ဖုန္းေတြမွာ အင္တာန က္ မသုံး ဘဲ ေငြျဖတ္ခံေနရရင္ မျဖစ္ေအာင္ ဒါေတြ လုပ္ ပါ

ဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ားမွ ဝယ္ယူထားေသာ ေဒတာပက္ေက့ခ်္မ်ားမွာ သုံးစြဲသူ မ်ား၏ ဖုန္းဘီလ္ ကို မ်ားစြာ သက္သာႏိုင္ ေစသကဲ့သို႔ ေအာ္ ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ လည္း သုံးစြဲသူအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚမူတည္၍ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ေဒတာပက္ေက့ခ်္အမ်ိဳး အစားမ်ားစြာကို ေဆာင္႐ြက္ ေပး လ်က္ရွိ ပါသည္။ အဆိုပါ ပက္ေက့ခ်္မ်ားမွာ သုံးသ ေလာက္ေပးစနစ္ထက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား စြာသက္သာေစႏိုင္ၿပီး မိမိတို႔၏ ကုန္က်မႈ မ်ားကို  ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ …။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ မိုဘိုင္းလ္သုံးစြဲ သူမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ စမတ္ ဖုန္း setting မ်ားကို ျပန္လည္စစ္ေဆး ရန္ႏွင့္ အင္တာ နက္ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ ထားစဥ္ ေဒတာအသုံးျပဳမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတ္မွတ္တိုင္းထြာသည့္ အေလ့ အက်င့္မ်ိဳး ထားရွိ တတ္ေစရန္ ေအာ္ ပေရတာ အားလုံးက တိုက္တြန္းလိုက္ပါ တယ္ …။ဖုန္းဘီလ္ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား၊ လက္ က်န္ေငြပမာဏ ကိစၥမ်ား၊ ေဒတာအသုံး ျပဳမႈေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံသိရွိလိုရင္။

သက္ဆိုင္ရာ ေအာ္ပေရတာအသီးသီးရဲ႕ တရားဝင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမ်ား ဒါမွ မဟုတ္ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြနဲ႔ Call Center ေတြကို ဆက္ သြယ္ေမးျမန္း ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။မို ဘိုင္းလ္ဖုန္းအသုံးျပဳ သူေတြ အင္တာနက္ ဘယ္လို သုံးလိုက္တယ္။ အင္တာနက္အသုံး ျပဳမႈ ႏႈန္းထားကို  တိက်စြာ သိရွိဖို႔အျပင္ အင္တာနက္ သုံးစြဲခ်ိန္တိုင္းမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈ ပမာဏမ်ားအတြင္းမွ ေဒတာမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ အသုံးမျပဳေပမဲ့ ဖုန္းေဘလ္ ေတြ ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းေတြက ကင္းေဝးႏိုင္ေစဖို႔။

မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းသုံးစြဲသူေတြ အေနျဖင့္ ယခုေဖာ္ျပမယ့္ႊရာေတြကို သိထားဖို႔လိုပါတယ္ …။အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳရာတြင္ မလို လားအပ္ဘဲ ေဒတာမ်ား ကုန္ဆုံးျခင္းမွ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစေရး နည္းလမ္း (၁၀) ခ်က္

၁ ။ အလိုအေလ်ာက္ updateျပဳလုပ္ ျခင္းကို ပိတ္ ထားပါ။

ဖုန္းအတြင္းမွ အလိုအေလ်ာက္ update ျပဳလုပ္ျခင္းကို ပိတ္ထားရန္ လို အပ္ၿပီး ၎က သင့္ဖုန္းအတြင္းမွ ေဒတာ ေတြကို သင္သတ္မွတ္ ထားသကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ လိုအပ္သည္ထက္ ပို၍ အသုံးျပဳလိုက္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳပါ …။

၂ ။ အပလီေကးရွင္းမ်ားကို WiFi ျဖင့္ သာ update လုပ္ပါ။

မ်ားစြာေသာ မိုဘိုင္းလ္အသုံးျပဳသူ မ်ားက၎တို႔ရဲ႕ အပလီေကးရွင္းမ်ားကို မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းေဒတာျဖင့္ update ျပဳလုပ္ရန္အဆင္ေျပေသာ္ လည္း ထိုသို႔ျပဳ လုပ္ျခင္းက ဖုန္းအတြင္းရွိ အပလီေကး ရွင္းမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ update ျပဳ လုပ္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ၿပီး ဖုန္းအတြင္းမွ ေဒတာပမာဏ မ်ားစြာကို အသုံးျပဳလိုက္ ႏိုင္ပါတယ္ …။

၃ ။ Background  ေဒတာမ်ားကို ကန႔္ သတ္ထားပါ ။

အခ်ိဳ႕ေသာ အပလီေကးရွင္းမ်ား သည္ ဖုန္းအသုံးမျပဳသည့္ အခ်ိန္မ်ား၌ပင္ ေဒတာ ပမာဏမ်ားစြာကို အသုံးျပဳေန လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔အသုံးမျပဳေတာ့ သည့္ အပလီေကးရွင္းေဟာင္းမ်ားကို ဖုန္းအတြင္းမွ ဖ်က္ပစ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္ …။

၄ ။ မိမိတို႔၏ အေကာင့္မ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေဒတာမ်ား ထပ္တူကူးယူေနမႈရွိ / မရွိ သတိျပဳပါ။

အမ်ားအားျဖင့္ အပလီေကးရွင္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားစုမွာ ေဒတာမ်ား အားတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ထပ္တူကူးယူမႈ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မွာ မိမိတို႔ အသုံးမျပဳေသာ္လည္း ကနဦးကတည္းကပင္ ပါဝင္ေလ့ ရွိပါတယ္ …။

၅ ။ အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာ (Ads) မ်ားကို ေရွာင္ ရွားပါ။

အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ အင္တာနက္ ေဒတာအမ်ားအျပားကို ကုန္ ဆုံးသြားႏိုင္ေစသည္ကို သတိျပဳမိရန္လို အပ္ပါတယ္ …။

၆ ။   ေပါ့ပါးၿပီး ေဒတာ အသုံးျပဳမႈနည္းေသာ Browser မ်ားကိုသုံးပါ။

ဖုန္းအတြင္း အလိုအေလ်ာက္ပါဝင္ သည့္အင္တာနက္ရွာေဖြေရးဆိုက္ (Browser)မ်ားမွာ ေဒတာ အသုံးျပဳမႈမ်ားျပား တတ္ျခင္းေၾကာင္း ေဒတာအသုံးျပဳမႈနည္း သည့္ Browser မ်ားကို ထည့္သြင္းအသုံး ျပဳပါ …။

၇ ။ အြန္လိုင္းမွ တိုက္႐ိုက္ၾကည့္ရႈ႕မ်ားအတြက္ သတိရွိပါ။

အြန္လိုင္းမွ ဗီဒီယိုမ်ား၊သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ အသံဖိုင္ မ်ား တိုက္႐ိုက္ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ မိုဘိုင္းလ္ ေဒတာ အမ်ား အျပားကို ကုန္ဆုံးသြားေစ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဖုန္းအတြင္းခံစားမႈ အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိသည့္ အရည္အေသြးေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ ဗီဒီယို မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္ …။

၈ ။ ေဒတာမည္မွ် အသုံးျပဳမည္ကို ဖုန္းအတြင္း ကန႔္သတ္သတ္မွတ္ထားပါ။

မိမိတို႔၏ ဖုန္းမ်ားအတြင္း ေဒတာကို မည္မွ်သာ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လြယ္ လြယ္ကူကူ ကန႔္သတ္ သတ္မွတ္ထားႏိုင္ ၿပီး ၎က မက္ ဂါဘိုက္မ်ား ပိုမိုသက္သာ သြားေစမွာျဖစ္ကာ အပိုအသုံးျပဳျခင္းမ်ား အတြက္ မတန္တဆ ေငြေပးေခ်ရျခင္းမ်ား ကေန  သက္သာသြားေစ ႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ …။

၉ ။ ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္တြင္ ဗီဒီယိုမ်ား အလိုအ ေလ်ာက္ျပသျခင္းစနစ္ကို ပိတ္ထားပါ ။

ေဖ့စ္ဘုတ္ခ္၏ စာမ်က္ႏွာကို ေအာက္ သို႔ ဆြဲလိုက္စဥ္ ဗြီဒီယိုမ်ား အသံႏွင့္တကြအလိုအေလ်ာက္ ျပသေနျခင္းစနစ္မွာ ေဒ တာမ်ား ကုန္ဆုံး ျခင္းသာမက ႐ုတ္တရက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ ၎စနစ္ကို ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ေဒ တာမ်ား ကုန္ဆုံးျခင္းကို ေလွ်ာ့ ခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ ပါတယ္ …။

၁၀ ။ ေဒတာပမာဏ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ပက္ေက့ခ်္ မ်ားကို သုံးပါ။

Author တုံတုံ

UNICODE

ဖုန်းအော်ပရေတာများမှ ဝယ်ယူထားသော ဒေတာပက်ကေ့ချ်များမှာ သုံးစွဲသူ များ၏ ဖုန်းဘီလ် ကို များစွာ သက်သာနိုင် စေသကဲ့သို့ အော် ပရေတာများအနေဖြင့် လည်း သုံးစွဲသူအမျိုးမျိုးအပေါ်မူတည်၍ သင့်လျော်မည့် ဒေတာပက်ကေ့ချ်အမျိုး အစားများစွာကို ဆောင်ရွက် ပေး လျက်ရှိ ပါသည်။ အဆိုပါ ပက်ကေ့ချ်များမှာ သုံးသ လောက်ပေးစနစ်ထက် ကုန်ကျစရိတ်များ စွာသက်သာစေနိုင်ပြီး မိမိတို့၏ ကုန်ကျမှု များကို  လျှော့ချနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။

မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ မိုဘိုင်းလ်သုံးစွဲ သူများအားလုံးအနေဖြင့် မိမိတို့၏ စမတ် ဖုန်း setting များကို ပြန်လည်စစ်ဆေး ရန်နှင့် အင်တာ နက်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက် ထားစဉ် ဒေတာအသုံးပြုမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတ်မှတ်တိုင်းထွာသည့် အလေ့ အကျင့်မျိုး ထားရှိ တတ်စေရန် အော် ပရေတာ အားလုံးက တိုက်တွန်းလိုက်ပါ တယ် …။ဖုန်းဘီလ်ဖြတ်တောက်မှုများ၊ လက် ကျန်ငွေပမာဏ ကိစ္စများ၊ ဒေတာအသုံး ပြုမှုတွေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ထပ်မံသိရှိလိုရင်။

သက်ဆိုင်ရာ အော်ပရေတာအသီးသီးရဲ့ တရားဝင် ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာများ ဒါမှ မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေနဲ့ Call Center တွေကို ဆက် သွယ်မေးမြန်း နိုင်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။မို ဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြု သူတွေ အင်တာနက် ဘယ်လို သုံးလိုက်တယ်။ အင်တာနက်အသုံး ပြုမှု နှုန်းထားကို  တိကျစွာ သိရှိဖို့အပြင် အင်တာနက် သုံးစွဲချိန်တိုင်းမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု ပမာဏများအတွင်းမှ ဒေတာများ လျော့နည်းသွားခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြုပေမဲ့ ဖုန်းဘေလ် တွေ ဖြတ်တောက်ခံရခြင်းတွေက ကင်းဝေးနိုင်စေဖို့။

မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေ အနေဖြင့် ယခုဖော်ပြမယ့်ွှရာတွေကို သိထားဖို့လိုပါတယ် …။အင်တာနက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရာတွင် မလို လားအပ်ဘဲ ဒေတာများ ကုန်ဆုံးခြင်းမှ လျှော့ချနိုင်စေရေး နည်းလမ်း (၁၀) ချက်

၁ ။ အလိုအလျောက် updateပြုလုပ် ခြင်းကို ပိတ် ထားပါ။

ဖုန်းအတွင်းမှ အလိုအလျောက် update ပြုလုပ်ခြင်းကို ပိတ်ထားရန် လို အပ်ပြီး ၎င်းက သင့်ဖုန်းအတွင်းမှ ဒေတာ တွေကို သင်သတ်မှတ် ထားသကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ လိုအပ်သည်ထက် ပို၍ အသုံးပြုလိုက်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ …။

၂ ။ အပလီကေးရှင်းများကို WiFi ဖြင့် သာ update လုပ်ပါ။

များစွာသော မိုဘိုင်းလ်အသုံးပြုသူ များက၎င်းတို့ရဲ့ အပလီကေးရှင်းများကို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဒေတာဖြင့် update ပြုလုပ်ရန်အဆင်ပြေသော် လည်း ထိုသို့ပြု လုပ်ခြင်းက ဖုန်းအတွင်းရှိ အပလီကေး ရှင်းများကို အလိုအလျောက် update ပြု လုပ်ခြင်းများဖြစ်တတ်ပြီး ဖုန်းအတွင်းမှ ဒေတာပမာဏ များစွာကို အသုံးပြုလိုက် နိုင်ပါတယ် …။

၃ ။ Background  ဒေတာများကို ကန့် သတ်ထားပါ ။

အချို့သော အပလီကေးရှင်းများ သည် ဖုန်းအသုံးမပြုသည့် အချိန်များ၌ပင် ဒေတာ ပမာဏများစွာကို အသုံးပြုနေ လျက်ရှိခြင်းကြောင့် မိမိတို့အသုံးမပြုတော့ သည့် အပလီကေးရှင်းဟောင်းများကို ဖုန်းအတွင်းမှ ဖျက်ပစ်ရန် လိုအပ်ပါတယ် …။

၄ ။ မိမိတို့၏ အကောင့်များ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဒေတာများ ထပ်တူကူးယူနေမှုရှိ / မရှိ သတိပြုပါ။

အများအားဖြင့် အပလီကေးရှင်းများ နှင့် ဝန်ဆောင်မှု အများစုမှာ ဒေတာများ အားတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ထပ်တူကူးယူမှု လုပ် ဆောင်ချက်မှာ မိမိတို့ အသုံးမပြုသော်လည်း ကနဦးကတည်းကပင် ပါဝင်လေ့ ရှိပါတယ် …။

၅ ။ အွန်လိုင်းကြော်ငြာ (Ads) များကို ရှောင် ရှားပါ။

အွန်လိုင်းကြော်ငြာများမှာ မိမိတို့၏ အင်တာနက် ဒေတာအများအပြားကို ကုန် ဆုံးသွားနိုင်စေသည်ကို သတိပြုမိရန်လို အပ်ပါတယ် …။

၆ ။   ပေါ့ပါးပြီး ဒေတာ အသုံးပြုမှုနည်းသော Browser များကိုသုံးပါ။

ဖုန်းအတွင်း အလိုအလျောက်ပါဝင် သည့်အင်တာနက်ရှာဖွေရေးဆိုက် (Browser)များမှာ ဒေတာ အသုံးပြုမှုများပြား တတ်ခြင်းကြောင်း ဒေတာအသုံးပြုမှုနည်း သည့် Browser များကို ထည့်သွင်းအသုံး ပြုပါ …။

၇ ။ အွန်လိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု့များအတွက် သတိရှိပါ။

အွန်လိုင်းမှ ဗီဒီယိုများ၊သီချင်းများနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတ်ပုံများ၊ အသံဖိုင် များ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် မိုဘိုင်းလ် ဒေတာ အများ အပြားကို ကုန်ဆုံးသွားစေ နိုင်သောကြောင့် ဖုန်းအတွင်းခံစားမှု အရည်အသွေးကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိသည့် အရည်အသွေးလျှော့ချထားသည့် ဗီဒီယို များကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် …။

၈ ။ ဒေတာမည်မျှ အသုံးပြုမည်ကို ဖုန်းအတွင်း ကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားပါ။

မိမိတို့၏ ဖုန်းများအတွင်း ဒေတာကို မည်မျှသာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း လွယ် လွယ်ကူကူ ကန့်သတ် သတ်မှတ်ထားနိုင် ပြီး ၎င်းက မက် ဂါဘိုက်များ ပိုမိုသက်သာ သွားစေမှာဖြစ်ကာ အပိုအသုံးပြုခြင်းများ အတွက် မတန်တဆ ငွေပေးချေရခြင်းများ ကနေ  သက်သာသွားစေ နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။

၉ ။ ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်တွင် ဗီဒီယိုများ အလိုအ လျောက်ပြသခြင်းစနစ်ကို ပိတ်ထားပါ ။

ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်၏ စာမျက်နှာကို အောက် သို့ ဆွဲလိုက်စဉ် ဗွီဒီယိုများ အသံနှင့်တကွအလိုအလျောက် ပြသနေခြင်းစနစ်မှာ ဒေ တာများ ကုန်ဆုံး ခြင်းသာမက ရုတ်တရက် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်သော ကြောင့် ၎င်းစနစ်ကို ပိတ်ထားခြင်းဖြင့်ဒေ တာများ ကုန်ဆုံးခြင်းကို လျှော့ ချနိုင်မှာ ဖြစ် ပါတယ် …။

၁၀ ။ ဒေတာပမာဏ သတ်မှတ်ပေးထားသည့် ပက်ကေ့ချ် များကို သုံးပါ။

Author တုံတုံ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *