ကမာၻႀကီး သမိုင္းေၾကာင္းေကာင္းဖို႔ နဲ႔ ျမန္မာျပည္ႀကီး သမိုင္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲ ဖို႔ လိုေနၿပီ

ယခု ကမာၻ႔ အေရးေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရး မက်ရႈံးဖို႔လိုသလို ေအာင္ျမင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ သာေကာ ဟာ US ကို ဆန႔္က်င္ဖို႔၊ ‌ေမြးစားသား စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး၊ ျမန္မာျပည္ကို အပိုင္သိမ္းပိုက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အာဏာ လက္မလႊတ္ခ်င္တဲ့ စစ္ အာဏာရွင္ေတြဟာလည္း သူတို႔လႊတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္၊ အရာရာစေတး အသုံးခ်ေတာ့မွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ..လာမည့္ကမာၻ႔အေရးမွာ US ေအာင္ျမင္ဖို႔လိုသလို ၊ ျမန္မာ့အေရး မွာ လည္း NLD ပါတီ ေအာင္ျမင္ဖို႔လိုေၾကာင္းဟာ၊ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံသူသားေတြအတြက္ အေရးႀကီးေသာ သမိုင္းတဆစ္ခ်ိဳး အေျပာင္းအလဲ၊ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္၊ ထိုမွတ္တိုင္ ကို စိုက္ထူဖို႔_စိုက္ထူသူအထဲ ပါဝင္ဖို႔၊ ဝန္းရံအားေပး ဖို႔ပဲလိုပါတယ္။

က်န္တာမလိုပါဘူး။ ဒီအတြက္လည္း DASSK နဲ႔ ျပည္သူ႔အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံ အတြက္ ႀကိဳတင္ စီမံမႈ၊ ကြပ္ကဲမႈေတြနဲ႔အတူ ေသခ်ာျပင္ဆင္ ျပဳလုပ္ထားျပ္ီဆိုတာ၊ ယုံၾကည္ စိတ္ခ် ထားပါၿပီ။သို႔ အတြက္ ..ကမာၻႀကီး သမိုင္းေၾကာင္းေကာင္းဖို႔နဲ႔ ျမန္မာျပည္ႀကီး သမိုင္းေၾကာင္း ေျပာင္း လဲဖို႔၊ က်ေနာ္တို႔ေတြ ဘာလုပ္ၾက မလဲ… ?!တ႐ုတ္ ဟာ သူ႔ႏိုင္ငံက ဘိန္းစစ္ပြဲ နဲ႔ ဖ်က္စီးခံ ထားရတာေတာင္မွ ၊ ရတာ ကို သူ႔ႏိုင္ ငံၾက မူးယစ္ ကင္းစင္ေအာင္ လုပ္ျပ္ီး၊ ျမန္မာၾက ကုန္ၾကမ္းပို႔၊ မူးယစ္လမ္းေၾကာင္းေဖာက္ ၊ နာမည္ခံခိုင္းျပ္ီး၊ သူ႔ အက်ိဳး အ တြက္ အျမတ္ ထုတ္ေဆာင္ၿပီး၊ ျမန္မာျပည္သူေတြ မူးယစ္ သားေကာင္ျဖစ္ ၊ ေသေၾကပ်က္စီးၿပီး တိုင္းျပည္ သူ႔လက္ထဲအထိ၊ ရယူႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ကံေကာင္းတာက အဲ့အေနထား သ္ီသီကေလး လက္မတင္‌ေလးကေန၊

ႏိုင္ငံ ကို စစ္အာဏာရွင္ေတြ ဖ်က္စီးေရာင္းစားမႈ နဲ႔ တ႐ုတ္ေအာက္ မေရာက္ဖို႔၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ပါတီ ျပည္သူ႔အစိုးရမွ လက္တစ္လုံးျခား အလိုမွာ ကယ္တင္ႏိုင္ ခဲ့ ေပး ခဲ့တယ္။ ဒါေတာင္ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ ဘာသာေရးကို စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ တ႐ုတ္အစိုးရမွ ႀကိဳးကိုင္ၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ ဘာသာေရး မီးေမႊးခဲ့တာေတြနဲ႔၊ ကလားမုန္း တ႐ုတ္ လက္ခံေကာင္းစားေရးကို ဖန္တီးျပ္ီး၊ ျပည္တြင္းကို ဝင္ေရာက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ ႀကီးစိုး ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အရာေတြ အျဖစ္ပ်က္ေတြဟာ၊လက္ေတြ႕ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအ တြက္ ေဖ်ာက္ဖ်က္မရတဲ့ သမိုင္းအခ်က္လက္ အစစ္မွန္‌ေတြပဲဆိုတာ၊ ဒီက စစ္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ ျပည္ဖ်က္တ႐ုတ္ ၿပိဳလဲက်ၿပီးရင္၊

တာဝန္ရွိသူေတြက ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္၊ ထုတ္ေဖာ္ေရးသား အလင္းျပၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ယခု တိုင္းျပည္ကို ဒီလို လူေတြ လက္ထဲကေန ကယ္တင္ခဲ့တာ_ကယ္တင္ေနတာ ဘယ္သူလဲ ေမးရင္၊ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေတြ မ်က္စိစုံမွိတ္ ေျဖႏိုင္ရမယ္၊ ေျဖႏိုင္ဖို႔ ခုက တည္းက သိသင့္တယ္၊သိႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္း အျဖစ္မွန္ အစစ္မွန္‌ေတြကို၊ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေတြအထိ သမိုင္းေရးထိုး ေက်ာက္စာတင္ ထားရပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေၾကာင့္ ေတြးစၾကည့္ရင္ တ႐ုတ္နဲ႔ ဒ္ီကစစ္အာဏာရွင္ အေပါင္းပါေတြဟာ၊ ကမာၻ႔ရာဇဝတ္ျပစ္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေရး အရေရာ၊ လူမ်ိဳးေရးအရေရာ၊ ရွိသမွ်အခြင့္ေရးမွန္သမွ် ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး၊ ဖ်က္စီး သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့အထိ၊ ျပစ္မႈႀကီးမား ေျမာက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတြင္း ရွိသမွ်လည္း အကုန္ခြာယူၿပီး၊ ႏိုင္ငံကို ပိုင္းျဖတ္ ေရာင္းစား သိမ္းပိုက္ဖို႔အထိ ရည္႐ြယ္ထားတာပါ လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ ဒါ့အ ျပင္ တ႐ုတ္ဟာ သူ႔ႏိုင္ငံအတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို၊ သစ္ပင္ေလးတစ္ပင္ေတာင္ စြဲမႏုတ္ဖို႔၊ ျပစ္ဒဏ္ထုတ္လုပ္ က်င့္သုံးေနတဲ့ တ ႐ုတ္ဟာ ၊ ျမန္မာမွာ ရွိသမွ် အျမစ္ပါမက်န္ စြဲႏုတ္သြားမႈကို၊ တကမာၻလုံး ျမင္ေတြ႕ ခံစားရပါတယ္။ ဒါကို ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး ထိုင္ၾကည့္၊ ေပးလိုက္သူမ်ားကေတာ့၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကို တသြင္သြင္ေျပာၿပီး၊ စစ္ေရးအျမင္သာရွိရမယ္၊ ငါတို႔မရွိရင္ ဘာျဖစ္သြားမလဲဆိုတဲ့၊ အ႐ိုးစည္း႐ိုးထိုးမယ္ဆိုတဲ့၊ တ႐ုတ္ကို ေၾကာက္ရပါတယ္ ဆိုတဲ့၊ ကာကြယ္ေရးဟာ အဓိကပါ ဆိုတဲ့၊ အမ်ိဳးသားေရး အတြက္ဆိုတဲ့ ၊ ႏိုင္ငံကို တစ္လက္မ မွ အထိမခံဘူး ၊ အသားဖဲ့ေပးမယ္ ဆိုသူမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ အခု လည္း US နဲ႔ ျမန္မာက ပူးေပါင္းၿပီး၊ ထိုင္းနယ္စပ္၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္၊ ရခိုင္ေဒသ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔၊ ဘကုန္းထြက္ေပါက္၊ X Ray စက္ေတြ အထိုင္ခ်ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ လမ္းေၾကာင္း ၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း စသည္တို႔မွာ မူးယစ္ လမ္းေၾကာင္း ကို ပိတ္ဆို႔ထားမႈ ေၾကာင့္၊ အခု ‌ဧရာဝတီတိုင္းဘက္ကေန ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ရွိတဲ့ေနရာကေန ပစၥည္းပို႔ဖို႔အတြက္၊ မူးယစ္ေတြ သယ္လာလို႔ ဖမ္းမိတာကို၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မဲဆႏၵနယ္ ေက်း႐ြာအနီး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားမိဆိုၿပီး ေခါင္းစဥ္တပ္ သတင္းလုပ္ျပန္ေတာ့ ရွင္းရွင္းေလးပဲ ဒါ ဟာ လူထုေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ မဲဆႏၵနယ္ေျမနဲ႔ DASSK နာမည္ ကို ဖ်က္ခ်င္တာနဲ႔ ႏွစ္က်ပ္ကြက္ နဲ႔ ပစၥည္းလည္းပို႔၊ ဖမ္းမိေတာ့လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ အနီး ဆိုၿပီး ေရးလိုက္တာပဲ။

ယုတ္မာပုံမ်ားေျပာ ပါတယ္။ ကေလးကလား အေရးသား နဲ႔၊ စစ္အစိုးရေခတ္က ေၾကးမုံသတင္းစာ အေရးသားနဲ႔ ငါးမင္းေဆြလို ေကာင္ စားမ်ိဳးေတြ ျဖစ္မွာေပါ့၊ ခက္တာက လူထုက မအေတာ့ဘူး ထိုးခ် အပုတ္ခ် ယုတ္မာတာနဲ႔ ဂ်င္းေခတ္က ကုန္ေနၿပီဆိုတာ သိေနၿပီ၊ ဒါ ေၾကာင့္ အဲဒ္ီ့မူးယစ္ေက့က ထိုနယ္ေျမေဒသနဲ႔ DASSK ကို တမင္ အပုတ္ခ် နာမည္ဖ်က္ခ်င္လို႔၊ လုပ္လိုက္တာလားမွ မသိ ။ ဒီေတာ့ ရွင္းရွ င္းပဲေျပာမ ယ္၊ ဒ္ီက ျပည္တြင္းက လူယုတ္မာေတြ ဘာမွ လုပ္မရေတာ့သလို၊ ပေထြးသာေကာႀကီးလည္း နားကားေနၿပီဆိုတာ သိၾကပါဟု မသိဘူးဆိုလည္း ထပ္သိေအာင္ေျပာလိုက္ မယ္။ ဝလည္း တ႐ုတ္ခိုင္းတာလုပ္ျပ္ီး ျပန္ၿငိမ္ေနရၿပီ။ သူက ေအးေဆးေန ခ်င္သူ။ ေအေအလည္း လမ္းေၾကာင္းပ်က္လို႔ ငတ္ေနၿပီး စစ္ေတာင္ မထႏိုင္ေတာ့ဘူး ၊

က်န္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတြက အ႐ိုးကိုက္ဖို႔၊ သာေကာႀကီး ခ်အေႂကြး ေစာင့္ေနရတယ္၊ဒါေၾကာင့္ အခု အစိုးရ နဲ႔ လက္နက္ကိုင္တဖြဲ႕ျခင္းစီ ေဆြးေႏြး မယ္ အသံထြက္လာ တယ္၊ အမွန္ကန္လား တ႐ုတ္ စနက္လား ေစာင့္ၾကည့္ရ ပါမယ္ ဒီေတာ့ သာေကာေတာင္ တိုင္ပတ္ ငတ္ေန လို႔ သူမ်ား ပင္လယ္ျပင္ နယ္ေျမသြားၿပီး ငါးေတြ ခိုးဖမ္းေန ရတယ္၊ ေနာက္ ႏွစ္လေလာက္ဆို သြားၿပီ၊ ေမာင္ရွီက်င့္ပင္ ဒူးေထာက္ ခစား ေတာ့ပဲ၊ မခစားခ်င္ရင္ ထြက္ေပါက္ျပင္ေပါ့၊ ဒါပဲ ရွိ‌ေတာ့တာ ။ ဒီေတာ့ .. အခ်ဳပ္ကိုပဲ ေျပာရရင္ ထရန႔္သမၼတျပန္ျဖစ္ မလားဆို ျဖစ္ပါမယ္ .. ဘာေၾကာ င့္ဆိုေတာ့ အခု သူတည္ထားတဲ့ အကြက္ ဟာ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္သာ၊ အေမရိကန္ျပည္သူေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ရခက္ျပ္ီး၊ ထရန႔္ရွိမွ ကမာၻနဲ႔သူ႔ႏိုင္ငံ လြတ္ေျမာက္မယ္ဆိုတဲ့ အေနထားကို ပုံေဖာ္ တည္ ထားတာ ျဖစ္ၿပီး၊

ယခု အေရး ကို ထရန႔္သာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ္ တျခားလူ ဆို မရႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ အျမင္ အေျခေန ကို ထရန႔္ မွ တည္ေဆာက္ ပုံေဖာ္ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သလို၊ အေမရိကန္ဟာ ထရန႔္ကိုသာ အားကိုးရာ၊ ထရန႔္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမွရေတာ့မွာ၊ မဟုတ္ရင္ တ႐ုတ္လက္ေအာက္ က်ေတာ့မွာဆို တဲ့ အသိအျမင္နဲ႔၊ ယခုအေရးကို သူ႔ကိုသာ တာဝန္ေပး ၿပီးဆုံးေအာင္ထိ စြမ္းေဆာင္ခိုင္းမွာ ျဖစ္သလို၊ ထရန႔္ကို ျပန္မေ႐ြးခ်ယ္ရင္ တ႐ုတ္ ျပန္ေခါင္းေထာင္ လာၿပီး လူစြာလုပ္ေတာ့မယ္၊သူတ့ိုက်ရႈံးမယ္ ဆိုတဲ့ အသိ ကို ရျရႇိဖစ္ေပၚေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထရန႔္ကို မႀကိဳက္သူရွိ လည္း၊ ႏိုင္ငံ Great America ျပန္ျဖစ္ဖို႔အတြက္၊ သူ႔ကိုသာ ျပန္လည္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကပါလိမ့္ မည္ ဟု ေနာက္ သူ႔ၿပိဳင္ ဘက္ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ဟာ တ ႐ုတ္နဲ႔ ျပန္အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံၿပီး လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုေသာေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ဟာ ထရန႔္ကို သမၼတ ျပန္‌ျဖစ္ေစဖို႔။

ဗုတ္တင္အေရ အတြက္ကို ဖဲ့ေပးလိုက္ သလို ျဖစ္ေစၿပီး၊ အေမရိကန္ အစိုးရမွလည္း အရင္က ထရန႔္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား နဲ႔ လုပ္ကြက္ အေျပာဆိုမ်ား ကို သေဘာ မက်ေသာ္လည္း ယခုအခါ ထရန႔္ ရဲ႕ တည္ၿငိမ္စြာ စြမ္းေဆာင္ျပမႈ အရည္ေသြးကို သေဘာက် ႏွစ္သက္လာ၍ လက္ခံၿပီး အားကိုးယုံၾကည္လာသည္ဟု ျမင္မိသည္။သို႔ေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ေတြကပဲ ျပည္သူထက္ အစိုးရပိုင္းမွ ေထာက္ခံအားေပးၿပီး လုပ္ ေဆာင္ ပံ့ပိုး‌ေပးမည့္အတြက္ ထရန႔္မွ သမၼတျပန္ျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ ထို႔အတြက္ သူမွလည္း သူ႔တာဝန္ တ႐ုတ္ကို ေျဖရွင္း ေဆာင္ ႐ြက္ေပးရန္၊ ျပန္လည္ တာဝန္ေက်ပြန္ ရမည္ ျဖစ္ေလသည္။သို႔ေၾကာင့္ ထရန႔္သမၼတ ျဖစ္မည္လားဆို %ျပည့္ဟု တထစ္ခ် ေျပာလိုပါ သည္။ထိုအတြက္ ယခု ကမာၻ႔အေရး တ႐ုတ္အတြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အရင္က ထရန႔္ကို ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္ တိုက္ခိုက္သူ။

အစိုးရဝန္မ်ားနဲ႔ ဒီမိုကရက္ဘက္ကေတာင္ ဘာသံမွ မၾကားရ မလုပ္ေဆာင္‌ေတာ့ေပဒါဟာ ဘာကို ျပသတာလဲ ဆိုရင္ ကမာၻအတြက္ တ ႐ုတ္နဲ႔ အေရးမွာ ထရန႔္လုပ္ေဆာင္ မႈ မွန္ကန္ေၾကာင္း နဲ႔ ထရန႔္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို အသိမွတ္ျပဳ အားေပး ေထာက္ခံလာၿပီ ျဖစ္ ေၾကာင္းနဲ႔၊ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္အႏၲရာယ္နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္မ်ား၊ ဆန႔္က်င္ဘက္ ဒီမိုကရက္တစ္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ားကပါ ျမင္ေတြ႕လာၿပီျဖစ္၍၊ ထရန႔္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္မႈ အရည္ေသြးကိုလည္း လက္ခံလာၾကၿပီ၊ ထရန႔္ဘက္ ရပ္တည္ေထာက္ခံ လာ ၾကၿပီဟုူ‌ေသာ ရလဒ္အေျဖ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ထရန႔္မွလည္း တ႐ုတ္ကို အကြက္က်စြာ လုပ္ေဆာင္ ကစားထားႏိုင္ၿပီး၊ တကမာၻလုံးကို သူ႔ဘက္ပါလာေအာင္နဲ႔ ေထာက္ခံလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ထားႏိုင္ၿပီ မဟုတ္ပါလား ။

သုံးသပ္မႈ အေနျဖင့္သာ… မင္းၾကည္ညိဳေန Mon _ Aug 3 _ 0020.

REF: LET PAN

UNICODE

ယခု ကမ္ဘာ့ အရေးကြောင့် ပြည်တွင်းရေး မကျရှုံးဖို့လိုသလို အောင်မြင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မဟုတ်ရင် သာကော ဟာ US ကို ဆန့်ကျင်ဖို့၊ ‌မွေးစားသား စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး၊ မြန်မာပြည်ကို အပိုင်သိမ်းပိုက်တော့မှာ ဖြစ်သောကြောင့်၊ အာဏာ လက်မလွှတ်ချင်တဲ့ စစ် အာဏာရှင်တွေဟာလည်း သူတို့လွှတ်မြောက်ဖို့အတွက်၊ အရာရာစတေး အသုံးချတော့မှာ ဖြစ်သောကြောင့် ..လာမည့်ကမ္ဘာ့အရေးမှာ US အောင်မြင်ဖို့လိုသလို ၊ မြန်မာ့အရေး မှာ လည်း NLD ပါတီ အောင်မြင်ဖို့လိုကြောင်းဟာ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံသူသားတွေအတွက် အရေးကြီးသော သမိုင်းတဆစ်ချိုး အပြောင်းအလဲ၊ ဖြစ် သောကြောင့်၊ ထိုမှတ်တိုင် ကို စိုက်ထူဖို့_စိုက်ထူသူအထဲ ပါဝင်ဖို့၊ ဝန်းရံအားပေး ဖို့ပဲလိုပါတယ်။

ကျန်တာမလိုပါဘူး။ ဒီအတွက်လည်း DASSK နဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရဟာ နိုင်ငံ အတွက် ကြိုတင် စီမံမှု၊ ကွပ်ကဲမှုတွေနဲ့အတူ သေချာပြင်ဆင် ပြုလုပ်ထားြပ်ီဆိုတာ၊ ယုံကြည် စိတ်ချ ထားပါပြီ။သို့ အတွက် ..ကမ္ဘာကြီး သမိုင်းကြောင်းကောင်းဖို့နဲ့ မြန်မာပြည်ကြီး သမိုင်းကြောင်း ပြောင်း လဲဖို့၊ ကျနော်တို့တွေ ဘာလုပ်ကြ မလဲ… ?!တရုတ် ဟာ သူ့နိုင်ငံက ဘိန်းစစ်ပွဲ နဲ့ ဖျက်စီးခံ ထားရတာတောင်မှ ၊ ရတာ ကို သူ့နိုင် ငံကြ မူးယစ် ကင်းစင်အောင် လုပ်ြပ်ီး၊ မြန်မာကြ ကုန်ကြမ်းပို့၊ မူးယစ်လမ်းကြောင်းဖောက် ၊ နာမည်ခံခိုင်းြပ်ီး၊ သူ့ အကျိုး အ တွက် အမြတ် ထုတ်ဆောင်ပြီး၊ မြန်မာပြည်သူတွေ မူးယစ် သားကောင်ဖြစ် ၊ သေကြေပျက်စီးပြီး တိုင်းပြည် သူ့လက်ထဲအထိ၊ ရယူနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ကံကောင်းတာက အဲ့အနေထား သ်ီသီကလေး လက်မတင်‌လေးကနေ၊

နိုင်ငံ ကို စစ်အာဏာရှင်တွေ ဖျက်စီးရောင်းစားမှု နဲ့ တရုတ်အောက် မရောက်ဖို့၊ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီ ပြည်သူ့အစိုးရမှ လက်တစ်လုံးခြား အလိုမှာ ကယ်တင်နိုင် ခဲ့ ပေး ခဲ့တယ်။ ဒါတောင် လူမျိုးရေးနဲ့ ဘာသာရေးကို စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ တရုတ်အစိုးရမှ ကြိုးကိုင်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ ဘာသာရေး မီးမွှေးခဲ့တာတွေနဲ့၊ ကလားမုန်း တရုတ် လက်ခံကောင်းစားရေးကို ဖန်တီးြပ်ီး၊ ပြည်တွင်းကို ဝင်ရောက် ချုပ်ကိုင် ကြီးစိုး ချယ်လှယ်နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အရာတွေ အဖြစ်ပျက်တွေဟာ၊လက်တွေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအ တွက် ဖျောက်ဖျက်မရတဲ့ သမိုင်းအချက်လက် အစစ်မှန်‌တွေပဲဆိုတာ၊ ဒီက စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ ပြည်ဖျက်တရုတ် ပြိုလဲကျပြီးရင်၊

တာဝန်ရှိသူတွေက နောင်မျိုးဆက်တွေအတွက်၊ ထုတ်ဖော်ရေးသား အလင်းပြကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ယခု တိုင်းပြည်ကို ဒီလို လူတွေ လက်ထဲကနေ ကယ်တင်ခဲ့တာ_ကယ်တင်နေတာ ဘယ်သူလဲ မေးရင်၊ နောင်မျိုးဆက်တွေ မျက်စိစုံမှိတ် ဖြေနိုင်ရမယ်၊ ဖြေနိုင်ဖို့ ခုက တည်းက သိသင့်တယ်၊သိနိုင်ဖို့ နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်း အဖြစ်မှန် အစစ်မှန်‌တွေကို၊ နောင်မျိုးဆက်တွေအထိ သမိုင်းရေးထိုး ကျောက်စာတင် ထားရပါလိမ့်မယ်။ သို့ကြောင့် တွေးစကြည့်ရင် တရုတ်နဲ့ ဒ်ီကစစ်အာဏာရှင် အပေါင်းပါတွေဟာ၊ ကမ္ဘာ့ရာဇဝတ်ပြစ်မှုအတွက် နိုင်ငံရေး အရရော၊ လူမျိုးရေးအရရော၊ ရှိသမျှအခွင့်ရေးမှန်သမျှ ချိုးဖောက်ပြီး၊ ဖျက်စီး သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အထိ၊ ပြစ်မှုကြီးမား မြောက်ပါတယ်။

နိုင်ငံတွင်း ရှိသမျှလည်း အကုန်ခွာယူပြီး၊ နိုင်ငံကို ပိုင်းဖြတ် ရောင်းစား သိမ်းပိုက်ဖို့အထိ ရည်ရွယ်ထားတာပါ လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ ဒါ့အ ပြင် တရုတ်ဟာ သူ့နိုင်ငံအတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို၊ သစ်ပင်လေးတစ်ပင်တောင် စွဲမနုတ်ဖို့၊ ပြစ်ဒဏ်ထုတ်လုပ် ကျင့်သုံးနေတဲ့ တ ရုတ်ဟာ ၊ မြန်မာမှာ ရှိသမျှ အမြစ်ပါမကျန် စွဲနုတ်သွားမှုကို၊ တကမ္ဘာလုံး မြင်တွေ့ ခံစားရပါတယ်။ ဒါကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ထိုင်ကြည့်၊ ပေးလိုက်သူများကတော့၊ အချုပ်အခြာအာဏာ ကို တသွင်သွင်ပြောပြီး၊ စစ်ရေးအမြင်သာရှိရမယ်၊ ငါတို့မရှိရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့၊ အရိုးစည်းရိုးထိုးမယ်ဆိုတဲ့၊ တရုတ်ကို ကြောက်ရပါတယ် ဆိုတဲ့၊ ကာကွယ်ရေးဟာ အဓိကပါ ဆိုတဲ့၊ အမျိုးသားရေး အတွက်ဆိုတဲ့ ၊ နိုင်ငံကို တစ်လက်မ မှ အထိမခံဘူး ၊ အသားဖဲ့ပေးမယ် ဆိုသူများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီတော့ အခု လည်း US နဲ့ မြန်မာက ပူးပေါင်းပြီး၊ ထိုင်းနယ်စပ်၊ တရုတ်နယ်စပ်၊ ရခိုင်ဒေသ လမ်းကြောင်းနဲ့၊ ဘကုန်းထွက်ပေါက်၊ X Ray စက်တွေ အထိုင်ချထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုလမ်းမ လမ်းကြောင်း ၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း စသည်တို့မှာ မူးယစ် လမ်းကြောင်း ကို ပိတ်ဆို့ထားမှု ကြောင့်၊ အခု ‌ဧရာဝတီတိုင်းဘက်ကနေ ပင်လယ်ထွက်ပေါက် ရှိတဲ့နေရာကနေ ပစ္စည်းပို့ဖို့အတွက်၊ မူးယစ်တွေ သယ်လာလို့ ဖမ်းမိတာကို၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မဲဆန္ဒနယ် ကျေးရွာအနီး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများမိဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ် သတင်းလုပ်ပြန်တော့ ရှင်းရှင်းလေးပဲ ဒါ ဟာ လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ ရွေးကောက် မဲဆန္ဒနယ်မြေနဲ့ DASSK နာမည် ကို ဖျက်ချင်တာနဲ့ နှစ်ကျပ်ကွက် နဲ့ ပစ္စည်းလည်းပို့၊ ဖမ်းမိတော့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ မဲဆန္ဒနယ် အနီး ဆိုပြီး ရေးလိုက်တာပဲ။

ယုတ်မာပုံများပြော ပါတယ်။ ကလေးကလား အရေးသား နဲ့၊ စစ်အစိုးရခေတ်က ကြေးမုံသတင်းစာ အရေးသားနဲ့ ငါးမင်းဆွေလို ကောင် စားမျိုးတွေ ဖြစ်မှာပေါ့၊ ခက်တာက လူထုက မအတော့ဘူး ထိုးချ အပုတ်ချ ယုတ်မာတာနဲ့ ဂျင်းခေတ်က ကုန်နေပြီဆိုတာ သိနေပြီ၊ ဒါ ကြောင့် အဲဒ်ီ့မူးယစ်ကေ့က ထိုနယ်မြေဒေသနဲ့ DASSK ကို တမင် အပုတ်ချ နာမည်ဖျက်ချင်လို့၊ လုပ်လိုက်တာလားမှ မသိ ။ ဒီတော့ ရှင်းရှ င်းပဲပြောမ ယ်၊ ဒ်ီက ပြည်တွင်းက လူယုတ်မာတွေ ဘာမှ လုပ်မရတော့သလို၊ ပထွေးသာကောကြီးလည်း နားကားနေပြီဆိုတာ သိကြပါဟု မသိဘူးဆိုလည်း ထပ်သိအောင်ပြောလိုက် မယ်။ ဝလည်း တရုတ်ခိုင်းတာလုပ်ြပ်ီး ပြန်ငြိမ်နေရပြီ။ သူက အေးဆေးနေ ချင်သူ။ အေအေလည်း လမ်းကြောင်းပျက်လို့ ငတ်နေပြီး စစ်တောင် မထနိုင်တော့ဘူး ၊

ကျန်တဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေက အရိုးကိုက်ဖို့၊ သာကောကြီး ချအကြွေး စောင့်နေရတယ်၊ဒါကြောင့် အခု အစိုးရ နဲ့ လက်နက်ကိုင်တဖွဲ့ခြင်းစီ ဆွေးနွေး မယ် အသံထွက်လာ တယ်၊ အမှန်ကန်လား တရုတ် စနက်လား စောင့်ကြည့်ရ ပါမယ် ဒီတော့ သာကောတောင် တိုင်ပတ် ငတ်နေ လို့ သူများ ပင်လယ်ပြင် နယ်မြေသွားပြီး ငါးတွေ ခိုးဖမ်းနေ ရတယ်၊ နောက် နှစ်လလောက်ဆို သွားပြီ၊ မောင်ရှီကျင့်ပင် ဒူးထောက် ခစား တော့ပဲ၊ မခစားချင်ရင် ထွက်ပေါက်ပြင်ပေါ့၊ ဒါပဲ ရှိ‌တော့တာ ။ ဒီတော့ .. အချုပ်ကိုပဲ ပြောရရင် ထရန့်သမ္မတပြန်ဖြစ် မလားဆို ဖြစ်ပါမယ် .. ဘာကြော င့်ဆိုတော့ အခု သူတည်ထားတဲ့ အကွက် ဟာ ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ်သာ၊ အမေရိကန်ပြည်သူတွေ ရွေးချယ်ရခက်ြပ်ီး၊ ထရန့်ရှိမှ ကမ္ဘာနဲ့သူ့နိုင်ငံ လွတ်မြောက်မယ်ဆိုတဲ့ အနေထားကို ပုံဖော် တည် ထားတာ ဖြစ်ပြီး၊

ယခု အရေး ကို ထရန့်သာ စွမ်းဆောင်နိုင်မယ် တခြားလူ ဆို မရနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ အမြင် အခြေနေ ကို ထရန့် မှ တည်ဆောက် ပုံဖော်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်သလို၊ အမေရိကန်ဟာ ထရန့်ကိုသာ အားကိုးရာ၊ ထရန့် ဆောင်ရွက်ပေးမှရတော့မှာ၊ မဟုတ်ရင် တရုတ်လက်အောက် ကျတော့မှာဆို တဲ့ အသိအမြင်နဲ့၊ ယခုအရေးကို သူ့ကိုသာ တာဝန်ပေး ပြီးဆုံးအောင်ထိ စွမ်းဆောင်ခိုင်းမှာ ဖြစ်သလို၊ ထရန့်ကို ပြန်မရွေးချယ်ရင် တရုတ် ပြန်ခေါင်းထောင် လာပြီး လူစွာလုပ်တော့မယ်၊သူတ့ိုကျရှုံးမယ် ဆိုတဲ့ အသိ ကို ရရြှိဖစ်ပေါ်နေပြီ ဖြစ်သောကြောင့်၊ ထရန့်ကို မကြိုက်သူရှိ လည်း၊ နိုင်ငံ Great America ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်၊ သူ့ကိုသာ ပြန်လည် ရွေးချယ်ကြပါလိမ့် မည် ဟု နောက် သူ့ပြိုင် ဘက် ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာ တ ရုတ်နဲ့ ပြန်အဆင်ပြေအောင် ဆက်ဆံပြီး လုပ်ဆောင်မည်ဆိုသောကြောင့် ဒီအချက်ဟာ ထရန့်ကို သမ္မတ ပြန်‌ဖြစ်စေဖို့။

ဗုတ်တင်အရေ အတွက်ကို ဖဲ့ပေးလိုက် သလို ဖြစ်စေပြီး၊ အမေရိကန် အစိုးရမှလည်း အရင်က ထရန့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုများ နဲ့ လုပ်ကွက် အပြောဆိုများ ကို သဘော မကျသော်လည်း ယခုအခါ ထရန့် ရဲ့ တည်ငြိမ်စွာ စွမ်းဆောင်ပြမှု အရည်သွေးကို သဘောကျ နှစ်သက်လာ၍ လက်ခံပြီး အားကိုးယုံကြည်လာသည်ဟု မြင်မိသည်။သို့ကြောင့် ဒီအချက်တွေကပဲ ပြည်သူထက် အစိုးရပိုင်းမှ ထောက်ခံအားပေးပြီး လုပ် ဆောင် ပံ့ပိုး‌ပေးမည့်အတွက် ထရန့်မှ သမ္မတပြန်ဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ထို့အတွက် သူမှလည်း သူ့တာဝန် တရုတ်ကို ဖြေရှင်း ဆောင် ရွက်ပေးရန်၊ ပြန်လည် တာဝန်ကျေပွန် ရမည် ဖြစ်လေသည်။သို့ကြောင့် ထရန့်သမ္မတ ဖြစ်မည်လားဆို %ပြည့်ဟု တထစ်ချ ပြောလိုပါ သည်။ထိုအတွက် ယခု ကမ္ဘာ့အရေး တရုတ်အတွက်နှင့် နိုင်ငံရေးအတွက် အရင်က ထရန့်ကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် တိုက်ခိုက်သူ။

အစိုးရဝန်များနဲ့ ဒီမိုကရက်ဘက်ကတောင် ဘာသံမှ မကြားရ မလုပ်ဆောင်‌တော့ပေဒါဟာ ဘာကို ပြသတာလဲ ဆိုရင် ကမ္ဘာအတွက် တ ရုတ်နဲ့ အရေးမှာ ထရန့်လုပ်ဆောင် မှု မှန်ကန်ကြောင်း နဲ့ ထရန့် စွမ်းဆောင်ရည်များကို အသိမှတ်ပြု အားပေး ထောက်ခံလာပြီ ဖြစ် ကြောင်းနဲ့၊ အထူးသဖြင့် တရုတ်အန္တရာယ်နဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုများကို အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်များ၊ ဆန့်ကျင်ဘက် ဒီမိုကရက်တစ်များနဲ့ ပြည်သူများကပါ မြင်တွေ့လာပြီဖြစ်၍၊ ထရန့်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှု အရည်သွေးကိုလည်း လက်ခံလာကြပြီ၊ ထရန့်ဘက် ရပ်တည်ထောက်ခံ လာ ကြပြီဟုူ‌သော ရလဒ်အဖြေ ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ သို့အတွက် ထရန့်မှလည်း တရုတ်ကို အကွက်ကျစွာ လုပ်ဆောင် ကစားထားနိုင်ပြီး၊ တကမ္ဘာလုံးကို သူ့ဘက်ပါလာအောင်နဲ့ ထောက်ခံလာအောင် စွမ်းဆောင် ထားနိုင်ပြီ မဟုတ်ပါလား ။

သုံးသပ်မှု အနေဖြင့်သာ… မင်းကြည်ညိုနေ Mon _ Aug 3 _ 0020.

REF:   LET  PAN

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *