သမိုင္း ထဲက အထင္ကရ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ သိၾကားမင္း ၏ အရိႏၵမာ လွံတံႀကီး ဘယ္ေရာက္သြားလဲ

အရိႏၵမာလွံသည္ သိၾကားမင္းပိုင္ လွံတံျဖစ္သည္ ။ တန္ခိုးထက္ေသာ လွံတံ လည္း ျဖစ္သည္။ သံပုရာသီး အခ်ဥ္ကိုပင္ ခ်ိဳႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေ ဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ပစၥည္းျဖစ္သည္။သိၾကားမင္းက ဘုရင္တစ္ပါးပါးအေပၚ စိတ္ခုၿပီး အရိႏၵမာလွံတံ ကို ျပန္လည္ သိမ္းယူသြား ေလသလား အေတြးနယ္ခ်ဲ႕မိသည္။ေ နာက္ဆုံးေတာ့ ေပ်ာက္ေသာသူ ရွာရ င္ေတြ႕ ဆိုသကဲ့သို႔ အရိႏၵမာလွံတံကို အမွတ္မထင္ ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိရေတာ့သ ည္။ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး ၏ အမိန႔္ေတာ္မ်ားထဲတြင္ အမွတ္မထင္ ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္၏ ။၉ ဧၿပီ ၁၇၅၆ တြင္ သိၾကား မင္းထံ မွ စာလႊာအျဖစ္ အမိန႔္ေတာ္ထုတ္ျပန္ရာ၌ အရိႏၵမာလွံတံ ပါဝင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသ ည္။

သိၾကားမင္း ထံမွ စာ လႊာ၌ “ငါ့ကို လည္း ဘုရားသခင္ ပရိနိဗၺာန္ ယူေတာ္မူခါနီး ၌ သာသနာေတာ္ျမတ္ ကို ေစာင္ မရမည္ အမိန႔္ေတာ္ရွိ၍ ကုန္းေဘာင္ျပည္မင္းကို ငါ ေစာင္မရသည္။ ဆင္ျဖဴလည္း ၅ စီး ငါေပးၿပီ ။ အရိႏၵမာလွံလည္း ငါ အပ္ၿပီ´´ ဟူ၍ ပါရွိ ပါသည္။ယင္းေနာက္ ပိုင္း ၌ အေလာင္းမင္းတရား အ မိန႔္ေတာ္မ်ားတြင္ “အရိႏၵမာ စၾကာေ႐ႊလွံရ အေဆာင္ေဆာင္ေသာ ျပာသာဒ္သခင္ ျဖစ္ေတာ္ မူေသာ´´ စ သည္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလာ ပါသည္။သို႔ေသာ္ အေလာင္းမင္းတရားေနာက္ပို င္း ဆက္ခံၾကသည့္ ကုန္းေဘာင္မင္းမ်ားလက္ထ က္တြင္ အရိႏၵမာလွံတံအေၾကာင္း လုံးဝ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေတာ့ေခ် ။အရိႏၵမာလွံတံကား ေပ်ာက္ျခင္းမ လွ ေပ်ာက္သြားျပန္ေလၿပီ။…

သိၾကားမင္း သည္ ဘီစီ ၆၀၆ ခုႏွစ္ တြင္ ဒဂုန္၌နန္း တက္ခဲ့သည့္ ဒဂုန္ မင္းဆက္ ၏ ၃၂ ဆက္ေျမာက္ ဘုရင္ ဥကၠလာပ မင္းႀကီး ၏ ခမည္း ေတာ္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။ သိၾကား မင္း ႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္ မယ္လမုတို႔ မွ ဥကၠလာ ပမင္းႀကီး ကို ဖြားျမင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ဆို၏။ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ တည္စဥ္ ကလည္း သိၾကားမင္း သည္ သားေတာ္ ဥကၠလာပမင္းႀကီး ၊ ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔ႏွင့္ အတူ ပါခဲ့ေသး သည္။ သိၾကားမ င္း၏ အရိႏၵမာလွံတံကို အေစာဆုံး ဆက္သခံခဲ့ရသူမွာ ဒြေတၱ ဘာင္မင္း ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုပါ သည္ ။ဒြေတၱ ဘာင္ သည္ သိၾကား မင္းႏွင့္ အေတာ္ အတန္ ရင္းႏွီးသူဟု ဆိုႏိုင္ ပါသည္ ။

အဘယ္ေၾကာ င့္ဆိုေသာ္ ဘုံအဆင့္ဆ င့္ပါ နန္းေတာ္ ၃ ေဆာင္ ၿပီးစီး ခ်ိန္တြင္ သိၾကားမင္းကိုယ္တိုင္ ဒြတၱေဘာင္မင္း၏ လက္ ကို ဆြဲ လ်က္ နန္းတင္ေပး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။ထိုစဥ္တြင္ သိၾကားမင္း က ဒြတၱေဘာင္အား အရိႏၵမာ လွံတံကို ေပးအ ပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။အရိႏၵမာ သည္ ပုဂံေခတ္ဦး တြင္ ျပန္လည္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပန္သည္။ ပုဂံတြင္ မင္းေလာင္းေပၚေနသည္ကို သြားေရာ က္ၾကည့္ရႈလိုသည့္ ကြမ္းေဆာ္ လုလင္အား အဘိုးအိုေယာင္ေဆာင္ထား သည့္ သိၾကား မင္းက ျမင္းကိုေပးအပ္ရာတြင္ အရိႏၵမာလွံတံ လည္း ပါဝင္ခဲ့ သည္ ။ကြမ္းေ ဆာ္ လုလင္ သည္ ေက်ာင္းျဖဴမင္းအျဖစ္ ပုဂံတြင္ ထီးနန္းစိုးစံခဲ့ၿပီးေနာက္ နန္းက်သြားေသာ အခါ ။

အရိႏၵမာလွံတံက သားေတာ္ အေနာ္ရထာမင္းထံ သို႔ ေရာက္ရွိသြားပါသည္။စုကၠေတးမင္းက အမိကြဲ ညီေတာ္ အေနာ္ရထာ မင္းသား အ ေပၚ ေမာက္မာေစာ္ကား လာသည္ ကို နန္းက်ဘုရင္ ေက်ာင္းျဖဴမင္းက မေက်မနပ္ျဖစ္ ကာ တန္ခိုးထက္ အရိႏၵမာလွံတံကို သား ေတာ္ အ ေနာ္ရထာထံ သို႔ လႊဲေျပာ င္းေပးအပ္ၿခဲ့ ခင္း ျဖစ္သည္။အေနာ္ရထာ လက္ထက္ တြင္ အ ရိႏၵမာလွံတံက အထူးထင္ရွား ခဲ့သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း အရိႏၵမာလွံ တံအေၾကာင္း ေႏွာင္းေခ တ္ျပည္သူတို႔ သိရွိခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အေနာ္ရထာ ဘုရင္ျဖစ္လာ ၿပီးေနာက္ ဥႆာပဲခူးမွျပန္ လာေသာ က်န္စစ္သားအေပၚ မဏိစန ၵာမင္းသမီးႏွင့္ ပတ္သ က္၍ သံသယရွိ အမ် က္ေတာ္ရွကာ အရိႏၵမာလွံ တံျဖင့္ ပစ္လိုက္သည္ ။

ဤတြင္ အရိႏၵမာလွံတံက ေႏွာင္ႀကိဳး ကို ထိမွန္ျပတ္ေတာက္ သြားရာ က်န္စစ္သား က လွံတံ ကို ေကာက္ယူေျပးေတာ့သည္ ။ သို႔ျဖင့္ အရိ ႏၵမာလွံတံသည္ က်န္စစ္သားလက္ထဲ သို႔ ေရာက္သြား၏ ။က်န္စစ္သား သည္ ေက်ာင္းျ ဖူရပ္ရွိ မထီးေက်ာင္း သို႔ ေရာက္ေသာအခါ သံပု ရာခ်ဥ္သီးမ်ားကို လွံတံျဖင့္ ထိုးဆြတ္စားေသာက္ေလရာ သံပုရာသီးမ်ားက ခ်ိဳျမသြားသည္ဟု ဆိုပါသည္။က် န္စစ္သားႏွင့္ သိၾကား မင္းတို႔ ကလည္း အလြမ္းသင့္ၾကဟန္ တူပါသည္။ သိၾကားမင္းသည္ မိမိ ၏ အရိႏၵမာလွံတံ က်န္စစ္သားလက္ တြင္း သို႔ ေ ရာက္သြားသည္ ကို ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံထားပုံရသည္ ။အေနာ္ရ ထာမင္းလက္ထက္က မၿပီးျပတ္ခဲ့သည့္ ေ႐ႊစည္း ခုံေစ တီေတာ္ကို ဆက္လက္တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့ရာတြင္ သိၾကားမင္းသည္ ပန္းရံႀကီးေယာင္ေဆာင္၍ ဝင္ေရာက္ကူ ညီခဲ့ေသး သည္ ဆို၏။

သိၾကားမင္းက ေက်ာက္ေ႐ြလုပ္ငန္း၊ သ႐ြတ္က်ံ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေသးသည္။ထို႔ျပင္ ေ႐ႊ စည္းခုံေစတီေတာ္ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္မွ ေက်ာက္ေျခ သၤ့႐ုပ္တု ကိုပင္ ဝင္ေရာက္ ထုလုပ္ေပး ခဲ့သည္ ဆို ပါသည္။က်န္စစ္သား၏ အရိႏၵ မာလွံတံသည္ သူ႔အားဆက္ခံသည့္ ေျမးေတာ္ အေလာင္း စည္သူ မင္းထံ သို႔ ဆက္လက္ေရာက္ ရွိသြားသည္ ဟု မွန္းဆရ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရာဇဝင္က် မ္းမ်ားတြင္ အရိႏၵမာလွံတံအေၾကာင္း စိုးစဥ္းမွ် မေတြ႕ရေတာ့ ။ အေလာင္းစည္သူမင္းကို ဘိသိက္ေပးခဲ့သူက သိၾကားမင္းကိုယ္ တိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေၾကာင့္လည္း အရိႏၵမာလွံတံသည္ အေလာင္းစည္သူထံတြင္ ရွိမည္ဟု မွန္းဆမိျခင္း ျဖစ္သ ည္။

ပုဂံေခတ္၊ အင္းဝေခတ္ စသည့္ ေခတ္အဆက္ဆက္သာ ေျပာ င္းလဲသြားသည္။ အရိႏၵမာ အေၾကာင္းက သဲလြန္စပင္ မရေတာ့။ အရိႏၵမာ လွံတံ ရာဇဝင္ ထဲမွ ေပ်ာက္ဆုံးသြားျခင္း ကို ဘဝင္မက် ျဖစ္ေနမိသည္။ မဆီမဆိုင္ အေတြးက အရိႏၵမာဆီ သို႔ ေရာက္ေန မိသည္။ ရာဇ ဝင္က်မ္းမ်ား၊ သမိုင္းစာအုပ္မ်ား ကို ဖတ္ တိုင္း သတိထား ရွာေဖြရမည့္ ေဝါဟာရမ်ားထဲ တြင္ အရိႏၵမာ ပါလာသည္ ။အရိႏၵမာလွံ ဘယ္ ေရာက္သြားသနည္း။ ရာဇဝင္က်မ္းမ်ားကို ဖတ္ရင္း အေတြးေပါက္လာ မိသည္။

UNICODE

သမိုင်း ထဲက အထင်ကရ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သိကြားမင်း ၏ အရိန္ဒမာ လှံတံကြီး ဘယ်ရောက်သွားလဲ

အရိန္ဒမာလှံသည် သိကြားမင်းပိုင် လှံတံဖြစ်သည် ။ တန်ခိုးထက်သော လှံတံ လည်း ဖြစ်သည်။ သံပုရာသီး အချဉ်ကိုပင် ချိုနိုင်အောင် စွမ်းေ ဆာင်နိုင်စွမ်းရှိသော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။သိကြားမင်းက ဘုရင်တစ်ပါးပါးအပေါ် စိတ်ခုပြီး အရိန္ဒမာလှံတံ ကို ပြန်လည် သိမ်းယူသွား လေသလား အတွေးနယ်ချဲ့မိသည်။ေ နာက်ဆုံးတော့ ပျောက်သောသူ ရှာရ င်တွေ့ ဆိုသကဲ့သို့ အရိန္ဒမာလှံတံကို အမှတ်မထင် ပြန်လည် တွေ့ရှိရတော့သ ည်။ အလောင်းမင်းတရားကြီး ၏ အမိန့်တော်များထဲတွင် အမှတ်မထင် တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်၏ ။၉ ဧပြီ ၁၇၅၆ တွင် သိကြား မင်းထံ မှ စာလွှာအဖြစ် အမိန့်တော်ထုတ်ပြန်ရာ၌ အရိန္ဒမာလှံတံ ပါဝင်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသ ည်။

သိကြားမင်း ထံမှ စာ လွှာ၌ “ငါ့ကို လည်း ဘုရားသခင် ပရိနိဗ္ဗာန် ယူတော်မူခါနီး ၌ သာသနာတော်မြတ် ကို စောင် မရမည် အမိန့်တော်ရှိ၍ ကုန်းဘောင်ပြည်မင်းကို ငါ စောင်မရသည်။ ဆင်ဖြူလည်း ၅ စီး ငါပေးပြီ ။ အရိန္ဒမာလှံလည်း ငါ အပ်ပြီ´´ ဟူ၍ ပါရှိ ပါသည်။ယင်းနောက် ပိုင်း ၌ အလောင်းမင်းတရား အ မိန့်တော်များတွင် “အရိန္ဒမာ စကြာရွှေလှံရ အဆောင်ဆောင်သော ပြာသာဒ်သခင် ဖြစ်တော် မူသော´´ စ သည်ဖြင့် ထည့်သွင်းဖော်ပြလာ ပါသည်။သို့သော် အလောင်းမင်းတရားနောက်ပို င်း ဆက်ခံကြသည့် ကုန်းဘောင်မင်းများလက်ထ က်တွင် အရိန္ဒမာလှံတံအကြောင်း လုံးဝ ဖော်ပြခြင်း မရှိတော့ချေ ။အရိန္ဒမာလှံတံကား ပျောက်ခြင်းမ လှ ပျောက်သွားပြန်လေပြီ။…

သိကြားမင်း သည် ဘီစီ ၆၀၆ ခုနှစ် တွင် ဒဂုန်၌နန်း တက်ခဲ့သည့် ဒဂုန် မင်းဆက် ၏ ၃၂ ဆက်မြောက် ဘုရင် ဥက္ကလာပ မင်းကြီး ၏ ခမည်း တော် ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။ သိကြား မင်း နှင့် ကြင်ယာတော် မယ်လမုတို့ မှ ဥက္ကလာ ပမင်းကြီး ကို ဖွားမြင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ဆို၏။ ရွှေတိဂုံစေတီတော် တည်စဉ် ကလည်း သိကြားမင်း သည် သားတော် ဥက္ကလာပမင်းကြီး ၊ ကုန်သည်ညီနောင်တို့နှင့် အတူ ပါခဲ့သေး သည်။ သိကြားမ င်း၏ အရိန္ဒမာလှံတံကို အစောဆုံး ဆက်သခံခဲ့ရသူမှာ ဒွတ္တေ ဘာင်မင်း ဖြစ်သည် ဟု ဆိုပါ သည် ။ဒွတ္တေ ဘာင် သည် သိကြား မင်းနှင့် အတော် အတန် ရင်းနှီးသူဟု ဆိုနိုင် ပါသည် ။

အဘယ်ကြော င့်ဆိုသော် ဘုံအဆင့်ဆ င့်ပါ နန်းတော် ၃ ဆောင် ပြီးစီး ချိန်တွင် သိကြားမင်းကိုယ်တိုင် ဒွတ္တဘောင်မင်း၏ လက် ကို ဆွဲ လျက် နန်းတင်ပေး ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ။ထိုစဉ်တွင် သိကြားမင်း က ဒွတ္တဘောင်အား အရိန္ဒမာ လှံတံကို ပေးအ ပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ။အရိန္ဒမာ သည် ပုဂံခေတ်ဦး တွင် ပြန်လည် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြန်သည်။ ပုဂံတွင် မင်းလောင်းပေါ်နေသည်ကို သွားရော က်ကြည့်ရှုလိုသည့် ကွမ်းဆော် လုလင်အား အဘိုးအိုယောင်ဆောင်ထား သည့် သိကြား မင်းက မြင်းကိုပေးအပ်ရာတွင် အရိန္ဒမာလှံတံ လည်း ပါဝင်ခဲ့ သည် ။ကွမ်းေ ဆာ် လုလင် သည် ကျောင်းဖြူမင်းအဖြစ် ပုဂံတွင် ထီးနန်းစိုးစံခဲ့ပြီးနောက် နန်းကျသွားသော အခါ ။

အရိန္ဒမာလှံတံက သားတော် အနော်ရထာမင်းထံ သို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။စုက္ကတေးမင်းက အမိကွဲ ညီတော် အနော်ရထာ မင်းသား အ ပေါ် မောက်မာစော်ကား လာသည် ကို နန်းကျဘုရင် ကျောင်းဖြူမင်းက မကျေမနပ်ဖြစ် ကာ တန်ခိုးထက် အရိန္ဒမာလှံတံကို သား တော် အ နော်ရထာထံ သို့ လွှဲပြော င်းပေးအပ်ခြဲ့ ခင်း ဖြစ်သည်။အနော်ရထာ လက်ထက် တွင် အ ရိန္ဒမာလှံတံက အထူးထင်ရှား ခဲ့သည် ။ ထို့ကြောင့် လည်း အရိန္ဒမာလှံ တံအကြောင်း နှောင်းခေ တ်ပြည်သူတို့ သိရှိခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ အနော်ရထာ ဘုရင်ဖြစ်လာ ပြီးနောက် ဥဿာပဲခူးမှပြန် လာသော ကျန်စစ်သားအပေါ် မဏိစန ္ဒာမင်းသမီးနှင့် ပတ်သ က်၍ သံသယရှိ အမျ က်တော်ရှကာ အရိန္ဒမာလှံ တံဖြင့် ပစ်လိုက်သည် ။

ဤတွင် အရိန္ဒမာလှံတံက နှောင်ကြိုး ကို ထိမှန်ပြတ်တောက် သွားရာ ကျန်စစ်သား က လှံတံ ကို ကောက်ယူပြေးတော့သည် ။ သို့ဖြင့် အရိ န္ဒမာလှံတံသည် ကျန်စစ်သားလက်ထဲ သို့ ရောက်သွား၏ ။ကျန်စစ်သား သည် ကျောင်းြ ဖူရပ်ရှိ မထီးကျောင်း သို့ ရောက်သောအခါ သံပု ရာချဉ်သီးများကို လှံတံဖြင့် ထိုးဆွတ်စားသောက်လေရာ သံပုရာသီးများက ချိုမြသွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ကျ န်စစ်သားနှင့် သိကြား မင်းတို့ ကလည်း အလွမ်းသင့်ကြဟန် တူပါသည်။ သိကြားမင်းသည် မိမိ ၏ အရိန္ဒမာလှံတံ ကျန်စစ်သားလက် တွင်း သို့ ေ ရာက်သွားသည် ကို ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံထားပုံရသည် ။အနော်ရ ထာမင်းလက်ထက်က မပြီးပြတ်ခဲ့သည့် ရွှေစည်း ခုံစေ တီတော်ကို ဆက်လက်တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့ရာတွင် သိကြားမင်းသည် ပန်းရံကြီးယောင်ဆောင်၍ ဝင်ရောက်ကူ ညီခဲ့သေး သည် ဆို၏။

သိကြားမင်းက ကျောက်ရွေလုပ်ငန်း၊ သရွတ်ကျံ လုပ်ငန်းများကိုလည်း စေ့စပ်သေချာမှုရှိစေရန် ပါဝင်လုပ်ဆောင် ခဲ့သေးသည်။ထို့ပြင် ရွှေ စည်းခုံစေတီတော် အရှေ့တောင်ထောင့်မှ ကျောက်ခြေ င်္သ့ရုပ်တု ကိုပင် ဝင်ရောက် ထုလုပ်ပေး ခဲ့သည် ဆို ပါသည်။ကျန်စစ်သား၏ အရိန္ဒ မာလှံတံသည် သူ့အားဆက်ခံသည့် မြေးတော် အလောင်း စည်သူ မင်းထံ သို့ ဆက်လက်ရောက် ရှိသွားသည် ဟု မှန်းဆရ ပါသည်။ သို့သော် ရာဇဝင်ကျ မ်းများတွင် အရိန္ဒမာလှံတံအကြောင်း စိုးစဉ်းမျှ မတွေ့ရတော့ ။ အလောင်းစည်သူမင်းကို ဘိသိက်ပေးခဲ့သူက သိကြားမင်းကိုယ် တိုင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ကြောင့်လည်း အရိန္ဒမာလှံတံသည် အလောင်းစည်သူထံတွင် ရှိမည်ဟု မှန်းဆမိခြင်း ဖြစ်သ ည်။

ပုဂံခေတ်၊ အင်းဝခေတ် စသည့် ခေတ်အဆက်ဆက်သာ ပြော င်းလဲသွားသည်။ အရိန္ဒမာ အကြောင်းက သဲလွန်စပင် မရတော့။ အရိန္ဒမာ လှံတံ ရာဇဝင် ထဲမှ ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း ကို ဘဝင်မကျ ဖြစ်နေမိသည်။ မဆီမဆိုင် အတွေးက အရိန္ဒမာဆီ သို့ ရောက်နေ မိသည်။ ရာဇ ဝင်ကျမ်းများ၊ သမိုင်းစာအုပ်များ ကို ဖတ် တိုင်း သတိထား ရှာဖွေရမည့် ဝေါဟာရများထဲ တွင် အရိန္ဒမာ ပါလာသည် ။အရိန္ဒမာလှံ ဘယ် ရောက်သွားသနည်း။ ရာဇဝင်ကျမ်းများကို ဖတ်ရင်း အတွေးပေါက်လာ မိသည်။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *