပုံဘဝ ကျရောက်သွားခဲ့ရပေတော့ သည်။

မကြာမီမှာပင် မြောက်ကိုရီယား အစိုးရပိုင် မီဒီယာ များက အဆိုပါရုံးကို ဖေါက်ခွဲ ဖျက်ဆီး လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အောင်ပွဲခံလိုက်သည့်အ လား ကြေငြာလာခဲ့သည်။ဖေါက်ခွဲ ဖျက်ဆီးခြင်း ခံရသော ဆက်သွယ်ရေးရုံးအား ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာလ မှ စတင် ဖွင့်လှစ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည်။ ယင်းသည် တောင် နှင့် မြောက် နှစ်နိုင်ငံအကြား သံရုံး သဖွယ် လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရုံး ပေါက်ကွဲမှု နှင့် အ တူ နှစ်နှစ်မျှသာ ရှိခဲ့သော နှစ်နိုင်ငံအကြား တင်းမာမှု လျော့ပါးရေးသည်လည်း အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ရုံးအား ဖျက်ဆီးခြင်း မ ပြုမီကပင် နွေဦးကာလ တလျှောက်လုံး မြောက်ကိုရီယားသည် တာတိုပစ် ဒုံးကျည်များကို တချိန် လုံး ပစ်ခတ် စမ်းသပ်ခဲ့ပြန်သည်။

ထို့အပြင် အစိုးရ ဝါဒဖြန့် ယန္တယား အားလုံးသည်လည်း တောင်ကိုရီယား အပေါ် အင်နှင့် အားနှင့် တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်နေခဲ့ပြီးလည်း ဖြစ်သည်။ နှစ်နိုင်ငံအကြား ထားရှိသော hot line ခေါ် အရေးပေါ် ဆက်သွယ်နိုင်သည့် တယ်လီဖုန်း လိုင်းအားလည်း ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ဖြတ်တောက်လိုက်ကြသည်။ပြုံယမ်း အစိုးရမှ ယခင်က တပ်များ ရုပ်သိမ်းသွားသော နေရာများ ဖြစ်သည့် စစ်မဲ့ဇုံ နှင့် နယ်စပ်ဒေသများသို့ တပ်များ ပြန်လွှတ်မည်ဟုလည်း ခြိမ်းခြောက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ အနေအထားအရ မြောက်ကိုရီယားသည် ပဋိပက္ခကြီး အသစ် တခု ဖန်တီးနိုင်ရန် အားထုတ်လာနေခြင်းဟု ပြော၍ရပေသည်။

ထိုသို့ ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့အတွက် မည်သို့ အကျိုးများလာနိုင်သည်ကိုကား သဲကွဲစွာ မသိနိုင်သေးပေ။ယခုကဲ့သို့ ရုံးကို လူသိရှင်ကြား ဖေါက်ခွဲပြလိုက်ခြင်းဖြင့် တောင်ဖက်သို့ ခိုလှုံခဲ့ကြသော မြောက်ကိုရီယား တို့မှ မိုးပျံပူပေါင်း များတွင် လှုံ့ဆော်စာများ ချည်ကာ လွှတ်တင်ခဲ့ မှုများ အပေါ် ဒေါသထွက်နေကြသော လူများ အားလည်း နှစ်သိမ့်ပေးရာ ရောက်နိုင်သောကြောင့် ဟု ယူဆနိုင်စရာ ရှိနေသည်။ ထိုလုပ် ရပ်များကို ရပ်တန့်အောင် လုပ်ပေးပါမည်ဟု တောင်ကိုရီယားမှ ၂၀၁၈ အတွင်း ကတိပေးထားခဲ့ပြီး လည်း ဖြစ်သည်။ကမ္ဘာ ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ခြိမ်းခြောက်လာသော နောက်ထပ် နယ်ခြား ပေါက်ကွဲမှုကြီး ဖြစ်သည်။

သို့သော် ထိုသို့ ဝါဒဖြန့် လှုံ့ဆော်စာရွက်များ လွှတ်တင်နေခြင်းသည် ယခုမှ စတင်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်နေပြီ ဖြစ်ပြီး ထိရောက်မှု လည်း မရှိပြန်သဖြင့် ယခုမှ ထိုကိစ္စကို ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်လာခြင်းသည် အကြောင်းရှာခြင်းသက်သက်ဟု သုံးသပ်ခဲ့သည် ။တောင်ကိုရီယား အစိုးရမှ မြောက်ကိုရီယား ခိုလှုံလာသူများ ၏ လုပ်ရပ်ကို ဖြိုခွင်းပေးမည်ဟု ပြောလာသဖြင့် တောင်ကိုရီယား နိုင်ငံ အ တွင်း လွတ်လပ်စွာ ဖေါ်ပြပြောဆိုခွင့် အတွက် စိုးရိမ်မကင်း ပြောဆိုလာခဲ့ကြသည်။ ကင်ဂျောင်အန်း အစိုးရကတော့ တောင်၏ လုပ်ရပ် များသည် လုံလောက်ခြင်း မရှိဟု ဆိုကာ လက်ခံခဲ့ခြင်း မရှိပေ။

နောက်ထပ် ယူဆစရာဖြစ်လာရသည်ကား စီးပွားရေး ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့ လိုအပ်နေမှုများကို လိုက်လျောလာအောင် ဖိအားပေးခြင်း ဖြစ် နိုင်သည်ဟူ၍ပင် ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်လည်း အမေရိကန်တို့နှင့် နောက်ထပ်တကြိမ် ထပ်မံဆွေးနွေးပြီး စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်မှုများမှ အ ထိုက်အလျောက် ဖြေလျော့မှုများ ရရန် ကြိုးစားလိုခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်ဟုလည်း တွက်ဆခဲ့ကြသည်။ကိုရီယား နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက် ဆံရေးသည် ယခင်ကတည်းကပင် အခြေအနေ ဆိုးဝါးနေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ နှစ်နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (ဆိုလိုသည်က တောင်ကိုရီယား ငွေကြေးများ မြောက်ဖက်ရှိ အစိုးရ ဘဏ္ဍာတိုက်ထဲ စီးဝင်နိုင်ရေး) သည်လည်း ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ ။

ဖြေလျော့ပေးခြင်း မရှိက ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း မရှိ ဖြစ်နေသည်။ ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှု များ ဖြေလျော့ပေးနိုင်ရန်ကလည်း မြောက်ကိုရီယား နှင့် အမေရိကန်တို့ အကြား လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ၏ အောင်မြင်မှု အပေါ် တည်မှီ နေပြန်သည်။လွန်ခဲ့သော နှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော ဒေါ်နယ် ထရန့် နှင့် ကင်ဂျောင်းအန်းတို့ အကြား တွေ့ဆုံမှုသည်လည်း သဘောတူညီချက် တစုံ တရာ မရပဲ ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။ ထိုသို့ အခြေအနေများ ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ် ဖြစ်လာနေခြင်းကို မြောက်ကိုရီယား တို့ စိတ်ပျက်လာခဲ့ပြီး ဆက်ဆံရေး ပိုမို ကောင်းမွန်ရန် ဆက်လက် အားထုတ်ခြင်း မရှိဆိုကာ တောင်ကိုရီယား အစိုးရ အပေါ် အပြစ်ဖို့လာခဲ့ကြပြန်သည်။

တောင်ကိုရီယား ဖက်မှ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု ပုံစံဖြင့် မထင်မရှား အကူအညီပေးလာခြင်းမျိုးကို လည်း မြောက် က လက်မခံ ခဲ့ပြန်ပေ။သို့သော် ယခုကဲ့သို့ မိမိလိုလားချက်များ ရနိုင်ရေး အတွက် ဖိအားများ ပေးလာသည့် ဗျူဟာသည် အောင်မြင်ဖို့ အလားအလာ မရှိနိုင်သလောက်ပင် ဖြစ်သည်။ ထရန့်အဖို့ ကိုဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းကြီး နှင့် နောက်တကြိမ် သမ္မတအဖြစ် ပြန်အရွေးခံနိုင်ရန် အလုပ် များနေ၍ မြောက်ကိုရီယား အပေါ် အာရုံမထားနိုင် ဖြစ်နေပြန်သည်။ ကေဆွန်း ပေါက်ကွဲမှုကြီး ဖြစ်ပြီး မကြာမီမှာပင် အမေရိကန် နိုင်ငံ ခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တောင်ကိုရီယားအား အဆိုးဖက်သို့ ရောက်သွားစေမည့် အပြုအမူမျိုးမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် ဟူသည့် ပြောနေကျ ကြေ ငြာချက် မျိုးသာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

သို့သော် အမြဲလို ပြေပြေလည်လည် ပြောလေ့ရှိသည့် တောင်ကိုရီယား ဖက်မှ လေသံမှာ တင်းမာလာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ တောင်ကိုရီယား ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တဦးသည် မြောက်မှ နောက်ထပ် စစ်ရေးအရ လှုပ်ရှားလာမည်ဆိုက တန်ဖိုးကြီးကြီး ပေးဆပ်ရလိမ့်မည်ဟု ဟိန်းဟောက် လိုက်ပြန်သည်။ သမ္မတ မွန်ဂျေးအင် ရုံးကလည်း မိမိတို့ အနေဖြင့် မြောက်ကိုရီယား၏ “အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ရိုင်းစိုင်းသည့် လုပ်ရပ်များ” ကို နောက်ထပ်သည်းခံနိုင်စွမ်း မရှိတော့သဖြင့် “အခြေခံ လောကဝတ်များ” ကို တော့ လိုက်နာပေးရန် တိုက်တွန်း ကြောင်း ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုအတိုင်းဆိုက မွန်ဂျေးအင် သည် ကင်ဂျောင်အန်း၏ လိုလားချက်များကို လက်သင့်ခံမည့် အလားအလာ မတွေ့ရပေ။

နောက်ထပ် ဖြစ်နိုင်ချေတခုကား မြောက်၏ လုပ်ရပ်သည် ၎င်းတို့၏ ပြည်တွင်းရေး နှင့် သက်ဆိုင်နေသလားဟု ယူဆချက် ထွက်ပေါ် လာခဲ့ရပြန်သည်။ ယခုလို ဆက်သွယ်ရေး ရုံးအား မဖေါက်ခွဲမီ တောင်အပေါ် ဝါဒ ဖြန့်ချီရေး ကမ်းပိန်းအား ဦးဆောင်နေသူမှာ ညီမ ဖြစ်သူ ကင်ယိုဂျောင်း ဖြစ်နေသည်။သူမသည် တောင်ကိုရီယား အား ပြင်းထန်သော စကားလုံးများသုံးကာ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေ ခဲ့သည်။ သူမ၏ တင်းမာသော သဘောထား နှင့် အနေအထားကို မြောက်ကိုရီယား အစိုးရမှ မြေတောင် မြှောက်ပေးရန် ကြိုးစားနေခြင်းလောဟု သုံးသပ် ခဲ့ ကြပြန်သည်။ယခုနှစ် အတွင်း ကင်ဂျောင်အန်းသည် လူမြင်ကွင်းမှ ထူးထူးခြားခြား ပျောက်ကွယ်နေပြန်သည်။

ထို့အတွက် သူ၏ ကျန်း မာရေး နှင့် သူ့နေရာ မည်သူ ဆက်ခံမည် များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထင်ကြေးများ ထွက်ပေါ်လာနေသည်။(ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ အီကော်နော်မစ် မဂ္ဂဇင်း မှ “Out with a bang: North Korea blows up détente with the South”)

REF:   လှစိုးဝေ

Add a Comment

Your email address will not be published.