ကြာ သုံး ကြာ၊ ခ်ာ သုံး ခ်ာ၊ ပါ သုံး ပါ ဆို တဲ့ ဗဟု သုတ ရစရာ အေၾကာင္း ေလးပါ….

ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာ စာစုသည္ ဘုရားေဟာေဒသနာ မဟုတ္သည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္ မွန္ခ်င္မွန္မယ္၊ အခ်ိဳ႕သူေတြအ တြက္ မွားေကာင္းမွားႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ျပဳ၊ ဘုရားတည္၊ေဆးမွင္ရည္ စုပ္ထိုး၊ ေက်ာင္းထိုင္ပင့္ ၊ျမတ္သံဃာ၊ စာခ်ဳပ္ရန္ ခက္သည့္ အမ်ိဳး။” ဆိုတဲ့ ေရွးပညာရွိမ်ားဆိုမိန႔္စကားရွိပါတယ္။အ႐ြယ္ေရာက္ လာၾကသူ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတိုင္း (အပ်ိဳႀကီး၊ လူပ်ိဳႀကီးကလြဲ ရင္)အိမ္ေထာင္ျပဳၾက မွာျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ျပဳၾကတဲ့ အခါမွာ လည္း မိဘေပးစားလို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ ကိုယ္အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာမွ်ၾကလို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိ ပါတယ္။ဘယ္လိုပုံစံ မ်ိဳးျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျပဳ အထူးဆင္ျခင္သင့္၊ ေရွာင္ရွားသင့္သည့္ “ကြာသုံးကြာ၊ ခ်ာသုံးခ်ာ၊ ပါသုံးပါ” ကိုေတာ့ အထူးေရွာင္ရွားၾကပါလို႔ ေရွးပညာရွိမ်ားက သတိေပးေျပာဆိုဆုံးမခဲ့ၾကပါတယ္။ဘာလို႔လဲဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပမႈ ေတြျဖစ္မွာ ဆိုးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပါ။

ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့အခါမွာ “ကြာသုံးကြာ၊ ခ်ာသုံးခ်ာ၊ ပါသုံးပါ”ကို သတိထားလိုက္နာၾကဖို႔လိုပါတယ္။

၁။ လူမ်ိဳးကြာျခားျခင္း။

၂။ အယူဘာသာကြာျခားျခင္း။

၃။ စိတ္ေနသေဘာထားတို႔ ကြာျခားျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ လူမ်ိဳးကြာျခားျခင္း ဆိုတာ လူမ်ိဳးျခား ကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္မိတဲ့ မိန္းကေလး၊ေယာက္်ားေလးေတြဟာ ကိုယ့္ေမြးဖြား လာ မယ့္ရင္ေသြးငယ္ေလးေတြက လူမ်ိဳးျခား စိတ္ေပါက္သြားရင္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးတေျဖးေျဖးတုံးၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္လို႔ပါ။

၂။ အယူ ဘာသာကြာျခားသူကို အိမ္ေထာင္

ဖက္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္မိတဲ့ သူမ်ားဟာ ကိုယ္ကဗုဒၶဘာသာ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္ က အျခားဘာသာ ျဖစ္ေနရင္ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပ မႈေတြ အနည္းနဲ႔အမ်ားျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ကိုယ္က ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဒါန သီလ ဘာဝနာတရားမ်ားကို က်င့္ႀကံေနတဲ့ သမၼာဒ႒ိ အယူမွန္ေနသူ ျဖစ္လင့္ကစား ထိုေကာင္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းရွင္ျပဳ ရဟန္ခံျခင္းစတဲ့ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ဆိုင္တဲ့ကုသိုလ္ အလုပ္တို႔ကိုလုပ္ေပမယ့္ လို႔ ကိုယ့္ အိမ္ေထာင္ဖက္က အယူဘာသာမတူညီေသာေၾကာင့္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း မရွိႏိုင္ပါဘူး။

ကိုယ္က ေန႔ထူးေန႔ျမတ္၊ကိုယ့္ရဲ႕ေမြးေန႔တို႔မွာ ဘုရားသြားေက်ာင္းတတ္ ကုသိုလ္ေရစက္ေတြ လုပ္ျခင္တယ္။ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္က ဘာသာျခားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လိုလားႏွစ္သက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင္ေရရွည္မွာ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ ကိုယ္ဟာဘာသာေရး နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဆင္မေျပမႈေတြျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

၃။ စိတ္သေဘာထား ကြာျခားသူဆိုတာ –

ကိုယ္က လႉခ်င္ တန္းခ်င္၊ သီလေစာင့္ခ်င္၊ဘာဝနာ တရားပြားမ်ားအားထုတ္ခ်င္ေသာ္လည္း ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္က ကိုယ့္လိုစိတ္ထား မ်ိဳးမရွိဘူးဆိုရင္ ထိုကုသိုလ္အလုပ္မ်ားကို ကိုယ့္အေနနဲ႔ ျပဳလုပ္ဖို႔ မလြယ္ကူႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ထိုကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရလွ်င္ ကိုယ္ရဲ႕ဘဝသံသရာအတြက္ဘာမွ အားကိုးစရာရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

လက္ရွိဘဝ မွာလည္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈေတြ ေပ်ာက္ဆုံးသြား ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေဖာ္ျပပါ “ကြာသုံးကြာ”ကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ အေ႐ြး ခ်ယ္ၾကဖို႔ ေရွးပညာရွိမ်ားဆုံးမထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ာသုံးခ်ာ

၁။ အသိဉာဏ္ပညာ ႏုံခ်ာသူ။

၂။ စာရိတၱ ႏုံခ်ာသူ။

၃။ ဘဝေပး ႏုံခ်ာသူ။

၁။ အသိဉာဏ္ႏုံခ်ာသူဆိုတာ-

အသိဉာဏ္ ဗဟုသုတ အေတြးအေခၚ ႏုံခ်ာေနသူကို အိမ္ေထာင္ဖက္ အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္မိၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္ဟာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊က်န္းမာေရး၊ဘာသာေရး၊မိသားစုအေရး စတဲ့အေရးေတြမွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ တိုးတတ္ ႀကီးပြားေအာင္ မႀကံစည္ႏိုင္၊ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး၊အေကာင္းအဆိုး အေၾကာင္းအက်ိဳးေတြကို ကိုယ္တိုင္းစဥ္စားဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ဘဲ။

သူမ်ားေျပာတာအဟုတ္ထင္ၿပီး လုပ္မိ လုပ္ရာ အက်ိဳးမဲ့ေစမယ့္ အလုပ္ေတြကိုသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြတ္တတ္ၿပီးကိုယ့္ရဲ႕မိသားစုအေရး မိသားစုအေရး စတာေတြကို နိမ့္က်သထက္ နိမ့္က်ေအာင္ လုပ္ေနတတ္ပါတယ္။

၂။ စာရိတၱႏုံခ်ာသူ ဆိုတာ-

အက်င့္စာရိတၱမရွိတဲ့ သူမ်ိဳးကို အိမ္ေထာင္ဖက္ အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္မိရင္လည္း အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစုံေတြနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈေတြ၊ မိသားစု အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းမႈေတြျဖစ္ေစပါတယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ အထင္ ျမင္ေသးမႈ၊ သံသယမ်က္လုံးေတြနဲ႔ၾကည့္ခံရမႈ၊ ႐ြံရွာမုန္းတီးမႈေတြကိုပါ

လက္ရွိဘဝမွာ ခံရႏိုင္သလို ထိုသူအတြက္ လည္းတမလြန္ဘဝမွာ အပါယ္ေလးပါးက်ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

၃။ ဘဝေပးႏုံခ်ာသူဆိုတာ-

ေမြးလာကတည္းက မ်က္လုံးကန္းသူ၊ ေျချပတ္၊ လက္ျပတ္၊ ဆြံ႕အ နားမၾကားသူမ်ားကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္မိရင္လည္း ေရရွည္ မွာ အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ ဇနီးေမာင္ႏွံေတြ ဖူးစာလို႔ေျပာရမလား၊ သနားတယ္လို႔ ေျပာရမလား၊ အိမ္ေထာင္ ဖက္ေ႐ြးခ်ယ္တာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ၾကပါတယ္ဒါမ်ိဳးဆိုရင္လည္း ေနႏွင့္လ ေ႐ႊႏွင့္ျမဆိုတာမ်ိဳးမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ေရွးပညာရွိမ်ားက အိမ္ေထာင္ဖက္ေ႐ြးခ်ယ္ၾကတဲ့ အခါထို”ခ်ာသုံးခ်ာ”ကို ေရွာင္ၾကပါလို႔ ဆုံးမခဲ့တာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ပါသုံးပါ

၁။ အနာေရာဂါ ပါလာသူ။

၂။ ေအႂၾကးပါလာသူ။

၃။ အပိုစားမည့္သူ(လူပိုေတြ) ပါလာသူ။

၁။ အနာေရာဂါ ပါလာသူ ဆိုတာ-

နာတာရွည္ အနာေရာဂါပါ လာသူကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ရင္လည္းသူ႔ကို ေဆးကုေပးရမယ္၊ ဓာတ္စာ ေကာင္းေကာင္း ဝယ္ေကြၽးရမယ္၊ တိုင္းရင္းေဆး၊ႏိုင္ငံျခားေဆး မ်ိဳးစုံနဲ႔ေဆးကုေပးရမယ္၊ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းေကာင္းေကာင္းတတ္ၿပီးေဆးကုေပးရမယ္၊

ကိုယ္အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေဆးကုေပးေနရတာနဲ႔တင္ စီးပြားေရး ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ အႏုတ္လကၡဏာ ေတြနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္။

၂။ ေအႂၾကးပါလာသူဆိုတာ-

အေႂကြးပါလာသူကို အိမ္ေထာင္ဖက္ အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္မိရင္ သူ႔မွာတင္ေနတဲ့ အေႂကြးကိုကိုယ္က လိုက္ဆပ္ေပးရပါေတာ့မယ္။ အိမ္ေထာင္ ျပဳခါစ ထိုထိုအိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ အေႂကြးမ်ား ကို လိုက္ဆပ္ေန ရမည္ဆိုလွ်င္ စီးပြားေရးနလံထူဖို႔ရာ အေတာ္ခက္ခဲ့သြားပါလိမ့္မယ္။

၃။ အပိုစားမည့္သူပါလာသူ-

ထိုသူမ်ိဳးကို အိမ္ေထာင္ဖက္ အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ရင္လည္း ေရရွည္မွာ အဆင္မေျပ ႏိုင္ပါဘူး။

စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ ကုန္ေစ်းႏႈံေတြက အရမ္းႀကီးပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဘက္နဲ႔ အဆင္မေျပျပန္ရင္လည္း လူမႈေရး အေျခအေန မေကာင္းႏိုင္ပါဘူး၊ လူမႈေရးအေျခအေန မေကာင္းရင္ ေတာ့ ထိုဒဏ္ကို သည္းမခံႏိုင္ၾကေတာ့သည့္အဆုံး လင္မယားခန္း ျပတ္စဲတာေတြပါ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါမို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ မိမိရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ မွာ “ကြာသုံးကြာ၊ခ်ာသုံးခ်ာ၊ပါသုံးပါ” ထဲတြင္ ပါမပါ သုံးသပ္ၿပီးေတာ့မွ ထို” ကြာ၊ခ်ာ၊ပါ”သုံးမ်ိဳးကို ေရွာင္ၿပီးေတာ့ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ၾကဖို႔ ေရွးပညာ ရွိမ်ားက အေလးအနက္ ၫႊန္ၾကားဆုံးမခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။

REF: ဒါေပသိ ေရွးပညာရွိမ်ား

UNICODE

ကွာ သုံး ကွာ၊ ချာ သုံး ချာ၊ ပါ သုံး ပါ ဆို တဲ့ ဗဟု သုတ ရစရာ အကြောင်း လေးပါ….

အောက်ပါ အကြောင်းအရာ စာစုသည် ဘုရားဟောဒေသနာ မဟုတ်သည့်အတွက် အချို့သူတွေအတွက် မှန်ချင်မှန်မယ်၊ အချို့သူတွေအ တွက် မှားကောင်းမှားနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြု၊ ဘုရားတည်၊ဆေးမှင်ရည် စုပ်ထိုး၊ ကျောင်းထိုင်ပင့် ၊မြတ်သံဃာ၊ စာချုပ်ရန် ခက်သည့် အမျိုး။” ဆိုတဲ့ ရှေးပညာရှိများဆိုမိန့်စကားရှိပါတယ်။အရွယ်ရောက် လာကြသူ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတိုင်း (အပျိုကြီး၊ လူပျိုကြီးကလွဲ ရင်)အိမ်ထောင်ပြုကြ မှာဖြစ်ပါတယ်။

အိမ်ထောင်ပြုကြတဲ့ အခါမှာ လည်း မိဘပေးစားလို့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊ ကိုယ်အချင်းချင်း မေတ္တာမျှကြလို့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိ ပါတယ်။ဘယ်လိုပုံစံ မျိုးဖြင့် အိမ်ထောင်ပြုပြု အထူးဆင်ခြင်သင့်၊ ရှောင်ရှားသင့်သည့် “ကွာသုံးကွာ၊ ချာသုံးချာ၊ ပါသုံးပါ” ကိုတော့ အထူးရှောင်ရှားကြပါလို့ ရှေးပညာရှိများက သတိပေးပြောဆိုဆုံးမခဲ့ကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေမှု တွေဖြစ်မှာ ဆိုးသည့်အတွက်ကြောင့်ပါ။

ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါမှာ “ကွာသုံးကွာ၊ ချာသုံးချာ၊ ပါသုံးပါ”ကို သတိထားလိုက်နာကြဖို့လိုပါတယ်။

၁။ လူမျိုးကွာခြားခြင်း။

၂။ အယူဘာသာကွာခြားခြင်း။

၃။ စိတ်နေသဘောထားတို့ ကွာခြားခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်။

၁။ လူမျိုးကွာခြားခြင်း ဆိုတာ လူမျိုးခြား ကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်မိတဲ့ မိန်းကလေး၊ယောက်ျားလေးတွေဟာ ကိုယ့်မွေးဖွား လာ မယ့်ရင်သွေးငယ်လေးတွေက လူမျိုးခြား စိတ်ပေါက်သွားရင် ကိုယ့်လူမျိုးတဖြေးဖြေးတုံးပြီး ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်လို့ပါ။

၂။ အယူ ဘာသာကွာခြားသူကို အိမ်ထောင်

ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်မိတဲ့ သူများဟာ ကိုယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် က အခြားဘာသာ ဖြစ်နေရင် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေ မှုတွေ အနည်းနဲ့အများဖြစ်တတ်ပါတယ်။

ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ကိုယ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ဒါန သီလ ဘာဝနာတရားများကို ကျင့်ကြံနေတဲ့ သမ္မာဒဋ္ဌိ အယူမှန်နေသူ ဖြစ်လင့်ကစား ထိုကောင်းမှုများကိုပြုလုပ်ခြင်းရှင်ပြု ရဟန်ခံခြင်းစတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ် အလုပ်တို့ကိုလုပ်ပေမယ့် လို့ ကိုယ့် အိမ်ထောင်ဖက်က အယူဘာသာမတူညီသောကြောင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိနိုင်ပါဘူး။

ကိုယ်က နေ့ထူးနေ့မြတ်၊ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့တို့မှာ ဘုရားသွားကျောင်းတတ် ကုသိုလ်ရေစက်တွေ လုပ်ခြင်တယ်။ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က ဘာသာခြားဖြစ်နေသည့်အတွက် လိုလားနှစ်သက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင်ရေရှည်မှာ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ကိုယ်ဟာဘာသာရေး နဲ့ပတ်သက်လို့ အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

၃။ စိတ်သဘောထား ကွာခြားသူဆိုတာ –

ကိုယ်က လှူချင် တန်းချင်၊ သီလစောင့်ချင်၊ဘာဝနာ တရားပွားများအားထုတ်ချင်သော်လည်း ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က ကိုယ့်လိုစိတ်ထား မျိုးမရှိဘူးဆိုရင် ထိုကုသိုလ်အလုပ်များကို ကိုယ့်အနေနဲ့ ပြုလုပ်ဖို့ မလွယ်ကူနိုင်တော့ပါဘူး။ ထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခွင့်မရလျှင် ကိုယ်ရဲ့ဘဝသံသရာအတွက်ဘာမှ အားကိုးစရာရှိတော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။

လက်ရှိဘဝ မှာလည်း စိတ်ချမ်းသာမှုတွေ ပျောက်ဆုံးသွား နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖော်ပြပါ “ကွာသုံးကွာ”ကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် အရွေး ချယ်ကြဖို့ ရှေးပညာရှိများဆုံးမထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချာသုံးချာ

၁။ အသိဉာဏ်ပညာ နုံချာသူ။

၂။ စာရိတ္တ နုံချာသူ။

၃။ ဘဝပေး နုံချာသူ။

၁။ အသိဉာဏ်နုံချာသူဆိုတာ-

အသိဉာဏ် ဗဟုသုတ အတွေးအခေါ် နုံချာနေသူကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ်ရွေးချယ်မိပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ဟာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေး၊ဘာသာရေး၊မိသားစုအရေး စတဲ့အရေးတွေမှာ အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် တိုးတတ် ကြီးပွားအောင် မကြံစည်နိုင်၊ မဆောင်ရွက်နိုင်တော့ပါဘူး၊အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုးတွေကို ကိုယ်တိုင်းစဉ်စားဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲ။

သူများပြောတာအဟုတ်ထင်ပြီး လုပ်မိ လုပ်ရာ အကျိုးမဲ့စေမယ့် အလုပ်တွေကိုသာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွတ်တတ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအရေး မိသားစုအရေး စတာတွေကို နိမ့်ကျသထက် နိမ့်ကျအောင် လုပ်နေတတ်ပါတယ်။

၂။ စာရိတ္တနုံချာသူ ဆိုတာ-

အကျင့်စာရိတ္တမရှိတဲ့ သူမျိုးကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ်ရွေးချယ်မိရင်လည်း အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေ၊ မိသားစု အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အထင် မြင်သေးမှု၊ သံသယမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ခံရမှု၊ ရွံရှာမုန်းတီးမှုတွေကိုပါ

လက်ရှိဘဝမှာ ခံရနိုင်သလို ထိုသူအတွက် လည်းတမလွန်ဘဝမှာ အပါယ်လေးပါးကျရောက်နိုင်ပါတယ်။

၃။ ဘဝပေးနုံချာသူဆိုတာ-

မွေးလာကတည်းက မျက်လုံးကန်းသူ၊ ခြေပြတ်၊ လက်ပြတ်၊ ဆွံ့အ နားမကြားသူများကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်မိရင်လည်း ရေရှည် မှာ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ တချို့ ဇနီးမောင်နှံတွေ ဖူးစာလို့ပြောရမလား၊ သနားတယ်လို့ ပြောရမလား၊ အိမ်ထောင် ဖက်ရွေးချယ်တာမျိုးလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်လည်း နေနှင့်လ ရွှေနှင့်မြဆိုတာမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။

ဒါကြောင့် ရှေးပညာရှိများက အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ကြတဲ့ အခါထို”ချာသုံးချာ”ကို ရှောင်ကြပါလို့ ဆုံးမခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

ပါသုံးပါ

၁။ အနာရောဂါ ပါလာသူ။

၂။ ေအႂၾကးပါလာသူ။

၃။ အပိုစားမည့်သူ(လူပိုတွေ) ပါလာသူ။

၁။ အနာရောဂါ ပါလာသူ ဆိုတာ-

နာတာရှည် အနာရောဂါပါ လာသူကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ရင်လည်းသူ့ကို ဆေးကုပေးရမယ်၊ ဓာတ်စာ ကောင်းကောင်း ဝယ်ကျွေးရမယ်၊ တိုင်းရင်းဆေး၊နိုင်ငံခြားဆေး မျိုးစုံနဲ့ဆေးကုပေးရမယ်၊ဆေးရုံ ဆေးခန်းကောင်းကောင်းတတ်ပြီးဆေးကုပေးရမယ်၊

ကိုယ်အိမ်ထောင်ဖက်ကို ဆေးကုပေးနေရတာနဲ့တင် စီးပွားရေး ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘဲ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ အနုတ်လက္ခဏာ တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။

၂။ ေအႂၾကးပါလာသူဆိုတာ-

အကြွေးပါလာသူကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ်ရွေးချယ်မိရင် သူ့မှာတင်နေတဲ့ အကြွေးကိုကိုယ်က လိုက်ဆပ်ပေးရပါတော့မယ်။ အိမ်ထောင် ပြုခါစ ထိုထိုအိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ အကြွေးများ ကို လိုက်ဆပ်နေ ရမည်ဆိုလျှင် စီးပွားရေးနလံထူဖို့ရာ အတော်ခက်ခဲ့သွားပါလိမ့်မယ်။

၃။ အပိုစားမည့်သူပါလာသူ-

ထိုသူမျိုးကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ်ရွေးချယ်ရင်လည်း ရေရှည်မှာ အဆင်မပြေ နိုင်ပါဘူး။

စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ ကုန်စျေးနှုံတွေက အရမ်းကြီးပါတယ်။

ဒါ့အပြင် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ အဆင်မပြေပြန်ရင်လည်း လူမှုရေး အခြေအနေ မကောင်းနိုင်ပါဘူး၊ လူမှုရေးအခြေအနေ မကောင်းရင် တော့ ထိုဒဏ်ကို သည်းမခံနိုင်ကြတော့သည့်အဆုံး လင်မယားခန်း ပြတ်စဲတာတွေပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

ဒါမို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ပြုမည်ဆိုလျှင် မိမိရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် မှာ “ကွာသုံးကွာ၊ချာသုံးချာ၊ပါသုံးပါ” ထဲတွင် ပါမပါ သုံးသပ်ပြီးတော့မှ ထို” ကွာ၊ချာ၊ပါ”သုံးမျိုးကို ရှောင်ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်ကြဖို့ ရှေးပညာ ရှိများက အလေးအနက် ညွှန်ကြားဆုံးမခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။

REF:   ဒါပေသိ ရှေးပညာရှိများ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *