အကတိုက္ မယ္ ထင္ လို႔ ေဟာ္တယ္ ကို လိုက္သြား တာပါ လို႔” ေရွ႕ေန၏ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကား ခဲ့ တဲ့ “သင္းသင္း..”

ေရွ႕ေနေမး…… မသင္းသင္းဦး အေနျဖင့္ ကိုေဝဠဳေက်ာ္က ဟိုတယ္သို႔သြားမည္ ဟုေျပာေသာလည္း တစုံတရာျငင္း ဆန္ျခင္းမရွိပဲ လိုက္ပါလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုလွ်င္…? မသင္းသင္းဦးေျဖ….. မဟုတ္ပါ။ေရွ႕ေနေမး…… ဟိုတယ္ေကာင္တာ တြင္လည္းအခန္းငွားသည္ သိလွ်က္ႏွင့္က်မ အေနျဖင့္ တစုံတရာျငင္းဆန္ျခင္း မရွိပဲ အခန္းထဲသို႔ လိုက္သြားသည္ဆိုလွ်င္ ဟုတ္ပါသလား…? မသင္းသင္းဦးေျဖ…… မဟုတ္ပါ။ေရွ႕ေနေမး….. အခန္းထဲသို႔ မည္သည္ေၾကာင့္ေရာက္သြားခဲ့လည္ ဆိုလွ်င္…?

မသင္းသင္းဦးေျဖ…… က်မအေနျဖင့္ ဟိုတယ္တြင္ အကတိုက္ မည္ ထင္ေသာေၾကာင့္ အခန္းထဲသို႔ လိုက္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အခန္းထဲ ေရာက္သည့္အခါ က်မအေနျဖင့္ ဟိုတယ္မွန္းမသိပါ အကတိုက္ ရန္သြား၍ လိုက္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္ က်မအခန္းထဲ ေရာက္သည့္ အခါ မည္သူမွမရွိပဲ ကိုေဝဠဳေက်ာ္က ခဏၾကလွ်င္ျပန္လိုက္ပို႔ေပးမည္ ဟုေျပာေသာေၾကာင့္ က်မအေနျဖင့္ ယုံၾကည္ၿပီး အခန္းထဲသို႔ လိုက္ သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။အခန္းထဲေရာက္သည္ အခါ ကိုေဝဠဳေက်ာ္မွ ခ်က္ခ်င္းထြက္မသြားေသးပဲ က်မနဲ႔အတူ စကားေျပာေနခဲ့ပါသည္။

ကိုေဝဠဳေက်ာ္က ထမင္းေၾကာ္မွာ ထားေပးခဲ့ၿပီး ခဏေနတြင္ျပန္လာမည္ ဟုေျပာၿပီးျပန္လည္ ထြက္သြားပါသည္။ေရွ႕ေနေမး……. အခန္း ထဲေရာက္သည့္ အခါဟိုတယ္ေရာက္မွန္း သိသလားဆိုလွ်င္..? မသင္းသင္းဦးေျဖ…….. အခန္းထဲေရာက္မွ ဟိုတယ္ မွန္းသိပါသည္။ ေရု႕ေနေမး….. ေကာင္တာတြင္ ေသာ့ယူၿပီးအခန္းငွားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ ဟိုတယ္ေရု႕တြင္ ခ်ိတ္ထားေသာ ဟိုတယ္ဆိုင္းဘုတ္ အားျမင္စဥ္ အခ်ိန္ကလည္း က်မအေနနဲ႔ ဟိုတယ္မွန္း သိသလားဆိုလွ်င္..? မသင္းသင္းဦးေျဖ….. အခန္းငွားမည္.။

အခ်ိန္က က်မကားေပၚ က်န္ေနခဲ့ၿပီး အခန္းငွားသည္ကို မသိပါ သြားစဥ္အခ်ိန္က sponsar ေပး️ထားသည့္ ဟိုတယ္သို႔ သြားျခင္း ကိုေတာ့ သိပါသည္။ေရွ႕ေနေမး…… က်မအေနျဖင့္ ညအခ်ိန္ မေတာ္ယခုမွသိ သည့္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးႏွင့္ဟိုတယ္ မလိုက္သင့္ေၾကာင္းသိလား ဆိုလွ်င္..?မသင္းသင္းဦးေျဖ……. သိပါသည္ ကိုေဝဠဳေက်ာ္ လိုက္ပို႔သည့္ အခ်ိန္က က်မတစ္ဦးထဲ မဟုတ္ပဲ မိတ္ကပ္ျပင္ဆရာ တစ္ဦးပါပါ သည္ လမ္းခရီးတြင္ ကိုေဝဠဳေက်ာ္မွ က်မအား အႏုပညာကိစၥမ်ားေမးျမန္းၿပီး ျပန္ေျဖရင္း ။

စကားမျပတ္သျဖင့္ အျပင္ဆိုင္တဆိုင္တြင္ တခုခု စားရင္း စကားေျပာမည္ ဟုေျပာကာ ကားေမာင္းသြားခဲ့ပါသည္ ။ေရွ႕ေနေမး…. က်မတို႔ ဟိုတယ္သို႔သြားရာ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ကိုေဝဠဳေက်ာ္မွက်မအား ခ်စ္ေၾကာင္း ႀကိဳက္ေၾကာင္း တစ္စုံတစ္ရာေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိဆိုလွ်င္ …? မသင္းသင္းဦးေျဖ……. မရွိပါ။အား လုံး သိခ်င္ေနၾကတဲ့ မသင္းသင္းဦး Vs ကိုေဝဠဳေက်ာ္ အမႈ သတင္းထူး…(ပထမဆုံး)အႀကိမ္ ေဝဠဳ ေက်ာ္၏ေရွ႕ေနမွ မသင္းသင္းဦးအား ျပန္လည္စစ္ေမးခ်က္မ်ားပါ။

ေရွ႕ေနေမး ….. မသင္းသင္းဦး သက္ေသခံ တင္သြင္းထားတဲ့ ဓာတ္ပုံ ထဲက ကိုေဝဠဳေက်ာ္ နဲ႔ တြဲ႐ိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံက ပထမဦးဆုံး မိတ္ဆက္ေပးတုန္းက တြဲ႐ိုက္ထားတဲ့ဓာတ္ပုံ ဟုတ္ပါသလား ..?အကတိုက္မယ္ထင္လို႔ ေဟာ္တယ္ ကို လိုက္သြားတာပါလို႔ ေျဖၾကား ခဲ့တဲ့ သင္းသင္း..။မသင္းသင္းဦးေျဖ…… ဟုတ္ပါတယ္။ေရွ႕ေနေမး….. မသင္းသင္းဦး ႏွင့္ ကိုေဝဠဳေက်ာ္တို႔ လမ္းတြင္ ရပ္စကားေျပာေနသည့္ ဓာတ္ပုံမွာ မသင္းသင္းဦး၏ သူငယ္ခ်င္းက ႀကိဳတင္႐ိုက္ကူးထားရန္ အတြက္ မွာၾကာထားျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုလွ်င္ မွန္ပါသလား…?

မသင္းသင္းဦးေျဖ ….. မဟုတ္ပါ က်မ တို႔သမီးရည္းစား ႏွစ္ဦးစကားမ်ားေနသည့္ အတြက္ သူငယ္ခ်င္းက ႐ိုက္ကူးေပးထားသည္ကို ေနာက္ မွသိရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေရွ႕ေနေမး ….. က်မသည္ ကိုစူပါ အား ကိုေဝဠဳေက်ာ္ ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပး ရန္ အကူညီေတာင္းခဲ့သည္ ဆိုလွ်င္ ဟုတ္ပါသလား…?မသင္းသင္းဦးေျဖ….. မဟုတ္ပါ။ေရွ႕ေနေမး… ထိုသို႔ မိတ္ဆက္ေပးစဥ္ အခ်ိန္က ကိုေဝဠဳေက်ာ္က ဘယ္မွာ ေနၿပီး က်မကဘယ္မွာေနထိုင္ေၾကာင္း တစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေျပာခဲ့ၾကေသးသလား ဆိုလွ်င္…?။

မသင္းသင္းဦးေျဖ … မရွိခဲ့ပါဘူးေရွ႕ေနေမး…. ထိုေန႔ညက အတူျပန္လာရာတြင္ က်မ၏ေနအိမ္သို႔ အရင္ေရာက္ၿပီးမွ ကိုေဝဠဳေက်ာ္အိမ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ေသာ ခရီးျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္…?မသင္းသင္းဦးေျဖ…… မွန္ပါသည္။ေရွ႕ေနေမး….. က်မ အေနျဖင့္ ကိုေဝဠဳေက်ာ္အား က်မအိမ္သို႔ အရင္လိုက္ပို႔ရန္ေျပာဆိုျခင္း မရွိ ဆိုလွ်င္..?။မသင္းသင္းဦးေျဖ….. ေျပာခဲ့ပါသည္။ေရွ႕ေနေမး…… ပထမဆုံး အႀကိမ္ကာမရယူစဥ္ အခ်ိန္ အထိ ကိုေဝဠဳေက်ာ္မွ က်မအား လက္ထပ္ေပါင္းသင္းပါမည္ ဟုေျပာဆိုထားခဲ့ျခင္း မရွိဆိုလွ်င္…?

မသင္းသင္းဦးေျဖ…… မေျပာခဲ့ပါ ကာမယူၿပီးမွေျပာဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေရွ႕ေနေမး……. မသင္းသင္းဦး ကိုေဝဠဳေက်ာ္ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသံဖိုင္ေတြကို ဘယ္အခ်ိန္က ဖမ္းယူခဲ့တာလည္း က်မ အေနျဖင့္ ကိုေဝဠဳေက်ာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ဘယ္ႏွစ္လခန႔္အၾကာတြင္ အသံဖိုင္မ်ား စတင္ဖမ္းယူခဲ့လည္းဆိုလွ်င္..?

မသင္းသင္းဦးေျဖ……. ဖမ္းယူခဲ့ျခင္းေတာ့ မရွိပါက်မဖုန္းတြင္ Auto️ Record ပါ၍ ဖမ္းမိထားျခင္းျဖစ္ပါသည္

ေရွ႕ေနေမး …. က်မတင္သြင္းခဲ့သည္ သက္ေသခံ အသံဖိုင္မ်ားအားလုံးတြင္ ကိုေဝဠဳေက်ာ္မွ က်မအားလက္ထပ္ေပါင္းသင္းပါမည္ဟု ကတိ ေပး ေျပာၾကားထားတဲ့ တစ္စုံတရာ မပါဆိုလွ်င္…?။မသင္းသင္းဦးေျဖ….. ပါပါသည္။ေရွ႕ေနေမး….. စာမ်က္ႏွာ ဘယ္ေလာက္တြင္ပါ သလဲ ဆိုလွ်င္ရွာျပပါဟု ေရွ႕ေနမွရွာခိုင္းေသာအခါ ။႐ုံးခ်ိန္ ၁၁ နာရီေက်ာ္မွ ႐ုံးခ်ိန္ ၁၂ နာရီထိတင္ သြင္းထားေသာ အသံဖိုင္ သက္ေသ ခံ စာ မ်က္ႏွာ ေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္မွရွာေဖြရာ ၁ မွ ၂၃၅ မ်က္ႏွာအထိ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းပါမည္ဟု ကတိေပးထားေသာ စကားမပါရွိေသးပဲ ႐ုံးခ်ိန္ ရပ္နားခဲ့ၾကပါသည္ ေနာက္တစ္ပတ္႐ုံးခ်ိန္ ၁၇.၇. ၂၀၂၀ မွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။

REF: LET PAN

UNICODE

အကတိုက် မယ် ထင် လို့ ဟော်တယ် ကို လိုက်သွား တာပါ လို့” ရှေ့နေ၏မေးမြန်းချက်ကို ဖြေကြား ခဲ့ တဲ့ “သင်းသင်း..”

ရှေ့နေမေး…… မသင်းသင်းဦး အနေဖြင့် ကိုဝေဠုကျော်က ဟိုတယ်သို့သွားမည် ဟုပြောသောလည်း တစုံတရာငြင်း ဆန်ခြင်းမရှိပဲ လိုက်ပါလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဆိုလျှင်…? မသင်းသင်းဦးဖြေ….. မဟုတ်ပါ။ရှေ့နေမေး…… ဟိုတယ်ကောင်တာ တွင်လည်းအခန်းငှားသည် သိလျှက်နှင့်ကျမ အနေဖြင့် တစုံတရာငြင်းဆန်ခြင်း မရှိပဲ အခန်းထဲသို့ လိုက်သွားသည်ဆိုလျှင် ဟုတ်ပါသလား…? မသင်းသင်းဦးဖြေ…… မဟုတ်ပါ။ရှေ့နေမေး….. အခန်းထဲသို့ မည်သည်ကြောင့်ရောက်သွားခဲ့လည် ဆိုလျှင်…?

