(၁၇-၉-၂၀၂၀)၊ နံနက္ (၈:၀၀)နာရီ COVID-19 အတည္ျပဳလူနာသစ္(၇၃)ဦး ထပ္ေတြ႕ၿပီး(၆)ဦးထပ္မံ ေသဆုံး

သဃၤန္းကြၽန္းျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူခဲ့‌ေသာ အသက္ (၈၄) ႏွစ္အ႐ြယ္ အဆုတ္တီဘီေရာဂါျဖစ္ဖူးျခင္း ႏွင့္ ေသြး တိုးေရာဂါအခံရွိသူ အမ်ိဳးသား (Case-3599) သည္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ပ်က္စီး ျခင္း၊ တို႔ ျဖင့္ (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၇:၂၆) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ ကုသမႈခံယူခဲ့‌ေသာ အသက္ (၅၈) ႏွစ္အ႐ြယ္အမ်ိဳးသား (Case-3370) သည္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ အသက္ ရႉလမ္းေၾကာင္းပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၇:၃၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။

အင္းစိန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူခဲ့‌ေသာ အသက္ (၆၅) ႏွစ္အ႐ြယ္ အဆုတ္တီဘီေရာဂါျဖစ္ဖူးျခင္း ႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ အခံရွိသူ အမ်ိဳးသား (Case-3540) သည္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းပ်က္စီးျခင္း တို႔ ျဖင့္ (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။သဃၤန္းကြၽန္းျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံ ယူခဲ့‌ေသာ အသက္ (၉၀) ႏွစ္အ႐ြယ္ ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါအခံရွိ၍ ေလျဖတ္ထားဖူးသူ အမ်ိဳးသား (Case-2911) သည္ ျပင္းထန္အ ဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းပ်က္စီးျခင္း ျဖင့္ (၁၃-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉:၂၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူခဲ့‌ေသာ အသက္ (၇၅) ႏွစ္အ႐ြယ္ ႏွလုံးေရာဂါႏွင့္ နာတာရွည္ ေက်ာက္ ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအခံရွိသူ အမ်ိဳးသမီး (Case-3361) သည္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္အသက္ရႉ လမ္း ေၾကာင္း ပ်က္စီး ျခင္းျဖင့္ (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညေန (၆:၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ဥကၠလာပ အထူးကုေဆး ႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူခဲ့‌ေသာ အသက္ (၁၃) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီး (Case-2531) သည္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါ ေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းပ်က္စီးျခင္း၊ ေသြးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါအခံရွိျခင္းတို႔ျဖင့္ (၁၇-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁:၄၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါသည္။

ယေန႔အထိ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသဆုံးသူေပါင္း (၄၆)ဦး ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ (၁၆-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔အတြက္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္)(NHL) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂,၀၆၈) ခု၊ ေဆးသုေတ သနဦးစီးဌာန(DMR) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၇၆) ခု၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(မႏၲေလး) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၇၃၅) ခု၊ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ေမာ္လၿမိဳင္) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၂၀) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၅) ခု၊ ေနျပည္ ေတာ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္ ၁၀၀၀)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ ဒုတိယအသုတ္ (၄၁) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၇၈) ခု

ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၇) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ မူ ဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၀) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဘားအံၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၆) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဟားခါးၿမိဳ႕ မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၂) ခု၊အမွတ္(၁) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္-၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ ခြဲနမူနာ (၆၀၀) ခု ႏွင့္ အမွတ္(၂) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္-၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၇၅) ခု။

စုစုေပါင္း (၄,၅၅၅) ခုအား စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာသစ္ (၂၅၈) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ (ဓာတ္ခြဲအ တည္ျပဳ လူနာ (၁၈၅) ဦး ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ကို (၁၆-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀) နာရီသတင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ (၁၆-၉- ၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီ မွ (၁၇-၉-၂၀၂၀) နံနက္ (၈:၀၀)နာရီ အတြင္း COVID-19 ဓာတ္ခြဲ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္) (NHL) မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၁,၀၅၁) ခု၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန(DMR) မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၉၄) ခု၊ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(မႏၲေလး)မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၉၁) ခု၊

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ေမာ္လၿမိဳင္)မွ ဒုတိယအသုတ္ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၃၂) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲန မူနာ (၁၅) ခု၊ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္ ၁၀၀၀)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ ဒုတိယအသုတ္ (၄၁) ခု၊ အမွတ္(၁) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္-၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၆၀၀) ခုႏွင့္ အမွတ္(၂) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္-၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၇၅) ခု၊ စုစုေပါင္း ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂,၅၉၉) ခုတို႔အား ထပ္မံ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၇၃) ဦးေတြ႕ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ ရာ (၁၇-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈:၀၀) နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၃,၈၉၄)ဦး ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။

REF: MINISTRY OF HEALTH

UNICODE

သင်္ဃန်းကျွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့‌သော အသက် (၈၄) နှစ်အရွယ် အဆုတ်တီဘီရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်း နှင့် သွေး တိုးရောဂါအခံရှိသူ အမျိုးသား (Case-3599) သည် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင် ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပျက်စီး ခြင်း၊ တို့ ဖြင့် (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေ (၇:၂၆) နာရီအချိန်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက် ကုသမှုခံယူခဲ့‌သော အသက် (၅၈) နှစ်အရွယ်အမျိုးသား (Case-3370) သည် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင် ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက် အသက် ရှူလမ်းကြောင်းပျက်စီးခြင်းဖြင့် (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၇:၃၀) နာရီ အချိန်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။

အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့‌သော အသက် (၆၅) နှစ်အရွယ် အဆုတ်တီဘီရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်း နှင့် ဆီးချိုရောဂါ အခံရှိသူ အမျိုးသား (Case-3540) သည် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင် ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပျက်စီးခြင်း တို့ ဖြင့် (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေ (၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။သင်္ဃန်းကျွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံ ယူခဲ့‌သော အသက် (၉၀) နှစ်အရွယ် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအခံရှိ၍ လေဖြတ်ထားဖူးသူ အမျိုးသား (Case-2911) သည် ပြင်းထန်အ ဆုတ်ရောင် ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပျက်စီးခြင်း ဖြင့် (၁၃-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၉:၂၀) နာရီအချိန်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။

မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့‌သော အသက် (၇၅) နှစ်အရွယ် နှလုံးရောဂါနှင့် နာတာရှည် ကျောက် ကပ်ရောဂါနှင့် ဆီးချိုရောဂါအခံရှိသူ အမျိုးသမီး (Case-3361) သည် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင် ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက်အသက်ရှူ လမ်း ကြောင်း ပျက်စီး ခြင်းဖြင့် (၁၄-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေ (၆:၁၀) နာရီအချိန်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ တောင်ဥက္ကလာပ အထူးကုဆေး ရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့‌သော အသက် (၁၃) နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး (Case-2531) သည် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင် ရောဂါ ကြောင့် ရုတ်တရက် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပျက်စီးခြင်း၊ သွေးနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါအခံရှိခြင်းတို့ဖြင့် (၁၇-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၁:၄၅) နာရီအချိန်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။

ယနေ့အထိ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများအနက် သေဆုံးသူပေါင်း (၄၆)ဦး ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ (၁၆-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်)(NHL) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂,၀၆၈) ခု၊ ဆေးသုတေ သနဦးစီးဌာန(DMR) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၇၆) ခု၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မန္တလေး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၇၃၅) ခု၊ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မော်လမြိုင်) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၂၀) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၅) ခု၊ နေပြည် တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင် ၁၀၀၀)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ ဒုတိယအသုတ် (၄၁) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၇၈) ခု

ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၇) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောင်းမြမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မူ ဆယ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၀) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြိတ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင်ငူမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆) ခု၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဟားခါးမြို့ မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တီးတိန်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂) ခု၊အမှတ်(၁) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀) မှ ဓာတ် ခွဲနမူနာ (၆၀၀) ခု နှင့် အမှတ်(၂) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၇၅) ခု။

စုစုပေါင်း (၄,၅၅၅) ခုအား စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၂၅၈) ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ (ဓာတ်ခွဲအ တည်ပြု လူနာ (၁၈၅) ဦး တွေ့ရှိကြောင်း ကို (၁၆-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီသတင်းတွင် ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ (၁၆-၉- ၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ မှ (၁၇-၉-၂၀၂၀) နံနက် (၈:၀၀)နာရီ အတွင်း COVID-19 ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးချက်များအရ အမျိုးသား ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်) (NHL) မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၁,၀၅၁) ခု၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန(DMR) မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၄) ခု၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မန္တလေး)မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၉၁) ခု၊

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မော်လမြိုင်)မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၃၂) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲန မူနာ (၁၅) ခု၊နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင် ၁၀၀၀)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ ဒုတိယအသုတ် (၄၁) ခု၊ အမှတ်(၁) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၀၀) ခုနှင့် အမှတ်(၂) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး (ခုတင်-၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၇၅) ခု၊ စုစုပေါင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂,၅၉၉) ခုတို့အား ထပ်မံ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၇၃) ဦးတွေ့ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ် ရာ (၁၇-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၃,၈၉၄)ဦး ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။

REF:  MINISTRY  OF  HEALTH

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *