(၁၄-၉-၂၀၂၀)ည (၈:၀၀) နာရီCOVID-19 အတည္ျပဳလူနာသစ္ (၁၈၀)ဦးထပ္ေတြ႕ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္

ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာေဟာင္း (old confirmed case) မ်ားအနက္ စုစုေပါင္း (၇၉၀) ဦးအား ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ေျမာက္ဥကၠလာပအေထြေထြေရာဂါကုႏွင့္ သင္ၾကားေရးေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ ကုသမႈခံယူခဲ့‌ေသာ အသက္ (၅၉) ႏွစ္အ႐ြယ္ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါအခံရွိသူ အမ်ိဳးသမီး (Case-2848) သည္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္း ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ (၁၁-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၆:၂၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေသဆုံး သြားခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူခဲ့ေသာ အသက္ (၆၆) ႏွစ္ အ႐ြယ္ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါႏွင့္ အ သည္းေရာင္အသားဝါ (စီ) ေရာဂါပိုး အခံရွိသူ အမ်ိဳးသား (Case-2827) သည္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ အသက္ ရႉလမ္းေၾကာင္းပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ (၁၂-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၅၀) နာရီအခ်ိန္ တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူခဲ့‌ေသာ အသက္ (၈၄) ႏွစ္ အ႐ြယ္ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာ ဂါအခံရွိသူ အမ်ိဳးသမီး (Case-2828) သည္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္း ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ (၁၂-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၂:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါ သည္။

COVID-19 ကုသေရးဌာန (ေဖာင္ႀကီး) တြင္ တက္ေရာက္ ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိ‌ေသာ အသက္ (၆၇) ႏွစ္အ႐ြယ္ ေသြးတိုးေရာဂါႏွင့္ ႏွလုံး ေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါအခံရွိသူ အမ်ိဳးသား (Case-2308) သည္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္အသက္ရႉ လမ္း ေၾကာင္း ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါ သည္။ ေတာင္ဥကၠလာပအထူးကု ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိ‌ေသာ အသက္ (၅၀) ႏွစ္အ႐ြယ္ ဆီးခ်ိဳ၊ ႏွလုံးႏွင့္ ေသြးတိုး ေရာဂါအခံရွိသူ အမ်ိဳးသမီး (Case-1351) သည္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ပ်က္စီးျခင္း ျဖင့္ (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀:၀၈) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပအေထြေထြေရာဂါကုႏွင့္ သင္ၾကားေရးေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိ‌ေသာ အသက္ (၈၀) ႏွစ္အ႐ြယ္ ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါအခံရွိသူ အမ်ိဳးသား (Case-2847) သည္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္အသက္ရႉ လမ္း ေၾကာင္း ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။ယေန႔အထိ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူေပါင္း (၃၂)ဦး ရွိၿပီျဖစ္ပါ သည္။ (၁၃-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ေန႔လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီမွ (၁၄-၉-၂၀၂၀)ရက္ေန႔၊ ေန႔ လယ္ (၁၂:၀၀) နာရီအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအသစ္ (၂၁၀) ဦးရွိပါသည္။

(၁၄-၉ -၂၀၂၀) ရက္ေန႔အတြက္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (N HL) မွ (ပထမအသုတ္) ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၁,၀၁၁)ခု၊ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR) ဓာတ္ခြဲနမူနာ (ပထမအသုတ္) (၂၈၄) ခု ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဌာန (မႏၲေလး) မွ (ပထမအသုတ္) ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅၁၂) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွ (ပထမအ သုတ္) ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၅၀) ခု ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၉၉) ခုျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅) ခု။

ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄) ခု ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၆) ခု ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅) ခု ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁) ခု ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၁) ခု
ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၈) ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္ ၁၀၀၀)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၈) ခု စုစုေပါင္း (၂,၂၁၄)ခု အား ယေန႔ညေနတြင္ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၁၈၀) ဦး ေတြ႕ရွိရပါသည္။ (၁၄-၉- ၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၃,၁၉၅) ဦးရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

CRD: MINISTRY OF HEALTH

UNICODE

ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာဟောင်း (old confirmed case) များအနက် စုစုပေါင်း (၇၉၀) ဦးအား ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
မြောက်ဥက္ကလာပအထွေထွေရောဂါကုနှင့် သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက် ကုသမှုခံယူခဲ့‌သော အသက် (၅၉) နှစ်အရွယ် ဆီးချို၊ သွေးတိုးနှင့် ကျောက်ကပ် ရောဂါအခံရှိသူ အမျိုးသမီး (Case-2848) သည် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက်အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ပျက်စီးခြင်းဖြင့် (၁၁-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေ (၆:၂၀) နာရီအချိန်တွင် သေဆုံး သွားခဲ့ပါသည်။

ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့သော အသက် (၆၆) နှစ် အရွယ် ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါနှင့် အ သည်းရောင်အသားဝါ (စီ) ရောဂါပိုး အခံရှိသူ အမျိုးသား (Case-2827) သည် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက် အသက် ရှူလမ်းကြောင်းပျက်စီးခြင်းဖြင့် (၁၂-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၅၀) နာရီအချိန် တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်း ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့‌သော အသက် (၈၄) နှစ် အရွယ် သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါနှင့် ဆီးချိုရော ဂါအခံရှိသူ အမျိုးသမီး (Case-2828) သည် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက်အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ပျက်စီးခြင်းဖြင့် (၁၂-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၂:၀၀) နာရီအချိန်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါ သည်။

COVID-19 ကုသရေးဌာန (ဖောင်ကြီး) တွင် တက်ရောက် ကုသမှုခံယူလျက်ရှိ‌သော အသက် (၆၇) နှစ်အရွယ် သွေးတိုးရောဂါနှင့် နှလုံး သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါအခံရှိသူ အမျိုးသား (Case-2308) သည် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက်အသက်ရှူ လမ်း ကြောင်း ပျက်စီးခြင်းဖြင့် (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၁:၀၀) နာရီအချိန်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါ သည်။ တောင်ဥက္ကလာပအထူးကု ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက် ကုသမှုခံယူလျက်ရှိ‌သော အသက် (၅၀) နှစ်အရွယ် ဆီးချို၊ နှလုံးနှင့် သွေးတိုး ရောဂါအခံရှိသူ အမျိုးသမီး (Case-1351) သည် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပျက်စီးခြင်း ဖြင့် (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၈) နာရီအချိန်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။

မြောက်ဥက္ကလာပအထွေထွေရောဂါကုနှင့် သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက် ကုသမှုခံယူလျက်ရှိ‌သော အသက် (၈၀) နှစ်အရွယ် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအခံရှိသူ အမျိုးသား (Case-2847) သည် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက်အသက်ရှူ လမ်း ကြောင်း ပျက်စီးခြင်းဖြင့် (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၃၀) နာရီအချိန်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ယနေ့အထိ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာများအနက် သေဆုံးသူပေါင်း (၃၂)ဦး ရှိပြီဖြစ်ပါ သည်။ (၁၃-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီမှ (၁၄-၉-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နေ့ လယ် (၁၂:၀၀) နာရီအတွင်း တွေ့ရှိရသော စောင့်ကြည့်လူနာအသစ် (၂၁၀) ဦးရှိပါသည်။

(၁၄-၉ -၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (N HL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၁,၀၁၁)ခု၊ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (ပထမအသုတ်) (၂၈၄) ခု ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဌာန (မန္တလေး) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅၁၂) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မော်လမြိုင်မြို့မှ (ပထမအ သုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၅၀) ခု ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၉) ခုပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅) ခု။

ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄) ခု ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြိတ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆) ခု ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောင်းမြမြို့ မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅) ခု ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ထားဝယ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁) ခု ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၁) ခု
ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၈) ခုနှင့် နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင် ၁၀၀၀)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၈) ခု စုစုပေါင်း (၂,၂၁၄)ခု အား ယနေ့ညနေတွင် စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၁၈၀) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။ (၁၄-၉- ၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ (၃,၁၉၅) ဦးရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။

CRD:  MINISTRY  OF  HEALTH

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *