(၂၅-၉-၂၀၂၀)နံနက္ (၈:၀၀)နာရီCOVID-19 အတည္ျပဳလူနာသစ္(၁၇၁)ဦး ထပ္ေတြ႕

(၂၅-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈:၀၀) နာရီအထိ ထပ္မံေသဆုံးသူ (၅) ဦး ရွိပါသည္။ယေန႔အထိ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေသ ဆုံးသူေပါင္း (၁၅၅) ဦးရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။(၂၄-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔အတြက္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂,၂၂၇)ခု၊ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄၉၈) ခု၊ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (မႏၲေလး) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၈၃၉) ခု၊

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ေမာ္လၿမိဳင္) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅၅၃) ခု၊ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ေတာင္ႀကီး) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၀၇) ခု၊ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္ ၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၅) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ ခြဲနမူနာ (၁) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃) ခု၊ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံ၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁) ခု၊

ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၉) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဟားခါးၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၆) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ၿမိတ္ ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၆) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဘားအံၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၅) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ျမဝတီၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၂) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၁) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေတာင္ ငူၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၈) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁) ခု၊

ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၂) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၁) ခု၊ေနျပည္ေတာ္၊ အမွတ္ (၂) တပ္ မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး (ခုတင္ ၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၀၁) ခု၊စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၁၇) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံ (ခုတင္ ၁၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၇) ခု၊စုစုေပါင္း ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄,၇၂၅) ခုအား စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာသစ္ (၆၈၈) ဦး ေတြ႕ရွိ ခဲ့ပါသည္။အတည္ျပဳလူနာသစ္ (၅၁၇) ဦး ေတြ႕ရွိ ေၾကာင္းကို (၂၄-၉-၂၀၂၀)ည (၈:၀၀) နာရီသတင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။)

(၂၄-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၈:၀၀)နာရီမွ (၂၅-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈:၀၀)နာရီအတြင္း COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ –
အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ရန္ကုန္) (NHL) မွ (ဒုတိယအသုတ္) ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၁,၂၀၀) ခု၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲ မႈဆိုင္ရာဌာန(မႏၲေလး) မွ (ဒုတိယအသုတ္) ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄၅၇) ခု၊ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ေမာ္လၿမိဳင္) မွ ဓာတ္ခြဲနမူ နာ (၅၅၃) ခု၊ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန(ေတာင္ႀကီး) မွ (ဒုတိယအသုတ္) ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၆၅) ခု၊

ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၂) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၁) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁) ခု၊စုစုေပါင္း ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂,၂၉၉) ခုတို႔အား ထပ္မံ စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳ လူနာ သစ္ (၁၇၁) ဦးေတြ႕ရွိပါသည္။သို႔ျဖစ္ရာ (၂၅-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈:၀၀) နာရီအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၈,၅၁၅) ဦး ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။

REF: MINISTRY OF HEALTH

(၂၅-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီအထိ ထပ်မံသေဆုံးသူ (၅) ဦး ရှိပါသည်။ယနေ့အထိ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာများအနက် သေ ဆုံးသူပေါင်း (၁၅၅) ဦးရှိပြီဖြစ်ပါသည်။(၂၄-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂,၂၂၇)ခု၊ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၉၈) ခု၊ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၈၃၉) ခု၊

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မော်လမြိုင်) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅၅၃) ခု၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(တောင်ကြီး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၀၇) ခု၊နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး (ခုတင် ၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၅) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဗန်းမော်မြို့မှ ဓာတ် ခွဲနမူနာ (၁) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ထားဝယ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃) ခု၊ ပြည်သူ့ ဆေးရုံ၊ မူဆယ်မြို့ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁) ခု၊

ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၉) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဟားခါးမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၆) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြိတ် မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ဘားအံမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃၅) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြဝတီမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မကွေးမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၁) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ တောင် ငူမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၈) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောင်းမြမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁) ခု၊

ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၁) ခု၊နေပြည်တော်၊ အမှတ် (၂) တပ် မတော်ဆေးရုံကြီး (ခုတင် ၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၀၁) ခု၊စစ်တွေမြို့၊ အမှတ် (၁၇) တပ်မတော်ဆေးရုံ (ခုတင် ၁၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၇) ခု၊စုစုပေါင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄,၇၂၅) ခုအား စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာသစ် (၆၈၈) ဦး တွေ့ရှိ ခဲ့ပါသည်။အတည်ပြုလူနာသစ် (၅၁၇) ဦး တွေ့ရှိ ကြောင်းကို (၂၄-၉-၂၀၂၀)ည (၈:၀၀) နာရီသတင်းတွင် ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါသည်။)

(၂၄-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီမှ (၂၅-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီအတွင်း COVID-19 ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးချက်များအရ –
အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ဒုတိယအသုတ်) ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၁,၂၀၀) ခု၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲ မှုဆိုင်ရာဌာန(မန္တလေး) မှ (ဒုတိယအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄၅၇) ခု၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မော်လမြိုင်) မှ ဓာတ်ခွဲနမူ နာ (၅၅၃) ခု၊ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(တောင်ကြီး) မှ (ဒုတိယအသုတ်) ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၆၅) ခု၊

ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၂) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပြည်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၁) ခု၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ထားဝယ်မြို့ မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁) ခု၊စုစုပေါင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂,၂၉၉) ခုတို့အား ထပ်မံ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာ သစ် (၁၇၁) ဦးတွေ့ရှိပါသည်။သို့ဖြစ်ရာ (၂၅-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ (၈,၅၁၅) ဦး ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။

REF:   MINISTRY  OF  HEALTH

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *