အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ နယ္စပ္ မ်ားတြင္ တ႐ုတ္က ျပႆနာဖန္တီး ေနေၾကာင္း အိႏၵိယႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက ေျပာၾကားစဥ္ ျမန္မာ ၌လည္း အလားတူ ျဖစ္ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပင္းထန္ေသာ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕မႈေအာက္သို႔ေရာက္ ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၄၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား ေနာက္ပိုင္း ၌ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့သည့္ တိုင္းျပည္ျဖ စ္သည္ ။ ပါကစၥတန္ အေနျဖင့္ အိႏၵိယအား အၾကမ္းဖက္ေရး ေသြးထိုးလႈံ႕ ေဆာ္သူျဖစ္လာခ်ိန္ ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လည္း တ႐ုတ္ က အလားတူ ဖန္တီးေနသည္ဟု ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားက ယုံၾကည္ သည္။တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္ နယ္စပ္ရွိ မင္ဒရင္ ဘာသာစ ကားေျပာ UWSA ၂၃,၀၀၀ တို႔အား ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ သည္။

အလားတူပင္ တ႐ုတ္ အစိုးရ သည္ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကြန္ဒိုမီနီယံ လႈပ္ရွားမႈ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ ယူနန္နယ္ေျမမ်ားအား အသုံးခ်လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသူ အခ်ိဳ႕ က အခိုင္အမာ ယူဆ သည္ ။ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ ဝင္မ်ား ” အျဖစ္ေဖာ္ျပေသာ အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမန္မာ – အိႏၵိယနယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ရွိ ၾကသည္။ ULFA ႏွင့္ NSCN (K) ကဲ့သို႔ အိႏၵိယ အေရွ႕ ေျမာက္ပိုင္း၌ လႈပ္ရွားေနသည့္ လက္နက္ ကိုင္မ်ားနည္းတူ ( တ႐ုတ္၏ ေထာက္ပံ့ မႈကို ) ရရွိေနသည္ ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ယုံၾကည္ၾက သည္။

အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္ ေၾကညာထား သည့္ ေအ ေအ က ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား အသုံးျပဳလွ်က္ တပ္မေတာ္အေပၚ မိုင္းခြဲတိုက္ ခိုက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ “ ျပည္ပႏိုင္ငံ “ ရွိေနၾကာင္း ၂၀၁၉-ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မွ စစ္ေရး အျဖစ္ အပ်က္ကို ကိုးကား၍ ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ရွင္း လင္းသည္။ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးအင္စတီက်ဳ၏ အ မႈေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာဆိုရာ၌လည္း တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီးရွိ ျမန္မာတိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအသုံး ျပဳေသာ လက္နက္ခဲယမ္း အမ်ားစု မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သ ည္ဟု ရည္ၫႊန္း ထားသည္။

မၾကာေသးမီ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလတြင္ (TNLA) ေခၚ တေအာင္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္- တိုင္းရင္းသား အုပ္စုတစ္စုထံ မွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သိမ္းဆည္းရမိေသာ လက္နက္အမ်ားစု မွာ တ႐ုတ္လုပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။ ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းညီက “ အဲ့ဒီအထဲကအမ်ားစုဟာ တ႐ုတ္လုပ္ မ်ားျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးက မ်ားျပား ပါတယ္။ TNLA ဟာ တ႐ုတ္ဆီက လက္နက္ေတြကို တရားမဝ င္ ဝယ္ယူေနတယ္ လို႔ ေျပာလို႔ရ ပါတယ္.. “ ဟု ရွင္းလင္းသည္။ အဆိုပါလက္နက္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၀,၀၀၀ (က်ပ္ ၁၀၆ သန္း) ႏွင့္ ေဒၚလာ ၉၀,၀၀၀ အသီးသီးတန္ဖိုးရွိ RPG ႏွင့္ FN6 ေလယာဥ္ပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာလက္နက္ ကိုင္ အုပ္စုမ်ားအၾကား စီးပြားေရးအရ ဆက္သြယ္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဦးမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာဆိုၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာအက်င့္ပ်က္အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားအုပ္စု မ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ တစ္နည္းမွာ ေမွာင္ခိုေဈးကြက္၌ လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈ ကို ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ျမန္မာ_ျပည္တြင္းေရး၌ တ႐ုတ္၏ _စြက္ဖက္မႈ … ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီ အၾကပ္အတည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေဝဖန္မႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ပ်က္စီးေစၿပီး ။

သံတမန္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရပါ တ႐ုတ္အေပၚမွီခိုရန္တြန္းအားျဖစ္လာ ခဲ့ရသည္ ဟု ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ယုံၾကည္ၾက သည္။တ႐ုတ္၏ တုန႔္ျပန္သည့္ အတိုင္း ကြဲလြဲမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ေလ့လာျခင္း အားျဖင့္ ( ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တ႐ုတ္၏ အခန္းက႑) ကို ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း Neighbourhood Regional Studies Initiative, ORF ၏ အႀကီး အကဲျဖစ္သူ K. Yhome က“ ရွင္းျပသည္။ တ ႐ုတ္၏တုန႔္ျပန္မႈအဆင့္သည္ နယ္စပ္ေဒသပဋိပကၡ ျပင္းထန္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးညီ လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသူ အခ်ိဳ႕က ရႈျမင္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ ကမူ တ႐ုတ္၏ ျပည္တြင္းေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ၎၏ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒတို႔အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ ဟုလည္း ရႈျမင္ၾက သည္ ။

ေဒၚလာ ၃-ထရီလီယံတန္ “ ခါးပတ္ႏွင့္လမ္းပဏာမေျခလွမ္း (BRI) “ ကို ရွီက်င့္ဖ်င္က တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိသည့္ အခါသမယတြင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ တ႐ုတ္ – ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍ (CMEC) ကိုအၿပီးသတ္မည္ျဖစ္သည္။CMEC တြင္ပါဝင္သည့္ စီမံကိန္း အမ်ားစုမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ား သို႔မဟုတ္ အနီးအနားတြင္ရွိေနေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာခြဲထြက္ ေရးသူပုန္ အုပ္စုမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လက္နက္ေထာက္ပံ့မႈေပးအပ္ၿပီး ၎တို႔အတြက္ လုံၿခဳံေသာ ေဘးကင္းေသာ ေနရာဖန္တီးေပး လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ခြဲထြက္ေရး သူပုန္မ်ား အၾကားညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္လည္း တ႐ုတ္က ဖ်န္ေျဖသူ ၏ အခန္းက႑ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရး၌ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနသည္ဟု အခ်ိဳ႕က ရႈျမင္ၾကသည္။

ေအ ေအ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အပါအဝင္ ျပည္တြင္းသူပုန္ အုပ္စု တို႔ကို ျပည္ပက လက္နက္ တပ္ဆင္ေပး လွ်က္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာက စြပ္စြဲ လိုက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ ကို ဖန္တီးရန္ ေခတ္မီစစ္လက္နက္မ်ား ေထာက္ပံ့ရာ တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တက္ႂကြစြာ ပါ ဝင္လွ်က္ ရွိသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ ကို အရိပ္အႁမြက္ေဖာ္ျပလိုက္ သည္ ဟု The EurAsia Times ( June 30, 2020 ) က ေရးသားသည္ ။ ( EurAsia Times., June 30, 2020, “After ASEAN & India, Now Myanmar Accuses China Of Creating Trouble On The Border.By: EurAsian Times Desk.” ကို HtayOung, OungMarine ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ ဆိုသည္။ )

Oung Marine

UNICODE

အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ နယ်စပ် များတွင် တရုတ်က ပြဿနာဖန်တီး နေကြောင်း အိန္ဒိယနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများက ပြောကြားစဉ် မြန်မာ ၌လည်း အလားတူ ဖြစ်နေ

မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြင်းထန်သော ကိုလိုနီနယ်ချဲ့မှုအောက်သို့ရောက် ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ နောက်ပိုင်း ၌ လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့သည့် တိုင်းပြည်ဖြ စ်သည် ။ ပါကစ္စတန် အနေဖြင့် အိန္ဒိယအား အကြမ်းဖက်ရေး သွေးထိုးလှုံ့ ဆော်သူဖြစ်လာချိန် ၌ မြန်မာနိုင်ငံ၌ လည်း တရုတ် က အလားတူ ဖန်တီးနေသည်ဟု ကျွမ်းကျင် သူများက ယုံကြည် သည်။တရုတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည် နယ်စပ်ရှိ မင်ဒရင် ဘာသာစ ကားပြော UWSA ၂၃,၀၀၀ တို့အား လေ့ကျင့်ရေးနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့နေကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ် သည်။

အလားတူပင် တရုတ် အစိုးရ သည် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်ဒေသ တစ်လျှောက်ရှိ ကွန်ဒိုမီနီယံ လှုပ်ရှားမှု လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများကို ထောက်ပံ့ရန် ယူနန်နယ်မြေများအား အသုံးချလျှက်ရှိကြောင်း လေ့လာသူ အချို့ က အခိုင်အမာ ယူဆ သည် ။မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် အဖွဲ့ ဝင်များ ” အဖြစ်ဖော်ပြသော အဆိုပါ မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသည် မြန်မာ – အိန္ဒိယနယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်လျှက်ရှိ ကြသည်။ ULFA နှင့် NSCN (K) ကဲ့သို့ အိန္ဒိယ အရှေ့ မြောက်ပိုင်း၌ လှုပ်ရှားနေသည့် လက်နက် ကိုင်များနည်းတူ ( တရုတ်၏ ထောက်ပံ့ မှုကို ) ရရှိနေသည် ဟု လေ့လာသူများက ယုံကြည်ကြ သည်။

အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်း အဖြစ် ကြေညာထား သည့် အေ အေ က ခေတ်မီနည်းပညာများ အသုံးပြုလျှက် တပ်မတော်အပေါ် မိုင်းခွဲတိုက် ခိုက်မှုများ၏ နောက်ကွယ်တွင် “ ပြည်ပနိုင်ငံ “ ရှိနေကြာင်း ၂၀၁၉-ခုနှစ် ရခိုင်ပြည်နယ် မှ စစ်ရေး အဖြစ် အပျက်ကို ကိုးကား၍ မြန်မာ့တပ် မတော် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ရှင်း လင်းသည်။ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးအင်စတီကျု၏ အ မှုဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမင်းဇော်ဦးက ပြောဆိုရာ၌လည်း တရုတ်နယ်စပ်အနီးရှိ မြန်မာတိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအသုံး ပြုသော လက်နက်ခဲယမ်း အများစု မှာ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သ ည်ဟု ရည်ညွှန်း ထားသည်။

မကြာသေးမီ ၂၀၁၉ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင် (TNLA) ခေါ် တအောင်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်- တိုင်းရင်းသား အုပ်စုတစ်စုထံ မှ မြန်မာ့တပ်မတော်က သိမ်းဆည်းရမိသော လက်နက်အများစု မှာ တရုတ်လုပ်များဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။ မြန်မာ ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းထွန်းညီက “ အဲ့ဒီအထဲကအများစုဟာ တရုတ်လုပ် များဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးက များပြား ပါတယ်။ TNLA ဟာ တရုတ်ဆီက လက်နက်တွေကို တရားမဝ င် ဝယ်ယူနေတယ် လို့ ပြောလို့ရ ပါတယ်.. “ ဟု ရှင်းလင်းသည်။ အဆိုပါလက်နက်များတွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇၀,၀၀၀ (ကျပ် ၁၀၆ သန်း) နှင့် ဒေါ်လာ ၉၀,၀၀၀ အသီးသီးတန်ဖိုးရှိ RPG နှင့် FN6 လေယာဉ်ပစ်လောင်ချာများလည်း ပါဝင်နေသည်။

ယူနန်ပြည်နယ် အာဏာပိုင်များနှင့် မြန်မာလက်နက် ကိုင် အုပ်စုများအကြား စီးပွားရေးအရ ဆက်သွယ်မှုရှိနိုင်ကြောင်း ဦးမင်းဇော်ဦးက ပြောဆိုပြီး အချို့သောအကျင့်ပျက်အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် လက်နက်များကို တိုင်းရင်းသားအုပ်စု များသို့ ရောင်းချနိုင်ကြောင်း၊ နောက် တစ်နည်းမှာ မှောင်ခိုဈေးကွက်၌ လက်နက်ရောင်းဝယ်မှု ကို ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည်။မြန်မာ_ပြည်တွင်းရေး၌ တရုတ်၏ _စွက်ဖက်မှု … ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ အကြပ်အတည်းနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ အနောက်နိုင်ငံများ၊ ၎င်းတို့၏ ခေါင်းဆောင်များနှင့် နိုင်ငံတကာ ဝေဖန်မှုများမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ပျက်စီးစေပြီး ။

သံတမန်ရေးနှင့် စီးပွားရေးအရပါ တရုတ်အပေါ်မှီခိုရန်တွန်းအားဖြစ်လာ ခဲ့ရသည် ဟု နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူများက ယုံကြည်ကြ သည်။တရုတ်၏ တုန့်ပြန်သည့် အတိုင်း ကွဲလွဲမှု အမျိုးမျိုး ကို လေ့လာခြင်း အားဖြင့် ( မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် တရုတ်၏ အခန်းကဏ္ဍ) ကို တွေ့မြင်ရကြောင်း Neighbourhood Regional Studies Initiative, ORF ၏ အကြီး အကဲဖြစ်သူ K. Yhome က“ ရှင်းပြသည်။ တ ရုတ်၏တုန့်ပြန်မှုအဆင့်သည် နယ်စပ်ဒေသပဋိပက္ခ ပြင်းထန်မှုများနှင့် အချိုးညီ လျှက်ရှိကြောင်း လေ့လာသူ အချို့က ရှုမြင်ကြပြီး အချို့ ကမူ တရုတ်၏ ပြည်တွင်းရေး၊ အမျိုးသားရေးဝါဒနှင့် ၎င်း၏နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတို့အကြား ဆက်နွယ်မှုရှိသည် ဟုလည်း ရှုမြင်ကြ သည် ။

ဒေါ်လာ ၃-ထရီလီယံတန် “ ခါးပတ်နှင့်လမ်းပဏာမခြေလှမ်း (BRI) “ ကို ရှီကျင့်ဖျင်က တည်ဆောက်လျှက်ရှိသည့် အခါသမယတွင် မြန် မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် တရုတ် – မြန်မာစီးပွားရေးစင်္ကြံ (CMEC) ကိုအပြီးသတ်မည်ဖြစ်သည်။CMEC တွင်ပါဝင်သည့် စီမံကိန်း အများစုမှာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခပက္ခဖြစ်ပွားနေသော ဒေသများ သို့မဟုတ် အနီးအနားတွင်ရှိနေကြောင်း၊ တရုတ်သည် မြန်မာခွဲထွက် ရေးသူပုန် အုပ်စုများအား နိုင်ငံရေးနှင့် လက်နက်ထောက်ပံ့မှုပေးအပ်ပြီး ၎င်းတို့အတွက် လုံခြုံသော ဘေးကင်းသော နေရာဖန်တီးပေး လျှက်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရနှင့်ခွဲထွက်ရေး သူပုန်များ အကြားညှိနှိုင်းမှုများတွင်လည်း တရုတ်က ဖျန်ဖြေသူ ၏ အခန်းကဏ္ဍရရှိအောင် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေး၌ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေသည်ဟု အချို့က ရှုမြင်ကြသည်။

အေ အေ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အပါအဝင် ပြည်တွင်းသူပုန် အုပ်စု တို့ကို ပြည်ပက လက်နက် တပ်ဆင်ပေး လျှက် ရှိကြောင်း မြန်မာက စွပ်စွဲ လိုက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်း သောင်းကျန်းမှု ကို ဖန်တီးရန် ခေတ်မီစစ်လက်နက်များ ထောက်ပံ့ရာ တွင် တရုတ်နိုင်ငံက တက်ကြွစွာ ပါ ဝင်လျှက် ရှိသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက် ကို အရိပ်အမြွက်ဖော်ပြလိုက် သည် ဟု The EurAsia Times ( June 30, 2020 ) က ရေးသားသည် ။ ( EurAsia Times., June 30, 2020, “After ASEAN & India, Now Myanmar Accuses China Of Creating Trouble On The Border.By: EurAsian Times Desk.” ကို HtayOung, OungMarine ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန် ဆိုသည်။ )

Oung Marine

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *