Local News

Project K အဖြဲ႕ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီဌာနက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

Written by Zar Ti Man

ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ ပုံရိပ္ေပၚတြင္ Project K အဖြဲ႕က ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဝဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႕ ကလည္း Rehearsal ၂ – ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဆိုပါ ပုံရိပ္ မပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမွန္ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သည့္ အခ်ိန္မွသာ ယင္းပုံရိပ္ကို အသုံးျပဳေၾကာင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္း ယင္းေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ပုံရိပ္ မိမိတို႔၏ ေအာက္ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ က်ေရာက္ ေနသည္ကိုလည္း မသိရွိပါေၾကာင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ၿပီးမွသာ သိရွိၾကရသျဖင့္ စိတ္ဆင္းရဲ ၾကရပါေၾကာင္း၊ မသိရွိသည္ကို ျပဳမိမွားသ ျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ၾကပါရန္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ အႏူးအၫြတ္ ေတာင္းပန္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ အဆုံးအမေဒသနာေတာ္တြင္ မည္သည့္ကုသိုလ္အမႈႏွင့္ အကုသိုလ္ အမႈကို ျပဳသည္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ တိုက္တြန္းေသာ ေစတနာသည္သာ ကမၼ= ကံ ျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပထားပါသည္။ ယင္းကို “ေစတနာဟံ ဘိကၡေဝ ကမၼြံ ဝဒါမိ” ဟူ၍ သုတၱန္ ၊ ဝိနည္း၊ အဘိဓမၼာ – ေဒသနာတို႔တြင္ ေနရာအႏွံ႔ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (အၫႊန္း = အံ၊၂၊၃၆၃ ။ အဘိ၊ က၊ ၂၉၀၊ အဘိ၊ ႒။ ၁၊ ၁၃၀။ မ ၊႒၊ ၃၊ ၃၈)ဓမၼပဒေဒသနာေတာ္ – စကၡဳပါလမေထရ္ဝတၳဳတြင္ မ်က္မျမင္ျဖစ္ေသာ ရဟႏၲာစကၡဳပါလ မေထရ္သည္ တရားရႈမွတ္ရင္း စၾကၤန္ ေလွ်ာက္ရာ၌ ပိုးေကာင္ငယ္မ်ားကို နင္းမိေသေၾကၾကသျဖင့္ အျခားရဟန္းမ်ားက ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုေလွ်ာက္ထားရာ။

ဘုရားရွင္က ေသေစလိုေသာ ေစတနာျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဝိနည္းအာပတ္မသင့္ဟု ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူေသာ သာဓက အထင္ အရွားရွိပါသည္။Project K အဖြဲ႕ဝင္ ေဖ်ာ္ေျဖသူမ်ားသည္ Rehearsal ျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္က အဆိုပါ ေစတီေတာ္ ပုံရိပ္မပါဝင္ ေၾကာင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖၿပီးမွ သိရွိရေၾကာင္း၊ သိရွိရသည့္အခ်ိန္တြင္ လြန္စြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရ သျဖင့္ ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း- ေဖာ္ျပထား သျဖင့္ ေစတီေတာ္ပုံရိပ္ကို နင္းေျခလိုေသာ ေစတနာဆိုး – အကုသိုလ္ေစတနာ မရွိေၾကာင္းထင္ရွားပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခ်ိဳ႕ေစတီ ေတာ္မ်ား၌ ညေနပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ဖူးေျမာ္လာၾကေသာ ဘုရားဖူး အားလုံးသည္ အေနာက္အရပ္မွ ေနေရာင္ထိုးေသာေၾကာင့္ ။

အေရွ႕အရပ္၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေစတီေတာ္ ပုံရိပ္တြင္ နင္းေလွ်ာက္ၾကရသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သူမွ် အကုသိုလ္စိတ္မျဖစ္ၾက ပဲ ေစတီေတာ္ ႀကီးကို ၾကည္ညိဳသဒၶါျဖင့္ ပူေဇာ္ရွိခိုးၾကပါသည္။စီစဥ္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ ပုံရိပ္ (အမ်ိဳးအသားအထိမ္းအမွတ္သေကၤတ – National Land Mark) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္သူ မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုသျဖင့္ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ကို LED Display Board ျဖင့္ ေဖာ္ျပဖန္တီးျခင္း ျဖစ္ သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သူမ်ားသည္ ေစတီေတာ္ပုံရိပ္ကို မသိရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္ ကျပ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းျဖစ္ၿပီး။

အကုသိုလ္ေစတနာမျဖစ္သျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ရန္ လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္း ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ကပင္ အႏူးအၫြတ္ေတာင္း ပန္ထားသျဖင့္ ယင္းကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အားလုံး အကုသိုလ္မတိုးပြားသင့္ပါေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္ ။ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာ ခ်စ္ၾကည္ခိုင္ၿမဲစြာ ဆက္ဆံခဲ့သည့္ မိတ္ေဆြေကာင္း ပီသသည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတ ႏိုင္ငံတို႔အေနျဖင့္ ခိုင္ၿမဲစြာရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး အဓြန႔္ရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကိုသာ အဓိကထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေ႐ႊ တိဂုံေစတီေတာ္ပုံရိပ္ေပၚတြင္ Project K အဖြဲ႕ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဂါရဝ – ေစတနာ ျဖစ္/မျဖစ္ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္” တစ္ ရပ္ကို သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီဌာနက ယေန႔တြင္ ေၾကညာလိုက္သည္။၁။ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံတြင္ ရက္သတၱပတ္ ေလး ပတ္အၾကာ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အာရွသီခ်င္းမ်ား ေဖ်ာ္ေျဖ ေရးပြဲေတာ္ (Asia Song Festival) ၌ Project K အဖြဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ကို တရားဝင္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္ မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံတို႔၏ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ သည္ ကာလရွည္ၾကာစြာ ေလးနက္ ခိုင္ၿမဲလ်က္ရွိပါသည္။

REF: သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန

UNICODE

ရွှေတိဂုံစေတီတော် ပုံရိပ်ပေါ်တွင် Project K အဖွဲ့က ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့ ကလည်း Rehearsal ၂ – ကြိမ်ပြုလုပ်ရာတွင် အဆိုပါ ပုံရိပ် မပါဝင်ခဲ့ကြောင်း၊ အမှန်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သည့် အချိန်မှသာ ယင်းပုံရိပ်ကို အသုံးပြုကြောင်း၊ ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်နေစဉ်အချိန်အတွင်း ယင်းရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံရိပ် မိမိတို့၏ အောက်ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ကျရောက် နေသည်ကိုလည်း မသိရှိပါကြောင်း၊ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပြီးမှသာ သိရှိကြရသဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲ ကြရပါကြောင်း၊ မသိရှိသည်ကို ပြုမိမှားသ ဖြင့် သည်းခံခွင့်လွှတ်ကြပါရန် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် အနူးအညွတ် တောင်းပန်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဆုံးအမဒေသနာတော်တွင် မည်သည့်ကုသိုလ်အမှုနှင့် အကုသိုလ် အမှုကို ပြုသည်ဖြစ်စေ ပြုလုပ်ရန် နှိုးဆော် တိုက်တွန်းသော စေတနာသည်သာ ကမ္မ= ကံ ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြထားပါသည်။ ယင်းကို “စေတနာဟံ ဘိက္ခဝေ ကမ္မွံ ဝဒါမိ” ဟူ၍ သုတ္တန် ၊ ဝိနည်း၊ အဘိဓမ္မာ – ဒေသနာတို့တွင် နေရာအနှံ့ ဖော်ပြထားပါသည်။ (အညွှန်း = အံ၊၂၊၃၆၃ ။ အဘိ၊ က၊ ၂၉၀၊ အဘိ၊ ဋ္ဌ။ ၁၊ ၁၃၀။ မ ၊ဋ္ဌ၊ ၃၊ ၃၈)ဓမ္မပဒဒေသနာတော် – စက္ခုပါလမထေရ်ဝတ္ထုတွင် မျက်မမြင်ဖြစ်သော ရဟန္တာစက္ခုပါလ မထေရ်သည် တရားရှုမှတ်ရင်း စင်္ကြန် လျှောက်ရာ၌ ပိုးကောင်ငယ်များကို နင်းမိသေကြေကြသဖြင့် အခြားရဟန်းများက မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားရာ။

ဘုရားရှင်က သေစေလိုသော စေတနာဖြင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းမဟုတ်သောကြောင့် ဝိနည်းအာပတ်မသင့်ဟု ဆုံးဖြတ်တော်မူသော သာဓက အထင် အရှားရှိပါသည်။Project K အဖွဲ့ဝင် ဖျော်ဖြေသူများသည် Rehearsal ပြုလုပ်သည့်အချိန်က အဆိုပါ စေတီတော် ပုံရိပ်မပါဝင် ကြောင်း၊ ဖျော်ဖြေပြီးမှ သိရှိရကြောင်း၊ သိရှိရသည့်အချိန်တွင် လွန်စွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရ သဖြင့် တောင်းပန်ပါကြောင်း- ဖော်ပြထား သဖြင့် စေတီတော်ပုံရိပ်ကို နင်းခြေလိုသော စေတနာဆိုး – အကုသိုလ်စေတနာ မရှိကြောင်းထင်ရှားပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံရှိ အချို့စေတီ တော်များ၌ ညနေပိုင်းအချိန်တွင် ဖူးမြော်လာကြသော ဘုရားဖူး အားလုံးသည် အနောက်အရပ်မှ နေရောင်ထိုးသောကြောင့် ။

အရှေ့အရပ်၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော စေတီတော် ပုံရိပ်တွင် နင်းလျှောက်ကြရသည်ချည်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ မည်သူမျှ အကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ကြ ပဲ စေတီတော် ကြီးကို ကြည်ညိုသဒ္ဓါဖြင့် ပူဇော်ရှိခိုးကြပါသည်။စီစဉ်သူများအနေဖြင့်လည်း ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးသည် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော ပုံရိပ် (အမျိုးအသားအထိမ်းအမှတ်သင်္ကေတ – National Land Mark) ဖြစ်သောကြောင့် ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်သူ များသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြောင်း သိစေလိုသဖြင့် ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို LED Display Board ဖြင့် ဖော်ပြဖန်တီးခြင်း ဖြစ် သည်ဟု ယူဆရပါသည်။ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူများသည် စေတီတော်ပုံရိပ်ကို မသိရှိခြင်းကြောင့် ဆက်လက် ကပြ ဖျော်ဖြေခြင်းဖြစ်ပြီး။

အကုသိုလ်စေတနာမဖြစ်သဖြင့် သည်းခံခွင့်လွှတ်ရန် လုံလောက်သော အကြောင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင်ကပင် အနူးအညွတ်တောင်း ပန်ထားသဖြင့် ယင်းကိစ္စကို အကြောင်းပြုလျက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အားလုံး အကုသိုလ်မတိုးပွားသင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည် ။ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံနှင့် နှစ်ကာလရှည်ကြာ ချစ်ကြည်ခိုင်မြဲစွာ ဆက်ဆံခဲ့သည့် မိတ်ဆွေကောင်း ပီသသည့်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံတို့အနေဖြင့် ခိုင်မြဲစွာရှိပြီးဖြစ်သော နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး အဓွန့်ရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးကိုသာ အဓိကထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ရွှေ တိဂုံစေတီတော်ပုံရိပ်ပေါ်တွင် Project K အဖွဲ့ဖျော်ဖြေမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဂါရဝ – စေတနာ ဖြစ်/မဖြစ် လေ့လာသုံးသပ်ချက်” တစ် ရပ်ကို သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီဌာနက ယနေ့တွင် ကြေညာလိုက်သည်။၁။ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတွင် ရက်သတ္တပတ် လေး ပတ်အကြာ လေ့ကျင့် သင်ကြားနိုင်ရန်နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည့် အာရှသီချင်းများ ဖျော်ဖြေ ရေးပွဲတော် (Asia Song Festival) ၌ Project K အဖွဲ့ ဖျော်ဖြေခွင့်ကို တရားဝင် ဖိတ်ကြားခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန် မာနိုင်ငံတော်နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတို့၏ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု သည် ကာလရှည်ကြာစွာ လေးနက် ခိုင်မြဲလျက်ရှိပါသည်။

REF: သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

About the author

Zar Ti Man