မသင်းသင်းဦးဖြေ…… ကျမအနေဖြင့် ဟိုတယ်တွင် အကတိုက် မည် ထင်သောကြောင့် အခန်းထဲသို့ လိုက်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အခန်းထဲ ရောက်သည့်အခါ ကျမအနေဖြင့် ဟိုတယ်မှန်းမသိပါ အကတိုက် ရန်သွား၍ လိုက်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည် ကျမအခန်းထဲ ရောက်သည့် အခါ မည်သူမှမရှိပဲ ကိုဝေဠုကျော်က ခဏကြလျှင်ပြန်လိုက်ပို့ပေးမည် ဟုပြောသောကြောင့် ကျမအနေဖြင့် ယုံကြည်ပြီး အခန်းထဲသို့ လိုက် သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။အခန်းထဲရောက်သည် အခါ ကိုဝေဠုကျော်မှ ချက်ချင်းထွက်မသွားသေးပဲ ကျမနဲ့အတူ စကားပြောနေခဲ့ပါသည်။

ကိုဝေဠုကျော်က ထမင်းကြော်မှာ ထားပေးခဲ့ပြီး ခဏနေတွင်ပြန်လာမည် ဟုပြောပြီးပြန်လည် ထွက်သွားပါသည်။ရှေ့နေမေး……. အခန်း ထဲရောက်သည့် အခါဟိုတယ်ရောက်မှန်း သိသလားဆိုလျှင်..? မသင်းသင်းဦးဖြေ…….. အခန်းထဲရောက်မှ ဟိုတယ် မှန်းသိပါသည်။ ရေု့နေမေး….. ကောင်တာတွင် သော့ယူပြီးအခန်းငှားသည် အချိန်နှင့် ဟိုတယ်ရေု့တွင် ချိတ်ထားသော ဟိုတယ်ဆိုင်းဘုတ် အားမြင်စဉ် အချိန်ကလည်း ကျမအနေနဲ့ ဟိုတယ်မှန်း သိသလားဆိုလျှင်..? မသင်းသင်းဦးဖြေ….. အခန်းငှားမည်.။

အချိန်က ကျမကားပေါ် ကျန်နေခဲ့ပြီး အခန်းငှားသည်ကို မသိပါ သွားစဉ်အချိန်က sponsar ပေး️ထားသည့် ဟိုတယ်သို့ သွားခြင်း ကိုတော့ သိပါသည်။ရှေ့နေမေး…… ကျမအနေဖြင့် ညအချိန် မတော်ယခုမှသိ သည့် အမျိုးသား တစ်ဦးနှင့်ဟိုတယ် မလိုက်သင့်ကြောင်းသိလား ဆိုလျှင်..?မသင်းသင်းဦးဖြေ……. သိပါသည် ကိုဝေဠုကျော် လိုက်ပို့သည့် အချိန်က ကျမတစ်ဦးထဲ မဟုတ်ပဲ မိတ်ကပ်ပြင်ဆရာ တစ်ဦးပါပါ သည် လမ်းခရီးတွင် ကိုဝေဠုကျော်မှ ကျမအား အနုပညာကိစ္စများမေးမြန်းပြီး ပြန်ဖြေရင်း ။

စကားမပြတ်သဖြင့် အပြင်ဆိုင်တဆိုင်တွင် တခုခု စားရင်း စကားပြောမည် ဟုပြောကာ ကားမောင်းသွားခဲ့ပါသည် ။ရှေ့နေမေး…. ကျမတို့ ဟိုတယ်သို့သွားရာ လမ်းတလျှောက်တွင် ကိုဝေဠုကျော်မှကျမအား ချစ်ကြောင်း ကြိုက်ကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာပြောဆိုခဲ့ခြင်း မရှိဆိုလျှင် …? မသင်းသင်းဦးဖြေ……. မရှိပါ။အား လုံး သိချင်နေကြတဲ့ မသင်းသင်းဦး Vs ကိုဝေဠုကျော် အမှု သတင်းထူး…(ပထမဆုံး)အကြိမ် ဝေဠု ကျော်၏ရှေ့နေမှ မသင်းသင်းဦးအား ပြန်လည်စစ်မေးချက်များပါ။

ရှေ့နေမေး ….. မသင်းသင်းဦး သက်သေခံ တင်သွင်းထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ ထဲက ကိုဝေဠုကျော် နဲ့ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံက ပထမဦးဆုံး မိတ်ဆက်ပေးတုန်းက တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံ ဟုတ်ပါသလား ..?အကတိုက်မယ်ထင်လို့ ဟော်တယ် ကို လိုက်သွားတာပါလို့ ဖြေကြား ခဲ့တဲ့ သင်းသင်း..။မသင်းသင်းဦးဖြေ…… ဟုတ်ပါတယ်။ရှေ့နေမေး….. မသင်းသင်းဦး နှင့် ကိုဝေဠုကျော်တို့ လမ်းတွင် ရပ်စကားပြောနေသည့် ဓာတ်ပုံမှာ မသင်းသင်းဦး၏ သူငယ်ချင်းက ကြိုတင်ရိုက်ကူးထားရန် အတွက် မှာကြာထားခြင်းဖြစ်သည် ဆိုလျှင် မှန်ပါသလား…?

မသင်းသင်းဦးဖြေ ….. မဟုတ်ပါ ကျမ တို့သမီးရည်းစား နှစ်ဦးစကားများနေသည့် အတွက် သူငယ်ချင်းက ရိုက်ကူးပေးထားသည်ကို နောက် မှသိရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရှေ့နေမေး ….. ကျမသည် ကိုစူပါ အား ကိုဝေဠုကျော် နှင့် မိတ်ဆက်ပေး ရန် အကူညီတောင်းခဲ့သည် ဆိုလျှင် ဟုတ်ပါသလား…?မသင်းသင်းဦးဖြေ….. မဟုတ်ပါ။ရှေ့နေမေး… ထိုသို့ မိတ်ဆက်ပေးစဉ် အချိန်က ကိုဝေဠုကျော်က ဘယ်မှာ နေပြီး ကျမကဘယ်မှာနေထိုင်ကြောင်း တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး အပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြသေးသလား ဆိုလျှင်…?။

မသင်းသင်းဦးဖြေ … မရှိခဲ့ပါဘူးရှေ့နေမေး…. ထိုနေ့ညက အတူပြန်လာရာတွင် ကျမ၏နေအိမ်သို့ အရင်ရောက်ပြီးမှ ကိုဝေဠုကျော်အိမ်သို့ ရောက်နိုင်သော ခရီးဖြစ်သည်ဆိုလျှင်…?မသင်းသင်းဦးဖြေ…… မှန်ပါသည်။ရှေ့နေမေး….. ကျမ အနေဖြင့် ကိုဝေဠုကျော်အား ကျမအိမ်သို့ အရင်လိုက်ပို့ရန်ပြောဆိုခြင်း မရှိ ဆိုလျှင်..?။မသင်းသင်းဦးဖြေ….. ပြောခဲ့ပါသည်။ရှေ့နေမေး…… ပထမဆုံး အကြိမ်ကာမရယူစဉ် အချိန် အထိ ကိုဝေဠုကျော်မှ ကျမအား လက်ထပ်ပေါင်းသင်းပါမည် ဟုပြောဆိုထားခဲ့ခြင်း မရှိဆိုလျှင်…?

မသင်းသင်းဦးဖြေ…… မပြောခဲ့ပါ ကာမယူပြီးမှပြောဆို ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရှေ့နေမေး……. မသင်းသင်းဦး ကိုဝေဠုကျော် နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသံဖိုင်တွေကို ဘယ်အချိန်က ဖမ်းယူခဲ့တာလည်း ကျမ အနေဖြင့် ကိုဝေဠုကျော်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်နှစ်လခန့်အကြာတွင် အသံဖိုင်များ စတင်ဖမ်းယူခဲ့လည်းဆိုလျှင်..?

မသင်းသင်းဦးဖြေ……. ဖမ်းယူခဲ့ခြင်းတော့ မရှိပါကျမဖုန်းတွင် Auto️ Record ပါ၍ ဖမ်းမိထားခြင်းဖြစ်ပါသည်

ရှေ့နေမေး …. ကျမတင်သွင်းခဲ့သည် သက်သေခံ အသံဖိုင်များအားလုံးတွင် ကိုဝေဠုကျော်မှ ကျမအားလက်ထပ်ပေါင်းသင်းပါမည်ဟု ကတိ ပေး ပြောကြားထားတဲ့ တစ်စုံတရာ မပါဆိုလျှင်…?။မသင်းသင်းဦးဖြေ….. ပါပါသည်။ရှေ့နေမေး….. စာမျက်နှာ ဘယ်လောက်တွင်ပါ သလဲ ဆိုလျှင်ရှာပြပါဟု ရှေ့နေမှရှာခိုင်းသောအခါ ။ရုံးချိန် ၁၁ နာရီကျော်မှ ရုံးချိန် ၁၂ နာရီထိတင် သွင်းထားသော အသံဖိုင် သက်သေ ခံ စာ မျက်နှာ ပေါင်း ၈၀၀ ကျော်မှရှာဖွေရာ ၁ မှ ၂၃၅ မျက်နှာအထိ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းပါမည်ဟု ကတိပေးထားသော စကားမပါရှိသေးပဲ ရုံးချိန် ရပ်နားခဲ့ကြပါသည် နောက်တစ်ပတ်ရုံးချိန် ၁၇.၇. ၂၀၂၀ မှာ ဖြစ်သောကြောင့် ဆက်လက် ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။

REF:   LET  PAN

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *