ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ တ႐ုတ္မွ အတိုး ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူထားမႈသည္ ႀကီးမားေသာအမွားျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ေျပာ

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ အတိုး ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူထားေသာ သမဝါယမေခ်းေငြမ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္ ယာေျမအဆင့္ျမႇင့္တင္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ၿမိဳ႕ နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္မွ အသင္းေပါင္း ၃ဝ၅ သင္း၊ အသင္းသား ၅၈၈၉ ဦး၏ ဧက ေပါင္း ၁၃၇၁၇ ဒသမ ၅၄ ဧကအတြက္ ပံ့ပိုးေငြက်ပ္သန္း ၁၆၄,ဝဝ၁ ထုတ္ေခ်းေပးထားျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၉ ၿမိဳ႕နယ္မွ အသင္းေပါင္း ၂၉၅၂ သင္း၊ အသင္းသား ၂၉၅၉၇၄ ဦး ကို စုစုေပါင္းေငြက်ပ္သန္း ၄၇၃၆၆ ဒသမ ၅၆၇ ထုတ္ေခ်းေပးထားျခင္း၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္မွ အသင္းေပါင္း ၄၈ သင္း၊ အသင္းသား ၃၅၁ ဦးကို စုစုေပါင္းေငြက်ပ္သန္း ၅၆၉ ဒသမ ၆၃၅ ထုတ္ေခ်း ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

အသင္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁ ခုမွ အသင္းတသင္းကို က်ပ္သန္း ၁ဝဝ ထုတ္ေခ်းေပးထားျခင္း၊ ျပင္ပကုမၸဏီ မ်ားမွ လယ္ယာသုံး၊ လုပ္ငန္းသုံးစက္ကိရိယာမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ ၂၄ ၿမိဳ႕နယ္မွ အသင္းေပါင္း ၃၆၈၊ အသင္းသား ၅၂၅ ဦး၊ စက္ပစၥည္း ၅၂၅ စီးအတြက္ ထုတ္ေခ်းေငြက်ပ္သန္း ၅၈ဝ၈ ဒသမ ၈ သန္း၊ စုစုေပါင္းေခါင္းစဥ္ ၅ မ်ိဳး အတြက္ ေခ်းေငြက်ပ္သန္း ၅၈ဝဝ၉ ဒသမ ဝဝ၃ တို႔ အား ေက်းလက္ေဒသ မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးရည္မွန္းခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္အရ ေခ်းေငြမ်ားကို ေငြက်ပ္ ၁ဝဝ လွ်င္ ယခင္ အတိုးႏႈန္း ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ယခုေငြက်ပ္ ၁ဝဝ လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း ထုတ္ ေခ်းလ်က္ရွိသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လယ္ယာေျမအဆင့္ျမႇင့္တင္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အတိုး ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်း ယူထားေသာ သမေခ်းေငြသည္ ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕၏ႀကီးမားေသာစီမံခန႔္ခြဲမႈ အမွားတခုျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ ႀကီးေဒါက္တာစိုးသန္းက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္း အေဝး(ဆ႒မေန႔)တြင္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦး လႈိင္ဝင္း၏ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ အတိုး ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ေခ်းယူထားေသာ သမဝါယမ ေခ်းေငြမ်ားထဲမွ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း မည္ကဲ့သို႔စီမံခန႔္ခြဲလ်က္ရွိသည္ကိုသိရွိလိုေၾကာင္းႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

”တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ အတိုး ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူထားေသာသမဝါယမေခ်းေငြဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရ လက္ထက္ကာလက အင္ မတန္ႀကီးမားတဲ့စီမံခန႔္ခြဲမႈအမွားႀကီးတခုလို႔ပဲ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြေတြကို ရယူမယ္ဆိုရင္ အတိုးႏႈန္းသည္ ဒသမ သုညသုည ေနာက္က ဂဏန္းတခုပဲရွိပါတယ္။ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေခ်းတာသည္ အင္မတန္မ်ားျပားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အင္မတန္မ်ားျပားတဲ့ဒီအတိုးႏႈန္းကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔နဲ႔ အက်ိဳးနဲ႔အျပစ္ကို အျပင္း အ ထန္ေဝဖန္ေထာက္ျပကန႔္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အစိုးရကတင္ျပလာတာကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေတာ့ ဒီစီမံကိန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္။

ဒီစီမံကိန္းရဲ႕အက်ိဳးဆက္ကလည္း အင္မတန္ႀကီးမားပါတယ္။ အဲဒီခ်ိန္က တေဒၚလာသည္ ျမန္မာေငြ ၆ဝဝ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိေပါက္ ေစ်းနဲ႔ဆို ရင္ ႏွစ္ဆမကေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီအတိုးႏႈန္းေတြေရာ၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ အရင္းအတြက္ပါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ေရာ၊ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ပါ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္” ၎ကဆိုသည္။ထို႔အျပင္ သမဝါယမပိုင္သည့့္ သမဝါယမေခ်း ယူထားသည့္ေငြမ်ားကို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ရန္ အေဝးႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေခ်းေငြမ်ားကို ေခ်းထားသည့္ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္ေပးဆပ္ ႏိုင္ေအာင္ ႐ုန္းကန္ေနရ ေၾကာင္း၊ ယခင္က ေခ်းေငြထုတ္ေပးခဲ့သူမ်ားကို အတိုးႏႈန္း ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းယူခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ရွင္းျပသည္။

REF: NEWS WATCH

UNICODE

ဦးသိန်းစိန်လက်ထက် တရုတ်မှ အတိုး ၄ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ချေးယူထားမှုသည် ကြီးမားသောအမှားဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ပြော

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ အတိုး ၄ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ချေးယူထားသော သမဝါယမချေးငွေများကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လယ် ယာမြေအဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် မြို့ နယ် ၁၈ မြို့နယ်မှ အသင်းပေါင်း ၃ဝ၅ သင်း၊ အသင်းသား ၅၈၈၉ ဦး၏ ဧက ပေါင်း ၁၃၇၁၇ ဒသမ ၅၄ ဧကအတွက် ပံ့ပိုးငွေကျပ်သန်း ၁၆၄,ဝဝ၁ ထုတ်ချေးပေးထားခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် မြို့နယ် ၁၉ မြို့နယ်မှ အသင်းပေါင်း ၂၉၅၂ သင်း၊ အသင်းသား ၂၉၅၉၇၄ ဦး ကို စုစုပေါင်းငွေကျပ်သန်း ၄၇၃၆၆ ဒသမ ၅၆၇ ထုတ်ချေးပေးထားခြင်း၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းအတွက် မြို့နယ် ၉ မြို့နယ်မှ အသင်းပေါင်း ၄၈ သင်း၊ အသင်းသား ၃၅၁ ဦးကို စုစုပေါင်းငွေကျပ်သန်း ၅၆၉ ဒသမ ၆၃၅ ထုတ်ချေး ပေးထားကြောင်း သိရသည်။

အသင်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် မြို့နယ် ၁ ခုမှ အသင်းတသင်းကို ကျပ်သန်း ၁ဝဝ ထုတ်ချေးပေးထားခြင်း၊ ပြင်ပကုမ္ပဏီ များမှ လယ်ယာသုံး၊ လုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာများအား မြို့နယ် ၂၄ မြို့နယ်မှ အသင်းပေါင်း ၃၆၈၊ အသင်းသား ၅၂၅ ဦး၊ စက်ပစ္စည်း ၅၂၅ စီးအတွက် ထုတ်ချေးငွေကျပ်သန်း ၅၈ဝ၈ ဒသမ ၈ သန်း၊ စုစုပေါင်းခေါင်းစဉ် ၅ မျိုး အတွက် ချေးငွေကျပ်သန်း ၅၈ဝဝ၉ ဒသမ ဝဝ၃ တို့ အား ကျေးလက်ဒေသ များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးရည်မှန်းချက်လုပ်ငန်းစဉ်အရ ချေးငွေများကို ငွေကျပ် ၁ဝဝ လျှင် ယခင် အတိုးနှုန်း ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ယခုငွေကျပ် ၁ဝဝ လျှင် အတိုးနှုန်း ၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်လည်းကောင်း ထုတ် ချေးလျက်ရှိသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လယ်ယာမြေအဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် တရုတ်နိုင်ငံမှ အတိုး ၄ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ချေး ယူထားသော သမချေးငွေသည် ယခင်အစိုးရအဖွဲ့၏ကြီးမားသောစီမံခန့်ခွဲမှု အမှားတခုဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန် ကြီးဒေါက်တာစိုးသန်းက ဒုတိယအကြိမ်မြောက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၊ (၁၈) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်း အဝေး(ဆဋ္ဌမနေ့)တွင် စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ် ဦး လှိုင်ဝင်း၏ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ အတိုး ၄ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ချေးယူထားသော သမဝါယမ ချေးငွေများထဲမှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း မည်ကဲ့သို့စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသည်ကိုသိရှိလိုကြောင်းနှင့် အခြားဆက်စပ်မေးခွန်းများကို ပြန်လည်ဖြေကြားရာတွင် ထည့်သွင်းပြော ကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

”တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ အတိုး ၄ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ချေးယူထားသောသမဝါယမချေးငွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရ လက်ထက်ကာလက အင် မတန်ကြီးမားတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားကြီးတခုလို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအချိန်က နိုင်ငံတကာချေးငွေတွေကို ရယူမယ်ဆိုရင် အတိုးနှုန်းသည် ဒသမ သုညသုည နောက်က ဂဏန်းတခုပဲရှိပါတယ်။ ၄ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ချေးတာသည် အင်မတန်များပြားပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက အင်မတန်များပြားတဲ့ဒီအတိုးနှုန်းကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့နဲ့ အကျိုးနဲ့အပြစ်ကို အပြင်း အ ထန်ဝေဖန်ထောက်ပြကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အစိုးရကတင်ပြလာတာကို လွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့ပြီးတော့ ဒီစီမံကိန်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။

ဒီစီမံကိန်းရဲ့အကျိုးဆက်ကလည်း အင်မတန်ကြီးမားပါတယ်။ အဲဒီချိန်က တဒေါ်လာသည် မြန်မာငွေ ၆ဝဝ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိပေါက် စျေးနဲ့ဆို ရင် နှစ်ဆမကတော့ပါဘူး။ အဲဒီအတိုးနှုန်းတွေရော၊ ပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့ အရင်းအတွက်ပါ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော်အတွက်ရော၊ သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပါ ရုန်းကန်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်” ၎င်းကဆိုသည်။ထို့အပြင် သမဝါယမပိုင်သည့့် သမဝါယမချေး ယူထားသည့်ငွေများကို ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရန် အဝေးကြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းချေးငွေများကို ချေးထားသည့်နှုန်းဖြင့် ပြန်ပေးဆပ် နိုင်အောင် ရုန်းကန်နေရ ကြောင်း၊ ယခင်က ချေးငွေထုတ်ပေးခဲ့သူများကို အတိုးနှုန်း ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းယူခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိသည်ဟုလည်း ရှင်းပြသည်။

REF:   NEWS  WATCH

Add a Comment

Your email address will not be published.