ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္း အလြန႔္အလြန္ အားေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအမ္ဖန္ (AMPHAN) အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္၍ အထူးသတိထားရန္လို

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) ၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္ၿပီး၊ လႈိင္းႀကီးမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုး တန္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ တို႔ရွိ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး သြားလာ ေနၾကေသာ ငါးဖမ္း ေရယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ား အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဆိုး႐ြားသည့္ မိုးေလဝသ အေျခအေနမ်ားကို ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ႀကိဳတင္သတိျပဳ ႏိုင္ပါရန္ အသိေပး ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၈:၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အား ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) သည္ ေျမာက္ဘက္သို႔ ျဖည္းညင္းစြာ ေ႐ြ႕လ်ား ခဲ့ၿပီး၊ အားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ ပါသည္။

အဆိုပါ အားအလြန္ ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ပါရာ ဒစ္ပ္ၿမိဳ႕(Paradip) (ဩရိႆ-Odisha) ၏ ေတာင္ ဘက္ ေရမိုင္ (၅၁၅)မိုင္ခန႔္၊ ဒီဂါၿမိဳ႕(Digha)၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ (၅၉၅)မိုင္ခန႔္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ကမ္ပူပါရာၿမိဳ႕ (Khepupara)၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ (၆၆၀)မိုင္ခန႔္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကိုကိုး ကြၽန္းၿမိဳ႕ (Coco Island)၏ အေနာက္-အေနာက္ ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ (၄၅၀)မိုင္ခန႔္ႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ (Pathein) ၏ အေနာက္ေတာင္ ဘက္ ေရမိုင္ (၅၉၀)မိုင္ခန႔္အကြာ ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳေနပါသည္။

အားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) ၏ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ဦးတည္ေ႐ြ႕လ်ား မည့္ အေျခအေနမရွိ ေသးသျဖင့္ အဝါေရာင္အဆင့္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ အဆိုပါ အားအလြန္ ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) သည္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၈:၃၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေျမာက္လတၱီက်ဳ (၁၁.၇)ဒီဂရီႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ (၈၆.၀)ဒီဂရီတြင္ရွိၿပီး၊ ဗဟိုခ်က္ေလဖိအား (၉၈၀)ဟက္တိုပါစကယ္ႏွင့္ အျမင့္ဆုံး ေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္(၈၀)ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ အားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) သည္ ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္း အလြန႔္အလြန္ အားေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း (Extremely Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ၿပီး၊ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ ေကြ႕ကာ ေ႐ြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

အဆိုပါ အားအလြန္ေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) ၏ အရွိန္ေၾကာင့္ (၁၇.၅.၂၀၂၀)မွ (၂၁.၅.၂၀၂၀)ရက္ေန႔အတြင္း ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာက်ဲက်ဲမွ ေနရာစိပ္စိပ္ မိုးထစ္ခ်ဳန္း ႐ြာႏိုင္ပါသည္။

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ ရံဖန္ရံခါ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး လႈိင္းႀကီးမည္။ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္(၄၀)အထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။ လႈိင္းအျမင့္မွာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ (၈)ေပမွ (၁၂)ေပခန္႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

မုတၱမေကြ႕၊ မြန္-တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ မိုးသက္ေလျပင္း မ်ားက်ေရာက္ၿပီး လႈိင္းအသင့္အတင့္မွ လႈိင္းႀကီးႏိုင္ပါသည္။ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ေျမျပင္ ေလသည္ တစ္နာရီလွ်င္ (၃၅)မိုင္အထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ပါ သည္။ လႈိင္းအျမင့္မွာ မုတၱမေကြ႕၊ မြန္-တနသၤာရီ ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ (၇)ေပမွ (၉)ေပခန္႔ရွိ နိင္ပါသည္။

REF: မိုး/ဇလ

UNICODE

နောက်(၂၄)နာရီအတွင်း အလွန့်အလွန် အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအမ်ဖန် (AMPHAN) အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်၍ အထူးသတိထားရန်လို

ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အားအလွန်ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN) ၏ အရှိန်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် မိုးသက်လေပြင်းများ ကျရောက်ပြီး၊ လှိုင်းကြီးမည့် အခြေအနေများကို မြန်မာ့ကမ်းရိုး တန်းတစ်လျှောက် နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင် တို့ရှိ ကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေး သွားလာ နေကြသော ငါးဖမ်း ရေယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများ အနေဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဆိုးရွားသည့် မိုးလေဝသ အခြေအနေများကို ပြည်တွင်းလေကြောင်းပျံသန်းရေးအနေဖြင့် လည်းကောင်း ကြိုတင်သတိပြု နိုင်ပါရန် အသိပေး နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၈:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အား ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN) သည် မြောက်ဘက်သို့ ဖြည်းညင်းစွာ ရွေ့လျား ခဲ့ပြီး၊ အားအလွန်ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN) အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ ပါသည်။

အဆိုပါ အားအလွန် ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN) သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပါရာ ဒစ်ပ်မြို့(Paradip) (ဩရိဿ-Odisha) ၏ တောင် ဘက် ရေမိုင် (၅၁၅)မိုင်ခန့်၊ ဒီဂါမြို့(Digha)၏ တောင်-အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင် (၅၉၅)မိုင်ခန့်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ကမ်ပူပါရာမြို့ (Khepupara)၏ အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင် (၆၆၀)မိုင်ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကိုကိုး ကျွန်းမြို့ (Coco Island)၏ အနောက်-အနောက် တောင်ဘက် ရေမိုင် (၄၅၀)မိုင်ခန့်နှင့် ပုသိမ်မြို့ (Pathein) ၏ အနောက်တောင် ဘက် ရေမိုင် (၅၉၀)မိုင်ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုနေပါသည်။

အားအလွန်ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN) ၏ လက်ရှိအခြေအနေမှာ မြန်မာ နိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျား မည့် အခြေအနေမရှိ သေးသဖြင့် အဝါရောင်အဆင့်ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ အဆိုပါ အားအလွန် ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN) သည် မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၈:၃၀)နာရီ အချိန်တွင် မြောက်လတ္တီကျု (၁၁.၇)ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု (၈၆.၀)ဒီဂရီတွင်ရှိပြီး၊ ဗဟိုချက်လေဖိအား (၉၈၀)ဟက်တိုပါစကယ်နှင့် အမြင့်ဆုံး လေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် မိုင်(၈၀)နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါ အားအလွန်ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN) သည် နောက်(၂၄)နာရီအတွင်း အလွန့်အလွန် အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း (Extremely Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN) အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး၊ မြောက်-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ကွေ့ကာ ရွေ့လျားမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။

အဆိုပါ အားအလွန်ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Very Severe Cyclonic Storm) အမ်ဖန် (AMPHAN) ၏ အရှိန်ကြောင့် (၁၇.၅.၂၀၂၀)မှ (၂၁.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့အတွင်း နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲမှ နေရာစိပ်စိပ် မိုးထစ်ချုန်း ရွာနိုင်ပါသည်။

မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် ရံဖန်ရံခါ မိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးမည်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် မိုင်(၄၀)အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၈)ပေမှ (၁၂)ပေခန့်ရှိနိုင်ပါသည်။

မုတ္တမကွေ့၊ မွန်-တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသက်လေပြင်း များကျရောက်ပြီး လှိုင်းအသင့်အတင့်မှ လှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင် လေသည် တစ်နာရီလျှင် (၃၅)မိုင်အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါ သည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မုတ္တမကွေ့၊ မွန်-တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၇)ပေမှ (၉)ပေခန့်ရှိ နိင်ပါသည်။

REF:    မိုး/ဇလ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *