ကိုဗစ္ ဒုတိယလႈိင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ လည္း တတိယလႈိင္း၊ စတုတၳလႈိင္း မ်ားပါ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးေျပာၿပီ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုသေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း (quarantine) လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူနာႏွင့္ထိေတြ႕မႈ ရွိခဲ့သူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း (contact tracing) လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထပ္မံပံ့ပိုး အားျဖည့္ ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီး ဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား ဦးေဆာင္ သည့္ COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးဆိုင္ရာ လ်င္ျမန္စြာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕ဝင္ ((၂၃)ဦးပါဝင္ေသာ ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ (၃) ဖြဲ႕ကိုလည္း စက္တင္ဘာ လ (၁၅) ရက္တြင္ ေစလႊတ္ထားၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို အားျဖည့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိ ရေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လူနာ (၄၀၀) ထားရွိႏိုင္သည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကုသေရးဌာန (သုဝဏၰ)တြင္ (၂၀) ခုတင္ပါဝင္သည့္ အထူး ၾကပ္မတ္ကုသ (ICU) ေဆာင္ႏွင့္ ခုတင္ (၈၀) ပါဝင္သည့္ High Dependency Unit တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ရွိ ေအာင္ျမင့္မိုရ္ အိမ္ရာတြင္ ခုတင္ (၁,၅၀၀) ပါဝင္သည့္ ယာယီ ေဆး႐ုံကိုလည္း တည္ေဆာက္လုပ္ေဆာင္ ေနသည္။“ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုး အႀကံျပဳ အားျဖည့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႕” ဥကၠ႒ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး (ၿငိမ္း) ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္က ကိုဗစ္-၁၉ သည္ လုံးဝပေပ်ာက္သြားျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲ ကမာၻေပၚတြင္ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေရာဂါကာ ကြယ္ရန္အတြက္ မိမိတို႔အားလုံးသည္ ေနထိုင္မႈပုံစံအသစ္ျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ စြာ ေနထိုင္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။

ယခု ကိုဗစ္ ကူးစက္မႈ ဒုတိယလႈိင္းေနာက္တြင္ လည္း ကူးစက္မႈ လႈိင္းမ်ား ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယလႈိင္း ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္လည္း ျပည္သူ မ်ားအေနႏွင့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ကမာၻေပၚ တြင္ ထိေရာက္အစြမ္းထက္ေသာ ကာကြယ္ ေဆးမ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး ျပည္သူမ်ား ထိုးႏွံၿပီးမွသာ ကိုဗစ္ ကူးစက္မႈလႈိင္းမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ ပြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္ ကပ္ေရာဂါကူးစက္မႈ ပထမလႈိင္း ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္ သည္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းမွ ကူးစက္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ မ်ိဳးဗီဇေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေနျခင္း၊

ေရာဂါကူးစက္ခံ ထားရေသာ္လည္း ေရာဂါလကၡဏာမရွိသူမ်ား ရွိျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သတိထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ရွင္းျပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္ေဆးမေပၚမီအခ်ိန္အထိ ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက သတိေပးသည္။ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေပါ့ဆမႈ (လုံးဝ) မရွိဘဲ ေရွ႕ဆက္လက္၍ ေရာဂါကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကေစလို ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ပန္ၾကားသည္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မိမိအိမ္တြင္သာ ေနထိုင္ေရး (Stay at Home) အစီအစဥ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ လိုက္နာမွသာ ႏွစ္ပတ္ၾကာတြင္ ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

လက္ခစားလုပ္ငန္း (CMP) စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားလည္း လာမည့္ (၂၄) ရက္ေန႔မွ စ၍ ေခတၱ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္၍ ကူးစက္မႈမ်ား က်သြား မည္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။ ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရရွိေသာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားကိုလည္း ေရာ ဂါကာကြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိအား တင္းၾကပ္စြာ စိစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ေဈးမ်ားတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေရးစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေရာင္းဝယ္ေရးကို ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားထံသို႔ အေၾကာင္း ၾကားထားၿပီး စတင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက လက္ရွိအေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။

REF:  MINISTRY  OF  HEALTH

UNICODE

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ဆောင်ရွက်နေသည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကုသရေး လုပ်ငန်းများ၊ အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း (quarantine) လုပ်ငန်းများနှင့် လူနာနှင့်ထိတွေ့မှု ရှိခဲ့သူများအား ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း (contact tracing) လုပ်ငန်းများတွင် ထပ်မံပံ့ပိုး အားဖြည့် ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီး ဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ဦးဆောင် သည့် COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိုင်ရာ လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ဝင် ((၂၃)ဦးပါဝင်သော ကွင်းဆင်းအဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ကိုလည်း စက်တင်ဘာ လ (၁၅) ရက်တွင် စေလွှတ်ထားပြီး လုပ်ငန်းများကို အားဖြည့် ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိ ရကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန် ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ဝန်ကြီးက ပြောကြားလိုက်သည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လူနာ (၄၀၀) ထားရှိနိုင်သည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကုသရေးဌာန (သုဝဏ္ဏ)တွင် (၂၀) ခုတင်ပါဝင်သည့် အထူး ကြပ်မတ်ကုသ (ICU) ဆောင်နှင့် ခုတင် (၈၀) ပါဝင်သည့် High Dependency Unit တို့ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) ရှိ အောင်မြင့်မိုရ် အိမ်ရာတွင် ခုတင် (၁,၅၀၀) ပါဝင်သည့် ယာယီ ဆေးရုံကိုလည်း တည်ဆောက်လုပ်ဆောင် နေသည်။“ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကူညီပံ့ပိုး အကြံပြု အားဖြည့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အဖွဲ့” ဥက္ကဋ္ဌ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး (ငြိမ်း) ပါမောက္ခ ဒေါက်တာကျော်မြင့်က ကိုဗစ်-၁၉ သည် လုံးဝပပျောက်သွားခြင်းမျိုးမရှိဘဲ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆက်လက်ရှိနေဦးမည် ဖြစ်သဖြင့် ရောဂါကာ ကွယ်ရန်အတွက် မိမိတို့အားလုံးသည် နေထိုင်မှုပုံစံအသစ်ဖြင့် လိုက်လျောညီထွေ စွာ နေထိုင်သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြော ကြားသည်။

ယခု ကိုဗစ် ကူးစက်မှု ဒုတိယလှိုင်းနောက်တွင် လည်း ကူးစက်မှု လှိုင်းများ ရှိလာနိုင်ကြောင်း၊ ဒုတိယလှိုင်း ပြီးဆုံးပြီးနောက်လည်း ပြည်သူ များအနေနှင့် ရောဂါကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်များကို ဆက်လက်လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ် တွင် ထိရောက်အစွမ်းထက်သော ကာကွယ် ဆေးများ ပေါ်ထွက်လာပြီး ပြည်သူများ ထိုးနှံပြီးမှသာ ကိုဗစ် ကူးစက်မှုလှိုင်းများ ထပ်မံမဖြစ် ပွားတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ပြောကြားလိုက်သည်။ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် ကပ်ရောဂါကူးစက်မှု ပထမလှိုင်း ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ရောဂါ ကာကွယ်ရေး နည်းလမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု အားနည်းခဲ့ကြောင်း၊ ကိုဗစ် သည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှ ကူးစက်ဖြစ်ပွားခြင်း၊ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုများရှိနေခြင်း၊

ရောဂါကူးစက်ခံ ထားရသော်လည်း ရောဂါလက္ခဏာမရှိသူများ ရှိခြင်း စသည့် အချက်များကြောင့် သတိထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာ မြင့်ထွေးက ရှင်းပြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်သော ကာကွယ်ဆေးမပေါ်မီအချိန်အထိ ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆက်လက် လုပ်ဆောင် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးက သတိပေးသည်။ ပြည်သူများ အနေဖြင့်လည်း ပေါ့ဆမှု (လုံးဝ) မရှိဘဲ ရှေ့ဆက်လက်၍ ရောဂါကာကွယ်ရေး နည်းလမ်းများကို တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြစေလို ကြောင်း ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ပန်ကြားသည်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် မိမိအိမ်တွင်သာ နေထိုင်ရေး (Stay at Home) အစီအစဉ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း အမှန်တကယ် လိုက်နာမှသာ နှစ်ပတ်ကြာတွင် ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း လျော့ကျလာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊

လက်ခစားလုပ်ငန်း (CMP) စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများလည်း လာမည့် (၂၄) ရက်နေ့မှ စ၍ ခေတ္တ ပိတ်ထားမည်ဖြစ်၍ ကူးစက်မှုများ ကျသွား မည်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။ ဆက်လက် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများကိုလည်း ရော ဂါကာကွယ်ရေး ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ ဖွင့်လှစ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိအား တင်းကြပ်စွာ စိစစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောကြားသည်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ဈေးများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ရောင်းဝယ်ရေးကို ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ်များထံသို့ အကြောင်း ကြားထားပြီး စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း ဝန်ကြီးက လက်ရှိအခြေအနေကို ရှင်းပြသည်။

REF:  MINISTRY  OF  HEALTH

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *