အထက္တန္းၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္က B.TECH ၊ B.E ၊ M.E ၊ PH.D ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္မ်ား အထိ တက္ေရာက္ႏိုင္ဟု အေျခခံပညာၫႊန္ခ်ဳပ္ေျပာၿပီ

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ မေအာင္ျမင္သူ Completion Certificate ရရွိထားသူေတြက တကၠသိုလ္ကို တိုက္႐ိုက္ တက္ေရာက္ခြင့္ မရွိေသာ္ လည္း Undergraduate Diploma ေတြလို၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း Diplomaလို သင္တန္းမ်ိဴးေတြ တက္ခြင့္ရေအာင္ အသိအမွတ္ျပဳ ႏိုင္တဲ့ လက္မွတ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ-GTIလိုဟာမ်ိဴး၊ စိုက္ပ်ိဴးေရးသိပၸံလို ဟာမ်ိဴး၊ ဆရာအတက္သင္ ပညာေရး ေကာလိပ္လို၊ေနာက္အျခားဝန္ႀကီ းဌာနမွာရွိတဲ့အသက္ေမြ းဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းေလးေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ Diplomaေလးေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒိ Diplomaေလးေတြကို ဒီလက္မွတ္ နဲ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရေအာင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႀကိဳးစားခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။

ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကို မေအာင္ေသာ္ျငားလည္း ဒီ Completion Certificate ရထားတဲ့ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ ဥပမာအားျဖင့္ GTI လိုဟာမ်ိဴးတက္လိုက္တယ္။ GTIမွာတက္ၿပီးသူက ထူးခြၽန္သြားတယ္ဆိုရင္ GTI ကေနမွတစ္ဆင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ လိုဟာမ်ိဴးကို ေပါင္း ကူးၿပီးေတာ့သင္ယူ ခြင့္ရမယ္။နည္းပညာတကၠ သိုလ္တက္ခြင့္ရ ၿပီဆိုရင္သူက GTI ဆင္း ကေနၿပီးေတာ့ B.Tech တို႔B.Eဘြဲ႕တို႔ရ မယ္။ B.Eဘြဲ႕ရၿပီဆိုရင္ ေရွ႕ဆက္သြားရင္M.E တို႔ Ph.Dတို႔ကိုဆက္ၿပီးေတာ့သြားႏိုင္တာေပါ့။ေနာက္တစ္ခုက အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္း ေပါ့။ အရင္တုန္း ကေအာက္ေျခဝန္ ထမ္းေတြမွာဆိုရင္ ဒႆမတန္းေအာင္ရမည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ရမည္ဆိုတဲ့အစား ဒီလက္မွတ္နဲ႔လည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေ႐ြးခံခြင့္ ရေအာင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အ ျခားဌာနအားလုံးနဲ႔ညႇိႏႈိင္းသြားဖို႔ရွိပါတယ္။ဆိုလိုတာေကတာ့ ဒီအထက္တန္းၿပီ းဆုံးေၾကာင္းလက္ မွတ္သည္ သာမန္လက္မွတ္ မဟုတ္ ဘဲ Meaningful Certificate ျဖစ္ေအာင္ ေနာက္ၿပီးတန္ဖိုးရွိတဲ့ Valuable Certificate ျဖစ္ေအာင္ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေဆာင္ ႐ြက္ေနပါတယ္။တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲတြင္က်ရႈံး ခဲ့သူမ်ားအား အေျခခံပညာ အထက္တန္း အဆင့္သင္ယူ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမည့္အစီ အစဥ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန မွၫႊန္ခ်ဳပ္ဦးကိုေလးဝင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတာပါ။

၂၀၀၉-၂၀၂၀ပညာသင္ႏွစ္၊တကၠသိုလ္ဝင္ တန္းစာေမးပြဲေအာင္စာ ရင္းရလာဒ္မ်ားကို ဩဂုတ္လ(၉)ရက္ေန႔ ကထုတ္ျပန္ေၾကျငာ ခဲ့ရာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအရ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ကိုးသိန္းေက်ာ္ရွိ တဲ့အနက္ သုံး သိန္းေက်ာ္ေျဖ ဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး က်ရႈံးသူစုစုေပါင္ းေျခာက္သိန္းခန႔္ရွိခဲ့ပါတယ္။ဒီအေျခအေနမွ ာအေျခခံပညာဦးစီးဌာ နကစာေမးပြဲ က်ရႈံးခဲ့သူမ်ား အနက္မွ ဂ်ီတီအိုင္ အပါ အဝင္အသက္ ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ ရာတကၠသိုလ္မ်ားကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ ပညာသင္ယူႏိုင္ မည့္အေျခခံပညာအထက္တန္း အဆင့္သင္ယူၿပီး ေျမာက္ေၾကာင္ းလက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းသိရ တဲ့အတြက္။ အေျခခံပညာဦးစီး ဌာနမွၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထား မႈမ်ားကိုတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမွာ က်ရႈံးခဲ့ေပမယ့္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို အေျခခံပညာအထက္တန္းဆင့္ ၿပီးေျမာက္ ေၾကာင္း လက္မွတ္ (High School Completion Certificate) ထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီလက္မွတ္နဲ႔ ပညာေရးတကၠသိုလ္နဲ႔ အသက္ ေမြးဝ မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ဆက္လက္ပညာ သင္ယူခြင့္ရမွာျဖစ္ တယ္လို႔ အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ တင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။ေ က်ာင္းေတြမွာ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အရည္အေသြး စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ေတြက ေက်ာင္းေခၚ ႀကိမ္ ျပည့္မီမႈ၊ ဘာသာရပ္ အလိုက္တတ္ေျမာက္မႈ၊စာေပအႏုပညာ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္မႈ၊

ေက်ာင္းစည္ းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ ေက်ာင္းေကာင္စီအ သင္းအဖြဲ႕ေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ စတဲ့ ကဏ္႑ ၇ ရပ္အေပၚမွာ အေျခခံၿပီး “အ ေျခခံပညာအထက္ တန္းဆင့္ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းလက္မွတ္” (High School Completion Certificate) ကိုအကဲျဖတ္ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ႏွစ္စဥ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ကို ေျဖဆိုတဲ့အခါ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၃၀%ဝန္းက်င္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၾကၿပီး တကၠသိုလ္ ပညာကို ဆက္လက္ သင္ယူခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ က်န္ မေအာင္တဲ့ ၇၀%အတြက္ေတာက္ေလ်ာက္ မစဥ္းစားခဲ့တဲ့အတြက္ အားလုံး ဟာပညာေရးလမ္းဆုံးခဲ့ ရပါေၾကာင္း ေျပာဆိုပါတယ္။

ေဒါက္တာတင္ေမာင္ဝင္း ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဴပ္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

Credit : Myanmar Platform

UNICODE

တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မအောင်မြင်သူ Completion Certificate ရရှိထားသူတွေက တက္ကသိုလ်ကို တိုက်ရိုက် တက်ရောက်ခွင့် မရှိသော် လည်း Undergraduate Diploma တွေလို၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း Diplomaလို သင်တန်းမျိူးတွေ တက်ခွင့်ရအောင် အသိအမှတ်ပြု နိုင်တဲ့ လက်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ-GTIလိုဟာမျိူး၊ စိုက်ပျိူးရေးသိပ္ပံလို ဟာမျိူး၊ ဆရာအတက်သင် ပညာရေး ကောလိပ်လို၊နောက်အခြားဝန်ကြီ းဌာနမှာရှိတဲ့အသက်မွေ းဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ Diplomaလေးတွေရှိတယ်။ အဲ့ဒိ Diplomaလေးတွေကို ဒီလက်မှတ် နဲ့ တက်ရောက်ခွင့်ရအောင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြိုးစားချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။

ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို မအောင်သော်ငြားလည်း ဒီ Completion Certificate ရထားတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ ဥပမာအားဖြင့် GTI လိုဟာမျိူးတက်လိုက်တယ်။ GTIမှာတက်ပြီးသူက ထူးချွန်သွားတယ်ဆိုရင် GTI ကနေမှတစ်ဆင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် လိုဟာမျိူးကို ပေါင်း ကူးပြီးတော့သင်ယူ ခွင့်ရမယ်။နည်းပညာတက္က သိုလ်တက်ခွင့်ရ ပြီဆိုရင်သူက GTI ဆင်း ကနေပြီးတော့ B.Tech တို့B.Eဘွဲ့တို့ရ မယ်။ B.Eဘွဲ့ရပြီဆိုရင် ရှေ့ဆက်သွားရင်M.E တို့ Ph.Dတို့ကိုဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်တာပေါ့။နောက်တစ်ခုက အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်း ပေါ့။ အရင်တုန်း ကအောက်ခြေဝန် ထမ်းတွေမှာဆိုရင် ဒဿမတန်းအောင်ရမည်။

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ရမည်ဆိုတဲ့အစား ဒီလက်မှတ်နဲ့လည်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံခွင့် ရအောင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက အ ခြားဌာနအားလုံးနဲ့ညှိနှိုင်းသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဆိုလိုတာကေတာ့ ဒီအထက်တန်းပြီ းဆုံးကြောင်းလက် မှတ်သည် သာမန်လက်မှတ် မဟုတ် ဘဲ Meaningful Certificate ဖြစ်အောင် နောက်ပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ Valuable Certificate ဖြစ်အောင်ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ်ဆောင် ရွက်နေပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲတွင်ကျရှုံး ခဲ့သူများအား အခြေခံပညာ အထက်တန်း အဆင့်သင်ယူ ပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည့်အစီ အစဉ်နှင့်ပတ်သတ်၍ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန မှညွှန်ချုပ်ဦးကိုလေးဝင်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါ။

၂၀၀၉-၂၀၂၀ပညာသင်နှစ်၊တက္ကသိုလ်ဝင် တန်းစာမေးပွဲအောင်စာ ရင်းရလာဒ်များကို ဩဂုတ်လ(၉)ရက်နေ့ ကထုတ်ပြန်ကြေငြာ ခဲ့ရာ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ ကိုးသိန်းကျော်ရှိ တဲ့အနက် သုံး သိန်းကျော်ဖြေ ဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ကျရှုံးသူစုစုပေါင် းခြောက်သိန်းခန့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှ ာအခြေခံပညာဦးစီးဌာ နကစာမေးပွဲ ကျရှုံးခဲ့သူများ အနက်မှ ဂျီတီအိုင် အပါ အဝင်အသက် မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင် ရာတက္ကသိုလ်များကို ဆက်လက်တက်ရောက် ပညာသင်ယူနိုင် မည့်အခြေခံပညာအထက်တန်း အဆင့်သင်ယူပြီး မြောက်ကြောင် းလက်မှတ်များကို ထုတ်ပေးသွားရန် စီစဉ်နေကြောင်းသိရ တဲ့အတွက်။ အခြေခံပညာဦးစီး ဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်းအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းထား မှုများကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းမှာ ကျရှုံးခဲ့ပေမယ့် သတ်မှတ်စံနှုန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် ပြီးမြောက် ကြောင်း လက်မှတ် (High School Completion Certificate) ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီလက်မှတ်နဲ့ ပညာရေးတက္ကသိုလ်နဲ့ အသက် မွေးဝ မ်းကျောင်းဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ဆက်လက်ပညာ သင်ယူခွင့်ရမှာဖြစ် တယ်လို့ အခြေခံ ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဒေါက်တာ တင်မောင်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ေ ကျာင်းတွေမှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အရည်အသွေး စိစစ်ရေးအဖွဲ့တွေက ကျောင်းခေါ် ကြိမ် ပြည့်မီမှု၊ ဘာသာရပ် အလိုက်တတ်မြောက်မှု၊စာပေအနုပညာ လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်မှု၊

ကျောင်းစည် းကမ်းလိုက်နာမှု၊ ကျောင်းကောင်စီအ သင်းအဖွဲ့တွေမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု စတဲ့ ကဏ်ဏ္ဍ ၇ ရပ်အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး “အ ခြေခံပညာအထက် တန်းဆင့် ပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ်” (High School Completion Certificate) ကိုအကဲဖြတ် ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။နှစ်စဉ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ကို ဖြေဆိုတဲ့အခါ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၃၀%ဝန်းကျင် စာမေးပွဲအောင်မြင်ကြပြီး တက္ကသိုလ် ပညာကို ဆက်လက် သင်ယူခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျန် မအောင်တဲ့ ၇၀%အတွက်တောက်လျောက် မစဉ်းစားခဲ့တဲ့အတွက် အားလုံး ဟာပညာရေးလမ်းဆုံးခဲ့ ရပါကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။

ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်း ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ် အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

Credit :  Myanmar Platform

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *