တ႐ုတ္ တို႔ ကိုယ့္ေပါင္ကိုယ္ လွန္ေထာင္းသလို ျဖစ္ေနတဲ့ အိႏၵိယ နဲ႔ ဟိမဝႏၲာနယ္စပ္ ပဋိပကၡျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္း

တ႐ုတ္၏ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အၾကား အလြတ္သေဘာ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးကိုလည္း တိုးတက္ေစခဲ့ကာ ဂ်ပန္၏ ႏွစ္ ပတ္ လည္ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒအစီရင္ခံစာတြင္ ထိုင္ဝမ္ကို အလြန္အေရးပါေသာ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုင္ဝမ္၌ သမၼတ ဆိုင္ အင္ ဝမ္ ဒုတိယသမၼတသက္တမ္းစတင္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ဂ်ပန္ အစိုးရေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Yoshihide Sug က ဂ်ပန္သည္ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနေၾကာင္း ေမလ ၂၀ ရက္က ေျပာခဲ့သည္။

ဟိမဝႏၲာ ေတာင္တန္းမွ သည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အထိ တ႐ုတ္၏ လက္တေလာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ေပက်င္းအေပၚ ႀကိဳတင္ မ သိျမင္ႏိုင္ ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားရွိလာေနၿပီး ရန္သူပတ္လည္ဝိုင္းေနေသာနယ္ ပယ္အတြင္းသို႔ တြန္းပို႔ျခင္းခံရႏိုင္ေပသည္။ အိႏၵိယ စစ္ သား ၂၀ အသတ္ ခံရမႈကိစၥအပါအဝင္ မၾကာေသးမီက တ႐ုတ္ တို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံအမ်ားက ပိုမိုရွင္းလင္းေသာ အစီအမံတစ္ရပ္ခ်မွတ္ၿပီး ကိုဗစ္-၁၉ အက်ပ္အတည္းၿပီးဆုံးသြားခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈအသစ္ မည္သို႔ျဖစ္ေပၚ လာမည္ဆိုသည့္အခ်က္ မွာလည္း ပိုမို ရွင္းလင္းထင္ရွားလာေပလိမ့္ မည္။

တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီထိန္း ခ်ဳပ္ထား ေသာ မီဒီယာ တြင္ လြတ္လပ္ ေသာပညာရွင္ တစ္ဦးကို ကိုးကား ေဖာ္ျပျခင္း သည္ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ၎တို႔ အျမင္မ်ား ကို လူသိ ရွင္ၾကား ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳဘဲ ၎တို႔ အား ယုံၾကည္ လာေစ ရန္ က်ယ္ က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အသုံးျပဳ ေသာ နည္းဗ်ဴ ဟာျဖစ္ သည္ ။ Global Times ၏ ဇြန္ လ (၁၇) ထုတ္ သတင္း စာတြင္ အေနာက္ ဟိမဝႏၲာ နယ္စပ္ ၌ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ စစ္တပ္ အၾကား ေက်ာက္တုံး ေက်ာက္ခဲ မ်ား၊ သံေခ်ာင္း ႐ိုက္ထား ေသာ တုတ္ မ်ားျဖင့္ ခိုက္ ရန္ျဖစ္ပြား မႈတြင္ အိႏၵိယ စစ္သား (၂၀) ဦးေသဆုံး မႈအေပၚလက္ တုံ႔ျပန္လွ်င္ အိႏၵိယ အေနျဖင့္ ႀကီးႀကီး မားမားျပန္လည္ ေပးဆပ္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး တပ္ဘက္ ဆိုင္ရာဖိအားေပး မႈမ်ားရင္ဆိုင္ ရမည္ဟူေသာ ေရးသားခ်က္ သည္ ေပက်င္း ၏စိတ္သေဘာထား ကို ေဖာ္ျပေနျခင္း ပင္ျဖစ္ သည္ ။

အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ ဓာတ္ျပင္းထန္ ေသာ သတင္းစာ က ပါကစၥတန္ သည္ တ႐ုတ္၏ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာ မဟာဗ်ဴ ဟာေျမာက္မိတ္ ဖက္ျဖစ္ၿပီး နီေပါသည္ လည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ရင္းႏွီး ဆက္ႏြယ္ မႈရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ ႏိုင္ငံ စလုံးသည္ တ႐ုတ္ အဆိုျပဳထားေသာ ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း ေအာက္ ရွိ အဓိက မိတ္ဖက္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး တင္းမာမႈျမင့္ တက္ လာပါ က အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၏အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား သည္ ၎ကို ဆန႔္က်င္ ေသာ ပဋိပကၡ အတြင္းသို႔ ပါဝင္ပတ္ သက္ လာႏိုင္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါး ရိပ္ျခည္ေျပာ လိုက္ျခင္း ပင္ျဖစ္ သည္ ။ တ႐ုတ္ – အိႏၵိယ ဆက္ဆံ ေရးဆိုး႐ြား လာျခင္းသည္ တ႐ုတ္ ကိုစိန္ ေခၚရန္ အခြင့္အ ေရးျဖစ္ လိမ့္ မည္ ဟု အိႏၵိယ အေနျဖင့္ မယုံၾကည္ သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆင္ အျခင္မဲ့လုပ္ရပ္ မ်ားသည္ အိႏၵိယ အတြက္ ဆိုး႐ြားေသာ အက်ိဳးဆက္ မ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ ေစသည္ဟု ရွန္ဟိုင္းအေျခစိုက္ ပညာရွင္ တစ္ဦး၏ေရးသားခ်က္ကို Global Times က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယခုလအေစာပိုင္း က ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ လိပ္ခဲ တည္းလည္း အေျခအေန ေပၚထြက္ လာခ်ိန္၌ တ႐ုတ္ သည္ ေလထီးတပ္ ဖြဲ႕ဝင္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာႏွင့္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားပါဝင္ေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီးကို စီစဥ္ထားေၾကာင္း တ႐ုတ္၏ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ဇြန္ ၇ ရက္က Global Times က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။တ႐ုတ္ သည္ ဟိမဝႏၲာေဒသ တြင္ ရန္သူမ်ား ကို ထိခိုက္ ေစၿပီး ၎၏အေနအ ထားခိုင္ၿမဲေစရန္ရည္႐ြယ္၍ အာဏာျပျခင္းႏွင့္ ၿပီးခဲ့ သည့္လ မ်ားအတြင္း ရန္လိုေသာမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ မိတ္ေဆြထက္ ရန္သူပိုမ်ား လာဖြယ္ရွိသည္။ ဧၿပီလက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၌ တ႐ုတ္ေရ ယာဥ္ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္ငါးဖမ္းေလွနစ္ျမဳပ္ခဲ့ရမႈသည္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာေဒးလက္ထက္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ကို ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တစ္ဖက္တည္းျဖစ္သြားေစခဲ့ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လကလည္း Reed Bank ဧရိယာတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ ငါးဖမ္းေလွတစ္စီး တ႐ုတ္ေရယာဥ္တစ္ စီးေၾကာင့္ နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည္။

ဇြန္ လ (၄) ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အြန္လိုင္း ဗီဒီယို အစည္း အေဝး၌ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Retno Marsud က တ ႐ုတ္ ၏ပိုင္နက္ ေတာင္းဆိုမႈ သည္ အင္ဒိုနီးရွား ၏သီးသန႔္စီးပြားေရးဇုန္ကို သက္ေရာက္သည္ ဟု ေဝဖန္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္က ၎၏ေရပိုင္နက္ အျဖစ္ တစ္ဖက္သတ္ သတ္မွတ္ထား ေသာမ်ဥ္း (nine-dash-line) ဧရိယာသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအေျခခံမ်ား ကင္းမဲ့ေန ေၾကာင္း ဂ်ကာတာ အစိုးရက ေမ ၂၆ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၌ တ႐ုတ္၏ပိုင္နက္က်ဴးေက်ာ္မႈကို ဆန႔္က်င္သ ည့္ ဖိလစ္ပိုင္ ၏တိုင္ၾကားခ်က္ကို မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာအၿမဲတမ္းခုံ႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဂ်ကာတာက ကိုးကား ေျပာဆို ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ေမလတြင္လည္း တ႐ုတ္ပိုင္စူးစမ္းေရးသေဘၤာတစ္စီး သည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ရွိ မေလးရွားေရနံရွာေဖြေရးေရ ယာဥ္ႏွင့္ အတူ နီးနီးကပ္ကပ္လႈပ္ရွားေနခဲ့သည္။ မေလးရွားပိုင္ West Capella ေရနံရွာေဖြေရး သေဘၤာသည္ ၎၏အစီအစဥ္မ်ား ၿပီးေျမာက္ သြားသည့္အခါ အဆိုပါေရပိုင္နက္မွ ထြက္ခြါသြားစဥ္ တ႐ုတ္ ဘူမိ တိုင္းတာေရး သုေတသနသေဘၤာ Haiyang Dizhi 8 သည္လည္း အေစာင့္အၾကပ္ တ႐ုတ္သေဘၤာ ႏွစ္စီးႏွင့္အတူ လိုက္ပါသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။အရပ္ ဖက္ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လူမႈ မီဒီယာမ်ား
တြင္ တင္ သည့္အ ေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေလ့လာ သုံးသပ္သူႏွင့္ ေဒသခံတစ္ဦးခ်င္းစီမွတင္ျပေသာ သက္ေသမ်ားကို ခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္သည္ ျမင့္တက္ လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။

တ႐ုတ္ သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ျမစ္ဆုံေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခ်င္ေနသည္။ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက တ႐ုတ္ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လာေရာက္စဥ္ တြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းျပန္စရန္ ဘယ္ေသာအခါမွ သေဘာတူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ သမၼတရွီ သည္ ခရီးစဥ္အတြင္း ကိုဗစ္-၁၉ အေၾကာင္း တစ္လုံးမွ် မဖြင့္ဟခဲ့သည့္အခ်က္အေပၚ ျမန္မာ့လူမႈမီဒီယာ၌ ေဝဖန္ခ်က္ မ်ားေရးသားခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံဝူဟန္ ၌ ေရာဂါ တင္ျဖစ္ ပြားျခင္း ကို တ႐ုတ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေကာင္းေကာင္း သိထားေသာ္ လည္း က်န္ကမာၻ႔ ႏိုင္ငံ မ်ား ကို အသိမေပးခဲ့ ေပ။ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအထိ စီးပြားေရးျစကၤတည္ေဆာက္မည့္ တ႐ုတ္၏အစီအစဥ္မ်ားအေပၚလည္း ျမန္မာလူမ်ိဳးေအ တာ္မ်ားမ်ားက အခဲမေက်ျဖစ္ ေနၾကသည္။ ေပက်င္းသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔အျမင္ကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းမ်ားစြာျပဳလုပ္လာခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ေဟာင္ေကာင္အတြက္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး ဥပေဒျပ႒ာ န္းေရးေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူမ်ားက ဆန႔္က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး ၿဗိတိန္ကလည္း ေဟာင္ေကာင္အေရးကို ထိုသို႔ဝ င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္-ၿဗိတိန္သေဘာတူညီခ်က္ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ဩစေၾတးလ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စေကာ့ေ မာ္ရစ္ဆင္က အိႏၵိယ ကို ယုံၾကည္ရေသာမိတ္ေဆြဟု မၾကာေသးမီက ၫႊန္းဆိုခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၅ ရက္ထုတ္ The Economic Times သတင္းစာတြင္လည္း အိႏၵိယ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္မ်ဥ္း၌ လိပ္ခဲတည္းလည္းအေျခအေနအၾကား အင္ဒို-ဩစေၾတးလ် မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရးက်ယ္ျပန႔္လာျခင္းသည္ ပိုမိုထင္ရွားလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဇြန္လ ပထမပတ္က အေမရိက န္ေရတပ္ပိုင္ ပဲ့ထိန္း ဒုံးက်ည္ တပ္ဖ်က္သေဘၤာ Russell သည္ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားသို႔ ျဖတ္သန္း သြား စဥ္ အေမရိကန္က တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔ ျပင္းထန္ေသာသတင္းစကား တစ္ခုပါးခဲ့သည္။ လြတ္လပ္၍ပြင့္လင္းေသာ အင္ဒို-ပစိ ဖိတ္ ေဒသ အေပၚထားရွိေသာ ကတိကဝတ္ကို ျပသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္အေမရိကန္ေရတပ္သည္ ႏိုင္ငံဥပေဒကခြင့္ျပဳထားေသာ မည္ သည့္ေနရာ ၌မဆို ပ်ံသန္းျခင္း၊ ႐ြက္လႊင့္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ပစိဖိတ္ေ ရယာဥ္စုေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ သူ Rachel Maul က ေျပာသည္။ ထိုသို႔ေရတပ္ ကင္းလွည့္ျခင္းသည္ ထိုင္ဝမ္အေပၚ တ႐ုတ္က စစ္အင္အားျပၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္းကို တုံ႔ျပန္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္သည္ ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း ၎၏ကာကြယ္ေရးတာဝန္မ်ားကို မပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ျပသ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

crd : panpyoelat

UNICODE

တရုတ် တို့ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှန်ထောင်းသလို ဖြစ်နေတဲ့ အိန္ဒိယ နဲ့ ဟိမဝန္တာနယ်စပ် ပဋိပက္ခဖြစ်ရခြင်း အကြောင်း

တရုတ်၏ မူဝါဒများကြောင့် ထိုင်ဝမ်နှင့် ဂျပန်အကြား အလွတ်သဘော မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်း တိုးတက်စေခဲ့ကာ ဂျပန်၏ နှစ် ပတ် လည် နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒအစီရင်ခံစာတွင် ထိုင်ဝမ်ကို အလွန်အရေးပါသော မိတ်ဖက်အဖြစ် ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထိုင်ဝမ်၌ သမ္မတ ဆိုင် အင် ဝမ် ဒုတိယသမ္မတသက်တမ်းစတင်ထမ်းဆောင်စဉ် ဂျပန် အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Yoshihide Sug က ဂျပန်သည် ထိုင်ဝမ်နှင့် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ရန် စိတ်အားထက်သန်နေကြောင်း မေလ ၂၀ ရက်က ပြောခဲ့သည်။

ဟိမဝန္တာ တောင်တန်းမှ သည် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အထိ တရုတ်၏ လက်တလော လုပ်ရပ်များသည် ပေကျင်းအပေါ် ကြိုတင် မ သိမြင်နိုင် သောနည်းများဖြင့် တုံ့ပြန်မှုများရှိလာနေပြီး ရန်သူပတ်လည်ဝိုင်းနေသောနယ် ပယ်အတွင်းသို့ တွန်းပို့ခြင်းခံရနိုင်ပေသည်။ အိန္ဒိယ စစ် သား ၂၀ အသတ် ခံရမှုကိစ္စအပါအဝင် မကြာသေးမီက တရုတ် တို့၏လုပ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံအများက ပိုမိုရှင်းလင်းသော အစီအမံတစ်ရပ်ချမှတ်ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ အကျပ်အတည်းပြီးဆုံးသွားချိန်တွင် အဆိုပါပြောင်းလဲမှုအသစ် မည်သို့ဖြစ်ပေါ် လာမည်ဆိုသည့်အချက် မှာလည်း ပိုမို ရှင်းလင်းထင်ရှားလာပေလိမ့် မည်။

တရုတ် ကွန်မြူနစ် ပါတီထိန်း ချုပ်ထား သော မီဒီယာ တွင် လွတ်လပ် သောပညာရှင် တစ်ဦးကို ကိုးကား ဖော်ပြခြင်း သည် ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် များက ၎င်းတို့ အမြင်များ ကို လူသိ ရှင်ကြား ဖော်ပြခြင်း မပြုဘဲ ၎င်းတို့ အား ယုံကြည် လာစေ ရန် ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြု သော နည်းဗျူ ဟာဖြစ် သည် ။ Global Times ၏ ဇွန် လ (၁၇) ထုတ် သတင်း စာတွင် အနောက် ဟိမဝန္တာ နယ်စပ် ၌ တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယ စစ်တပ် အကြား ကျောက်တုံး ကျောက်ခဲ များ၊ သံချောင်း ရိုက်ထား သော တုတ် များဖြင့် ခိုက် ရန်ဖြစ်ပွား မှုတွင် အိန္ဒိယ စစ်သား (၂၀) ဦးသေဆုံး မှုအပေါ်လက် တုံ့ပြန်လျှင် အိန္ဒိယ အနေဖြင့် ကြီးကြီး မားမားပြန်လည် ပေးဆပ်ရ မည်ဖြစ်ပြီး တပ်ဘက် ဆိုင်ရာဖိအားပေး မှုများရင်ဆိုင် ရမည်ဟူသော ရေးသားချက် သည် ပေကျင်း ၏စိတ်သဘောထား ကို ဖော်ပြနေခြင်း ပင်ဖြစ် သည် ။

အမျိုးသားရေး စိတ် ဓာတ်ပြင်းထန် သော သတင်းစာ က ပါကစ္စတန် သည် တရုတ်၏ ယုံကြည် စိတ်ချရသော မဟာဗျူ ဟာမြောက်မိတ် ဖက်ဖြစ်ပြီး နီပေါသည် လည်း တရုတ်နှင့် ရင်းနှီး ဆက်နွယ် မှုရှိကြောင်း၊ နှစ် နိုင်ငံ စလုံးသည် တရုတ် အဆိုပြုထားသော ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမစီမံကိန်း အောက် ရှိ အဓိက မိတ်ဖက် များဖြစ်ကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ပြီး တင်းမာမှုမြင့် တက် လာပါ က အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၏အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများ သည် ၎င်းကို ဆန့်ကျင် သော ပဋိပက္ခ အတွင်းသို့ ပါဝင်ပတ် သက် လာနိုင်ကြောင်း ဆောင်းပါး ရိပ်ခြည်ပြော လိုက်ခြင်း ပင်ဖြစ် သည် ။ တရုတ် – အိန္ဒိယ ဆက်ဆံ ရေးဆိုးရွား လာခြင်းသည် တရုတ် ကိုစိန် ခေါ်ရန် အခွင့်အ ရေးဖြစ် လိမ့် မည် ဟု အိန္ဒိယ အနေဖြင့် မယုံကြည် သင့်ကြောင်းနှင့် အဆင် အခြင်မဲ့လုပ်ရပ် များသည် အိန္ဒိယ အတွက် ဆိုးရွားသော အကျိုးဆက် များကို ဖြစ်ပေါ်လာနိုင် စေသည်ဟု ရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက် ပညာရှင် တစ်ဦး၏ရေးသားချက်ကို Global Times က ဖော်ပြခဲ့သည်။

ယခုလအစောပိုင်း က နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် လိပ်ခဲ တည်းလည်း အခြေအနေ ပေါ်ထွက် လာချိန်၌ တရုတ် သည် လေထီးတပ် ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်း များစွာနှင့် သံချပ်ကာယာဉ်များပါဝင်သော စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကြီးကို စီစဉ်ထားကြောင်း တရုတ်၏ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခခြိမ်းခြောက်မှုကို ဇွန် ၇ ရက်က Global Times က ဖော်ပြခဲ့သည်။တရုတ် သည် ဟိမဝန္တာဒေသ တွင် ရန်သူများ ကို ထိခိုက် စေပြီး ၎င်း၏အနေအ ထားခိုင်မြဲစေရန်ရည်ရွယ်၍ အာဏာပြခြင်းနှင့် ပြီးခဲ့ သည့်လ များအတွင်း ရန်လိုသောမူဝါဒများကြောင့် မိတ်ဆွေထက် ရန်သူပိုများ လာဖွယ်ရှိသည်။ ဧပြီလက တောင်တရုတ်ပင်လယ်၌ တရုတ်ရေ ယာဉ်ကြောင့် ဗီယက်နမ်ငါးဖမ်းလှေနစ်မြုပ်ခဲ့ရမှုသည် ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာဒေးလက်ထက်တွင် ဖိလစ်ပိုင်ကို ဗီယက်နမ်နှင့် တစ်ဖက်တည်းဖြစ်သွားစေခဲ့ သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇွန်လကလည်း Reed Bank ဧရိယာတွင် ဖိလစ်ပိုင် ငါးဖမ်းလှေတစ်စီး တရုတ်ရေယာဉ်တစ် စီးကြောင့် နစ်မြုပ်ခဲ့သည်။

ဇွန် လ (၄) ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့သော အွန်လိုင်း ဗီဒီယို အစည်း အဝေး၌ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Retno Marsud က တ ရုတ် ၏ပိုင်နက် တောင်းဆိုမှု သည် အင်ဒိုနီးရှား ၏သီးသန့်စီးပွားရေးဇုန်ကို သက်ရောက်သည် ဟု ဝေဖန်ခဲ့သည်။ တရုတ်က ၎င်း၏ရေပိုင်နက် အဖြစ် တစ်ဖက်သတ် သတ်မှတ်ထား သောမျဉ်း (nine-dash-line) ဧရိယာသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအခြေခံများ ကင်းမဲ့နေ ကြောင်း ဂျကာတာ အစိုးရက မေ ၂၆ ရက် တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ်၌ တရုတ်၏ပိုင်နက်ကျူးကျော်မှုကို ဆန့်ကျင်သ ည့် ဖိလစ်ပိုင် ၏တိုင်ကြားချက်ကို မျက်နှာသာပေးခဲ့သော ၂၀၁၆ ခုနှစ် အငြင်းပွားမှုဆိုင်ရာအမြဲတမ်းခုံရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဂျကာတာက ကိုးကား ပြောဆို ခဲ့သည်။

ယခုနှစ်မေလတွင်လည်း တရုတ်ပိုင်စူးစမ်းရေးသင်္ဘောတစ်စီး သည် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရှိ မလေးရှားရေနံရှာဖွေရေးရေ ယာဉ်နှင့် အတူ နီးနီးကပ်ကပ်လှုပ်ရှားနေခဲ့သည်။ မလေးရှားပိုင် West Capella ရေနံရှာဖွေရေး သင်္ဘောသည် ၎င်း၏အစီအစဉ်များ ပြီးမြောက် သွားသည့်အခါ အဆိုပါရေပိုင်နက်မှ ထွက်ခွါသွားစဉ် တရုတ် ဘူမိ တိုင်းတာရေး သုတေသနသင်္ဘော Haiyang Dizhi 8 သည်လည်း အစောင့်အကြပ် တရုတ်သင်္ဘော နှစ်စီးနှင့်အတူ လိုက်ပါသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အရပ် ဖက် လူ့ အဖွဲ့အစည်းများမှ လူမှု မီဒီယာများ
တွင် တင် သည့်အ ကြောင်းအရာ များနှင့် နိုင်ငံတကာမှ လေ့လာ သုံးသပ်သူနှင့် ဒေသခံတစ်ဦးချင်းစီမှတင်ပြသော သက်သေများကို ချင့်ချိန်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်သည် မြင့်တက် လျက်ရှိသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။

တရုတ် သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်တွင် ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့သော အငြင်းပွားဖွယ် မြစ်ဆုံရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ချင်နေသည်။ ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလက တရုတ် သမ္မတရှီကျင့်ဖျင် မြန်မာနိုင်ငံ လာရောက်စဉ် တွင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်စရန် ဘယ်သောအခါမှ သဘောတူမည် မဟုတ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်မှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်။ သမ္မတရှီ သည် ခရီးစဉ်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ အကြောင်း တစ်လုံးမျှ မဖွင့်ဟခဲ့သည့်အချက်အပေါ် မြန်မာ့လူမှုမီဒီယာ၌ ဝေဖန်ချက် များရေးသားခဲ့ကြသည်။

တရုတ် နိုင်ငံဝူဟန် ၌ ရောဂါ တင်ဖြစ် ပွားခြင်း ကို တရုတ် ခေါင်းဆောင် များ ကောင်းကောင်း သိထားသော် လည်း ကျန်ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံ များ ကို အသိမပေးခဲ့ ပေ။ ကျောက်ဖြူ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းအထိ စီးပွားရေးစြင်္ကတည်ဆောက်မည့် တရုတ်၏အစီအစဉ်များအပေါ်လည်း မြန်မာလူမျိုးအေ တာ်များများက အခဲမကျေဖြစ် နေကြသည်။ ပေကျင်းသည် နိုင်ငံတကာနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော သဘောတူညီချက်များနှင့် ကမ္ဘာ့အမြင်ကို လျစ်လျူရှုခြင်းများစွာပြုလုပ်လာခဲ့ပြီး ယခုနှစ်အစောပိုင်းက ဟောင်ကောင်အတွက် အမျိုးသားလုံခြုံရေး ဥပဒေပြဋ္ဌာ န်းရေးကြေညာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဟောင်ကောင်ပြည်သူများက ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး ဗြိတိန်ကလည်း ဟောင်ကောင်အရေးကို ထိုသို့ဝ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းသည် ၁၉၈၄ ခုနှစ် တရုတ်-ဗြိတိန်သဘောတူညီချက် ကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ကြောင်း ဝေဖန်ခဲ့သည်။

ဩစတြေးလျ ဝန်ကြီးချုပ် စကော့ေ မာ်ရစ်ဆင်က အိန္ဒိယ ကို ယုံကြည်ရသောမိတ်ဆွေဟု မကြာသေးမီက ညွှန်းဆိုခဲ့ပြီး ဇွန် ၅ ရက်ထုတ် The Economic Times သတင်းစာတွင်လည်း အိန္ဒိယ-တရုတ် နယ်စပ်ထိန်းချုပ်မျဉ်း၌ လိပ်ခဲတည်းလည်းအခြေအနေအကြား အင်ဒို-ဩစတြေးလျ မဟာဗျူဟာမြောက် ဆက်ဆံရေးကျယ်ပြန့်လာခြင်းသည် ပိုမိုထင်ရှားလာကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။

ဇွန်လ ပထမပတ်က အမေရိက န်ရေတပ်ပိုင် ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျည် တပ်ဖျက်သင်္ဘော Russell သည် ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားသို့ ဖြတ်သန်း သွား စဉ် အမေရိကန်က တရုတ်ခေါင်းဆောင်များသို့ ပြင်းထန်သောသတင်းစကား တစ်ခုပါးခဲ့သည်။ လွတ်လပ်၍ပွင့်လင်းသော အင်ဒို-ပစိ ဖိတ် ဒေသ အပေါ်ထားရှိသော ကတိကဝတ်ကို ပြသခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်အမေရိကန်ရေတပ်သည် နိုင်ငံဥပဒေကခွင့်ပြုထားသော မည် သည့်နေရာ ၌မဆို ပျံသန်းခြင်း၊ ရွက်လွှင့်ခြင်းများလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်ပစိဖိတ်ေ ရယာဉ်စုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိ သူ Rachel Maul က ပြောသည်။ ထိုသို့ရေတပ် ကင်းလှည့်ခြင်းသည် ထိုင်ဝမ်အပေါ် တရုတ်က စစ်အင်အားပြခြိမ်း ခြောက်ခြင်းကို တုံ့ပြန် ခြင်းဖြစ်ပြီး အမေရိကန်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း ၎င်း၏ကာကွယ်ရေးတာဝန်များကို မပျက်ကွက်ကြောင်း ပြသ လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

crd : panpyoelat

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *