လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္တို႔ အျပန္အလွန္ အေခ်အတင္ျဖစ္

လႊတ္ေတာ္အတြင္း အျပန္အလွန္ေျပာ ဆိုမႈသည္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အေန ျဖင့္ စည္းကမ္းအရ ျပင္းထန္စြာကိုင္ တြယ္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အ ခြင့္အေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရး မႉး ေဒါက္တာလွမိုးက မွတ္ခ်က္ ျပဳ သည္။‘‘လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒဆိုတာ ၿပီးခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးအသုံးျပဳခဲ့တယ္။ အခုသက္တမ္း လည္း သုံး ခဲ့တယ္။ ကိုယ္လုပ္ခ်င္ တာ မလုပ္ရလို႔၊ ကိုယ္ေျပာခ်င္ တာမေျပာရလို႔ ဒီမိုကေရစီမရွိဘူး လို႔ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေျပာတဲ့ သူရဲ႕ဆႏၵပဲ ျဖစ္ တယ္’’ ဟု အ ထက္ပါ ဒီခ်ဳပ္အမတ္က ဆက္ ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ ဦးေမာင္ျမင့္တို႔ ယမန္ေန႔ တြင္ အေခ်အတင္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာ ေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္အဆိုကို ေဆြးေႏြးစဥ္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ မင္းကင္းအမတ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ၎၏ေမးခြန္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ခြင့္မျပဳခဲ့ ျခင္းအား ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေျပာဆိုစဥ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က အဆိုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ကိုသာ လို လားေၾကာင္း၊ ဥပေဒတြင္ ယင္း သို႔ပင္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ၿပီး ျပတ္သြားသည့္ ကိစၥမ်ားကို မေျပာရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။မွန္ပါတယ္ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ ဗ်။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ဒီမိုကေရ စီကိုေျပာေနတာပါ။ အခုဟာက လႊတ္ေတာ္တြင္း ဒီမိုကေရစီကို ေျပာေနတာပါ။ ဒီမွာ စာအုပ္ရွိ တယ္။ (က) (ခ) (ဃ) နဲ႔ (ဇ) တို႔အရ ဘယ္အခ်က္က ၿငိသလဲ ဆိုတာ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္းႏိုင္ရင္ ကြၽန္ ေတာ့္ကိုရွင္းေပးပါ။ ဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္ေျပာျပေန တာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု မင္းကင္းအမတ္ ဦးေမာင္ျမင့္က တုံ႔ျပန္သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ ဦးေမာင္ ျမင့္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက YRTA ၏ သုံး ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္း အနား တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းခဲ့ သည့္အေပၚ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ယင္းေမးခြန္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္၌ ေမးျမန္းခြင့္မရျခင္းကို ယမန္ေန႔တြင္ ထည့္သြင္းေျပာ သည္။ ‘‘ဟုတ္ၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္ရွင္း မယ္။ အဲဒီမွာ လူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ ကို မထိ ခိုက္ေစရတဲ့ ေမးခြန္းေတြပဲျဖစ္ ရမယ္ဆိုတဲ့ဟာေတြ ပါတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒါကို မသင့္ေလ်ာ္လို႔ မိမိတို႔အေနနဲ႔၊ ဥကၠ႒အေနနဲ႔ တာဝန္အရ၊ လုပ္ ပိုင္ခြင့္အရ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းပဲျဖစ္ ပါတယ္’’ ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကား သည္။

မင္းကင္းအမတ္ ဦးေမာင္ ျမင့္ကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၀ (ဃ) တြင္ ‘‘သာမန္အားျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ၏ အက်င့္စာ ရိတၱ (သို႔မဟုတ္) အျပဳအမူနဲ႔ပတ္သက္၍ ေမးျမန္း ျခင္းမျပဳရ’’ ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး ၎၏ေမးခြန္းမွာ အက်င့္စာရိတၱ၊ အျပဳအမူတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆိုျခင္း အေပၚ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားသည္။ဒါေၾကာင့္မို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆို တာကို လႊတ္ေတာ္မွာ မေဆြးေႏြး ရဘူးလား။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္က ဒီအခ်ိန္မွာ …’’ ဟု ဦး ေမာင္ျမင့္က ဆက္ေျပာရာ ဦးတီခြန္ျမတ္က ‘‘႐ိုဟင္ဂ်ာဆို တဲ့ကိစၥကိုလည္း ဒါ ပထမသက္တမ္း ကတည္းက မသုံးႏႈန္းရဘူးဆိုတာ မိမိတို႔ကေန ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု တုံ႔ျပန္သည္။

ယင္းသို႔ အျပန္အလွန္ေျပာ ဆိုၿပီးေနာက္တြင္ ဦးေမာင္ျမင့္က ‘‘ကြၽန္ေတာ္က သာဓကႏွစ္ခုေျပာ ခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးတို႔က ပိတ္ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ဆက္မ ေျပာပါဘူး။ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥကိုလႊတ္ေတာ္က ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ ေမးတာကို ေဆြးေႏြးခြင့္မျပဳတာ ကိုေတာ့ ျပည္သူေတြၾကားတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ဥကၠ႒ႀကီး သိေစ လိုပါတယ္ခင္ဗ်။ ဒါေၾကာင့္မို႔ စာသင္ေက်ာင္း ေတြမွာ ဒီမိုကေရ စီအေလ့အထလုပ္တာလည္း လုပ္ၾကပါ။ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ပင္မေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ ေတာ္အတြင္း အားနည္း၊ ေပ်ာက္ ဆုံးေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ၾကပါဦးလို႔ ကြၽန္ ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ထည့္ သြင္းေဆြးေႏြးသည္။

REF: 7DAY DAILY

UNICODE

လွှတ်တော်အတွင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်တို့ အပြန်အလှန် အချေအတင်ဖြစ်

လွှတ်တော်အတွင်း အပြန်အလှန်ပြော ဆိုမှုသည် လွှတ်တော်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ် ပြီး ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ အနေ ဖြင့် စည်းကမ်းအရ ပြင်းထန်စွာကိုင် တွယ်သင့်ကြောင်း လွှတ်တော်အ ခွင့်အရေးကော်မတီ အတွင်းရေး မှူး ဒေါက်တာလှမိုးက မှတ်ချက် ပြု သည်။‘‘လွှတ်တော်ဥပဒေ၊ နည်း ဥပဒေဆိုတာ ပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးအသုံးပြုခဲ့တယ်။ အခုသက်တမ်း လည်း သုံး ခဲ့တယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင် တာ မလုပ်ရလို့၊ ကိုယ်ပြောချင် တာမပြောရလို့ ဒီမိုကရေစီမရှိဘူး လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ပြောတဲ့ သူရဲ့ဆန္ဒပဲ ဖြစ် တယ်’’ ဟု အ ထက်ပါ ဒီချုပ်အမတ်က ဆက် ပြောသည်။

လွှတ်တော်အတွင်း ဒီမိုကရေစီနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်နှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ် ဦးမောင်မြင့်တို့ ယမန်နေ့ တွင် အချေအတင်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ဇူလိုင် ၁၄ ရက်တွင် ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ အခြေခံနှင့် အဆင့်မြင့် ပညာ ရေးကျောင်းများတွင် ဒီမိုကရေစီစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ပေးရန်အဆိုကို ဆွေးနွေးစဉ် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ မင်းကင်းအမတ် ဦးမောင်မြင့်က ၎င်း၏မေးခွန်းကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ခွင့်မပြုခဲ့ ခြင်းအား ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။

ထိုသို့ပြောဆိုစဉ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်က အဆိုနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင် သည့် ဆွေးနွေးချက်ကိုသာ လို လားကြောင်း၊ ဥပဒေတွင် ယင်း သို့ပင် ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်း၊ ပြီး ပြတ်သွားသည့် ကိစ္စများကို မပြောရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။မှန်ပါတယ် ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင် ဗျ။ ကျွန်တော်ကလည်း ဒီမိုကရေ စီကိုပြောနေတာပါ။ အခုဟာက လွှတ်တော်တွင်း ဒီမိုကရေစီကို ပြောနေတာပါ။ ဒီမှာ စာအုပ်ရှိ တယ်။ (က) (ခ) (ဃ) နဲ့ (ဇ) တို့အရ ဘယ်အချက်က ငြိသလဲ ဆိုတာ ဥက္ကဋ္ဌကြီးရှင်းနိုင်ရင် ကျွန် တော့်ကိုရှင်းပေးပါ။ ဒီအတွက် ကျွန်တော်ပြောပြနေ တာဖြစ်ပါ တယ်’’ ဟု မင်းကင်းအမတ် ဦးမောင်မြင့်က တုံ့ပြန်သည်။

ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ် ဦးမောင် မြင့်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက YRTA ၏ သုံး နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အခမ်း အနား တွင် ရိုဟင်ဂျာဟု သုံးနှုန်းခဲ့ သည့်အပေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ မေးခွန်းမေးမြန်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး ယင်းမေးခွန်းကို ပြည်သူ့လွှတ် တော်၌ မေးမြန်းခွင့်မရခြင်းကို ယမန်နေ့တွင် ထည့်သွင်းပြော သည်။ ‘‘ဟုတ်ပြီ။ ကျွန်တော်ရှင်း မယ်။ အဲဒီမှာ လူတစ်ဦးတစ် ယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ ကို မထိ ခိုက်စေရတဲ့ မေးခွန်းတွေပဲဖြစ် ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေ ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒါကို မသင့်လျော်လို့ မိမိတို့အနေနဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ တာဝန်အရ၊ လုပ် ပိုင်ခွင့်အရ ဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဖြစ် ပါတယ်’’ ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်က ပြောကြား သည်။

မင်းကင်းအမတ် ဦးမောင် မြင့်ကလည်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၄၀ (ဃ) တွင် ‘‘သာမန်အားဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ၏ အကျင့်စာ ရိတ္တ (သို့မဟုတ်) အပြုအမူနဲ့ပတ်သက်၍ မေးမြန်း ခြင်းမပြုရ’’ ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ၎င်း၏မေးခွန်းမှာ အကျင့်စာရိတ္တ၊ အပြုအမူတို့နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ရိုဟင်ဂျာဟု ပြောဆိုခြင်း အပေါ် မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံပြောကြားသည်။ဒါကြောင့်မို့ ရိုဟင်ဂျာဆို တာကို လွှတ်တော်မှာ မဆွေးနွေး ရဘူးလား။ ဒါကို ကျွန်တော်က ဒီအချိန်မှာ …’’ ဟု ဦး မောင်မြင့်က ဆက်ပြောရာ ဦးတီခွန်မြတ်က ‘‘ရိုဟင်ဂျာဆို တဲ့ကိစ္စကိုလည်း ဒါ ပထမသက်တမ်း ကတည်းက မသုံးနှုန်းရဘူးဆိုတာ မိမိတို့ကနေ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်’’ ဟု တုံ့ပြန်သည်။

ယင်းသို့ အပြန်အလှန်ပြော ဆိုပြီးနောက်တွင် ဦးမောင်မြင့်က ‘‘ကျွန်တော်က သာဓကနှစ်ခုပြော ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့က ပိတ် တယ်။ ကျွန်တော် ဆက်မ ပြောပါဘူး။ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စကိုလွှတ်တော်က ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ကျွန်တော် မေးတာကို ဆွေးနွေးခွင့်မပြုတာ ကိုတော့ ပြည်သူတွေကြားတယ် ဆိုတာကိုတော့ ဥက္ကဋ္ဌကြီး သိစေ လိုပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါကြောင့်မို့ စာသင်ကျောင်း တွေမှာ ဒီမိုကရေ စီအလေ့အထလုပ်တာလည်း လုပ်ကြပါ။ လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီရဲ့ ပင်မရေသောက်မြစ်ဖြစ်တဲ့ လွှတ် တော်အတွင်း အားနည်း၊ ပျောက် ဆုံးနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီရှင်သန်ဖွံ့ ဖြိုးအောင်လုပ်ကြပါဦးလို့ ကျွန် တော်ပြောချင်ပါတယ်’’ ဟု ထည့် သွင်းဆွေးနွေးသည်။

REF:   7DAY  DAILY

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *