အရင္ လို မဟုတ္သည့္ က မာၻႀကီးနဲ႔ ကာကြယ္ေဆးေပၚတဲ့အထိ ခြန္အားရွိရွိ ေတာင့္ထားရမယ့္ ျမန္မာျပည္

ကိုဗစ္သည္ ကမာၻေျမ၏ ယႏၲရားႀကီးကို ရပ္တန႔္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္တခုေက်ာ္ၾကာ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ေသာ Global ization ႀကီးသည္ အလြန္အထိနာသြားသည္။ ကမာၻ႔အေရွ႕ျခမ္းႏွင့္ အေနာက္ျခမ္းကို အိမ္ဦးႏွင့္ ၾကမ္းျပင္လို သြားလာေနၾကသည့္ ေခတ္ႀကီးက ယခုေရာဂါကို လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစသည္။ Globalization တြင္ လူတို႔သည္ တႏိုင္ငံထဲတြင္ အၿငိမ္ေနပီး စီးပြားေရးလုပ္ျခင္းမဟုတ္။ ကမာၻအႏွံ႔ေျခဆန႔္၍ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု ခရီးသြားလာခြင့္မ်ား ပိတ္ပင္လိုက္ရမႈႏွင့္အတူ ဘီလီယံနဲ႔ခ်ီ၍ ဝင္ေငြရေနေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ေဒဝါလီခံရသည္အထိ က် ဆင္းသြားသည္။ဤေရာဂါအတြက္ ကာကြယ္ေဆး တရားဝင္ မရမျခင္း ကမာၻသည္ ယခင္ကကဲ့သို႔ သြားလာလည္ပတ္ရန္၊ စီးပြားရွာရန္ မလြယ္ကူေတာ့ပါ။ ဒုတိယအႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္သည့္လုပ္ငန္းမွာ ကမာၻ႔လွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ကမာၻေပၚတြင္ လူသန္းေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးခန႔္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားႏိုင္သည့္ ျဖစ္စဥ္သည္ ျမန္မာျပည္ကိုလဲ ႐ိုက္ခတ္မုွရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တျခားႏိုင္ငံမ်ားေလာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာခ်ိတ္ဆက္မႈမရွိသျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရသည္ အလြန္မ်ားႏိုင္ေျခမရွိေပ။ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္း ကိုမူ က်ိန္းေသခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ မတ္လ ၂၃ မွ စတင္၍ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ရပ္နားၾက ရသည္။ ဧၿပီလကေတာ့ ပုံမွန္ပိတ္ ေနက် လျဖစ္သျဖင့္ သိပ္ထူးျခားမႈ မရွိေပ။ ျမန္မာျပည္၏ အေျခခံ ႏွင့္ အလတ္တန္း လူတန္းစားတို႔ ခံႏိုင္ရည္ရွိၾကေသးသည္။ ယခု ေမလတြင္ ေတာ့ ထိုလူတန္းစားတို႔ ခံႏိုင္ရည္ ရွိရန္ မလြယ္ေတာ့။

ေနာက္ထပ္ တလ ထပ္မံပိတ္ရပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားပင္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန႔္ရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနသည္။ အၾကပ္အ တည္းသည္ ယခုအခ်ိန္မွ စတင္၍ ေနာက္ထပ္ ၁ ႏွစ္ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိပင္ ရွည္ၾကာႏိုင္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားစုသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ အသက္ေမြးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္ကာလအရ စက္မႈႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲဖို႔ အားထုတ္ေနေသာႏိုင္ငံလဲျဖစ္သည္။ ယခု ကပ္ေဘးျဖစ္လာခ်ိန္တြင္မႈ လူတို႔သည္ စားဖို႔က အသက္ျဖစ္လာသည္။

ဝမ္းေရးသည္ နံပါတ္ ၁ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ပိုမို ေပၚလြင္လာေနသည္။ ကိုဗစ္ေရာဂါဆိုးႀကီး ျဖစ္ ပြားရာ ကူးစက္မႈ တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္း လာပီးေနာက္ တကမာၻလုံးတြင္ အလုပ္မ်ား၊ ယႏၲရား ႀကီးမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ လာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ စည္းကမ္းတက် ကာကြယ္မႈမ်ားစြာနဲ႔ျဖစ္သည္။ ယခင္လို လြတ္လပ္ေသာ ရွင္းလင္းေသာ ေနထိုင္မႈမ်ိဳးကိုေတာ့ ျပန္လည္ရရွိ ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ထိုသို႔ ယခင္က ေနထိုင္ရေသာ ဘဝမ်ိဳးမ်ားသည္ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ပါဦးမည္ေလာ။

ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ကမာၻႀကီးသည္ အသစ္ကမာၻတခုသို႔ ဦးတည္ေနပီျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တဦးနဲ႔ တဦး ၆ ေပခန႔္ခြာ၍ ေနရျခင္း၊ လက္မၾကာခဏ ေဆးရျခင္း၊ Mask မ်ား မျဖစ္မေနတပ္ဆင္ရျခင္းတို႔ လုပ္ရသည္။ စားေသာက္ရာတြင္လဲ အလယ္တြင္ မွန္ျပား မ်ား ကာရန္၍ စားရသည္။ အေဝးေျပး ကားစီးလွ်င္ ၂ခုံ ၁ေယာက္ ထိုင္စီးရသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ပင္ တကမာၻလုံးတြင္ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ လူတို႔သည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္ဖြင့္ရန္၊ စီးပြားေရးအသက္ဆက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

ဇြန္လတြင္မူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားကို ျပန္ဖြင့္ရန္ပင္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ သို႔မွသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားစြာ ေဒဝါ လီခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုပင္ Thai Airway ေဒဝါလီခံမႈေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၆၀၀၀ အလုပ္မွ ရပ္စဲျခင္းခံရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမာၻတဝွမ္းရွိ ေနာက္ဆုံးေပၚ IT ပစၥည္းမ်ား။ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာ မ်ား ဝယ္ယူသူ မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားသည္။

လူတိုင္းသည္ ေငြကိုသာ လက္ထဲတြင္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ထားပီး စားေသာက္ရန္ႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားသာ အဓိက ဝယ္ယူေနၾကသည္။ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ Bar မ်ားႏွင့္ Club မ်ား အစရွိသည့္ အေပ်ာ္အပါး ေနရာမ်ားသည္လဲ ယခုႏွစ္တြင္ အေတာ္ေတာင့္ခံ၍ ေရွ႕ဆက္ၾကရ မည္ျဖစ္သည္။ ယခု ကပ္ေဘး၏ အက်ိဳးဆက္သည္ လာမည့္လမ်ားတြင္ အလြန္သိသာလာမည္ျဖစ္၍ လူအမ်ားစုသည္ ယခင္ကကဲ့သို႔ အ ေပ်ာ္အပါးအတြက္ ေငြထုတ္ရန္ အခက္အခဲရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိ Yangon Night Life တြင္ ေငြအသုံးအမ်ားဆုံးမွာ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာကုပဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အ လုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ဝင္ေငြေကာင္းသည့္ လူငယ္မ်ားသည္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အလုပ္မွ ရပ္စဲခံရျခင္း၊ လစာမဲ့ခြင့္ယူရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၾကပ္တည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပီး ထိုအက်ိဳးဆက္သည္ မၾကာခင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ လာႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္ ၿခံ ေျမေဈးမ်ားထိုးက်ျခင္း အပါအဝင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အၾကပ္အတည္းမ်ားကိုလဲ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည္။

Bank အတိုးႏႈန္းမ်ားလဲ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ Bank ထဲထည့္ကာ အတိုးျဖင့္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားလဲ အေတာ္ၿခိဳးၿခံေနၾကရဖြယ္ရွိသည္။ ပညာေရးပိုင္းတြင္လဲ ေက်ာင္းမ်ား ကာလရွည္ရပ္မထားႏိုင္၍ တကမာၻလုံးတြင္ ျပန္ဖြင့္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္း ေၾကာင္းမ်ားလဲ ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ တႏိုင္ငံႏွင့္ တႏိုင္ငံ ခရီးသြားလာမႈ ျပန္လည္စတင္ရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္။ က်န္းမာေရးဘက္ကလဲ ဤေရာဂါကို ဘယ္လိုကာကြယ္ရမည္။

အစရွိသျဖင့္ ကမာၻတခုလုံးသည္ အစစ အရာရာကို အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ျပင္ဆင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ကံေကာင္းသည္မွာ အာရွတိုက္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံမ်ားသလို အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္၍ နလန္ထလာေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ကမာၻႀကီးသည္ အာရွတိုက္ ေပၚတြင္ ရိကၡာမွစ၍ ေဆးဝါး အဆုံး မွီခိုေနရသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ကမာၻႀကီး တခုလုံးသည္ ေနထိုင္မႈ ပုံစံမွစ၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပညာေရးစနစ္မ်ား အားလုံးကို ပုံစံသစ္ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ရွင္သန္ရန္ ပိုမို ႐ုန္းကန္ရမည္။ စီးပြားေရးအၾကပ္ အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္။ ယခင္က ေနထိုင္ ခဲ့ေသာ သာယာခဲ့ေသာ အေနအ ထားမ်ားမွေန၍ ပုံစံသစ္ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ လာေသာ ကမာၻေျမကို ျဖတ္သန္းရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ အခါတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာ လွ်င္ ေသခ်ာစိစစ္ သုံးစြဲႏိုင္မွသာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးတြင္လဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ ခ်မွတ္ပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ အေျခခံရိကၡာအတြက္ေတာ့ စိတ္ပူစရာမလိုေပ။ အစိုးရက အရန္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၃၀၀၀ ဝယ္ယူလိုက္ၿပီး ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ စီးပြားေရး လူမႈေရး က်န္းမာေရး အစရွိသည့္ အဖက္ဖက္တြင္ေတာ့ ႐ုန္းကန္ရင္ ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူအားလုံး စည္းစည္းလုံးလုံးျဖင့္ အသစ္ကမာၻ၏ ပုံစံသစ္မ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံးေက်ာ္ လႊားႏိုင္ပါ ေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းလိုက္ရပါသည္။

Nay Thway

UNICODE

အရင် လို မဟုတ်သည့် က မ္ဘာကြီးနဲ့ ကာကွယ်ဆေးပေါ်တဲ့အထိ ခွန်အားရှိရှိ တောင့်ထားရမယ့် မြန်မာပြည်

ကိုဗစ်သည် ကမ္ဘာမြေ၏ ယန္တရားကြီးကို ရပ်တန့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာ တည်ဆောက်ထားခဲ့သော Global ization ကြီးသည် အလွန်အထိနာသွားသည်။ ကမ္ဘာ့အရှေ့ခြမ်းနှင့် အနောက်ခြမ်းကို အိမ်ဦးနှင့် ကြမ်းပြင်လို သွားလာနေကြသည့် ခေတ်ကြီးက ယခုရောဂါကို လျင်မြန်စွာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့သွားစေသည်။ Globalization တွင် လူတို့သည် တနိုင်ငံထဲတွင် အငြိမ်နေပီး စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းမဟုတ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ခြေဆန့်၍ နိုင်ငံပေါင်းများစွာတို့တွင် အလုပ်လုပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။

ယခု ခရီးသွားလာခွင့်များ ပိတ်ပင်လိုက်ရမှုနှင့်အတူ ဘီလီယံနဲ့ချီ၍ ဝင်ငွေရနေသော လေကြောင်းလိုင်းများ ဒေဝါလီခံရသည်အထိ ကျ ဆင်းသွားသည်။ဤရောဂါအတွက် ကာကွယ်ဆေး တရားဝင် မရမခြင်း ကမ္ဘာသည် ယခင်ကကဲ့သို့ သွားလာလည်ပတ်ရန်၊ စီးပွားရှာရန် မလွယ်ကူတော့ပါ။ ဒုတိယအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သည့်လုပ်ငန်းမှာ ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသန်းပေါင်း ၂၀၀ နီးပါးခန့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားနိုင်သည့် ဖြစ်စဉ်သည် မြန်မာပြည်ကိုလဲ ရိုက်ခတ်မုှရှိသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် တခြားနိုင်ငံများလောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုမရှိသဖြင့် အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေသည် အလွန်များနိုင်ခြေမရှိပေ။ စီးပွားရေးအကြပ်အတည်း ကိုမူ ကျိန်းသေခံစားရမည်ဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံ သည် မတ်လ ၂၃ မှ စတင်၍ လုပ်ငန်းများ စတင် ရပ်နားကြ ရသည်။ ဧပြီလကတော့ ပုံမှန်ပိတ် နေကျ လဖြစ်သဖြင့် သိပ်ထူးခြားမှု မရှိပေ။ မြန်မာပြည်၏ အခြေခံ နှင့် အလတ်တန်း လူတန်းစားတို့ ခံနိုင်ရည်ရှိကြသေးသည်။ ယခု မေလတွင် တော့ ထိုလူတန်းစားတို့ ခံနိုင်ရည် ရှိရန် မလွယ်တော့။

နောက်ထပ် တလ ထပ်မံပိတ်ရပါက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများပင် လုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်ရနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိနေသည်။ အကြပ်အ တည်းသည် ယခုအချိန်မှ စတင်၍ နောက်ထပ် ၁ နှစ် ၂နှစ်ကျော်ကြာသည်အထိပင် ရှည်ကြာနိုင်သည်။မြန်မာနိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ လူအများစုသည် စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အသက်မွေးကြသည်။ သို့သော် ခေတ်ကာလအရ စက်မှုနိုင်ငံဖြစ်ဖို့ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲဖို့ အားထုတ်နေသောနိုင်ငံလဲဖြစ်သည်။ ယခု ကပ်ဘေးဖြစ်လာချိန်တွင်မှု လူတို့သည် စားဖို့က အသက်ဖြစ်လာသည်။

ဝမ်းရေးသည် နံပါတ် ၁ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် ပိုမို ပေါ်လွင်လာနေသည်။ ကိုဗစ်ရောဂါဆိုးကြီး ဖြစ် ပွားရာ ကူးစက်မှု တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်း လာပီးနောက် တကမ္ဘာလုံးတွင် အလုပ်များ၊ ယန္တရား ကြီးများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် လာကြသည်။ သို့ရာတွင် စည်းကမ်းတကျ ကာကွယ်မှုများစွာနဲ့ဖြစ်သည်။ ယခင်လို လွတ်လပ်သော ရှင်းလင်းသော နေထိုင်မှုမျိုးကိုတော့ ပြန်လည်ရရှိ နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။ ထိုသို့ ယခင်က နေထိုင်ရသော ဘဝမျိုးများသည် ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါဦးမည်လော။

သေချာသည်ကတော့ ကမ္ဘာကြီးသည် အသစ်ကမ္ဘာတခုသို့ ဦးတည်နေပီဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာသော လုပ်ငန်းများတွင် တဦးနဲ့ တဦး ၆ ပေခန့်ခွာ၍ နေရခြင်း၊ လက်မကြာခဏ ဆေးရခြင်း၊ Mask များ မဖြစ်မနေတပ်ဆင်ရခြင်းတို့ လုပ်ရသည်။ စားသောက်ရာတွင်လဲ အလယ်တွင် မှန်ပြား များ ကာရန်၍ စားရသည်။ အဝေးပြေး ကားစီးလျှင် ၂ခုံ ၁ယောက် ထိုင်စီးရသည်။ ထိုသို့ဖြင့်ပင် တကမ္ဘာလုံးတွင် ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် လူတို့သည် လုပ်ငန်းများကို ပြန်ဖွင့်ရန်၊ စီးပွားရေးအသက်ဆက်ရန် ပြင်ဆင်နေကြသည်။

ဇွန်လတွင်မူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းများကို ပြန်ဖွင့်ရန်ပင် ကြိုးစားနေကြသည်။ သို့မှသာ လေကြောင်းလိုင်းများစွာ ဒေဝါ လီခံခြင်းမှ ကင်းလွတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုပင် Thai Airway ဒေဝါလီခံမှုကြောင့် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၆၀၀၀ အလုပ်မှ ရပ်စဲခြင်းခံရတော့ မည်ဖြစ်သည်။လက်ရှိအချိန်တွင် ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ နောက်ဆုံးပေါ် IT ပစ္စည်းများ။ မော်တော်ကားများ၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့် လက်ဝတ်ရတနာ များ ဝယ်ယူသူ မရှိသလောက်ဖြစ်သွားသည်။

လူတိုင်းသည် ငွေကိုသာ လက်ထဲတွင် တတ်နိုင်သလောက်ထားပီး စားသောက်ရန်နှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများသာ အဓိက ဝယ်ယူနေကြသည်။ စားသောက်ဆိုင်များ၊ Bar များနှင့် Club များ အစရှိသည့် အပျော်အပါး နေရာများသည်လဲ ယခုနှစ်တွင် အတော်တောင့်ခံ၍ ရှေ့ဆက်ကြရ မည်ဖြစ်သည်။ ယခု ကပ်ဘေး၏ အကျိုးဆက်သည် လာမည့်လများတွင် အလွန်သိသာလာမည်ဖြစ်၍ လူအများစုသည် ယခင်ကကဲ့သို့ အ ပျော်အပါးအတွက် ငွေထုတ်ရန် အခက်အခဲရှိလာမည်ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင် လက်ရှိ Yangon Night Life တွင် ငွေအသုံးအများဆုံးမှာ လူငယ်များဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာကုပဏီများ၊ လုပ်ငန်းများတွင် အ လုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော ဝင်ငွေကောင်းသည့် လူငယ်များသည် ထိုလုပ်ငန်းများ၏ သွေးကြောဖြစ်သည်။ ယခုအခါ အလုပ်မှ ရပ်စဲခံရခြင်း၊ လစာမဲ့ခွင့်ယူရခြင်းတို့ကြောင့် ကြပ်တည်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပီး ထိုအကျိုးဆက်သည် မကြာခင် ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများကိုပါ ထိခိုက် လာနိုင်သည်။ ထို့အပြင် အိမ် ခြံ မြေဈေးများထိုးကျခြင်း အပါအဝင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကြပ်အတည်းများကိုလဲ ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိသည်။

Bank အတိုးနှုန်းများလဲ ကျဆင်းလျက်ရှိသည်။ Bank ထဲထည့်ကာ အတိုးဖြင့် နေထိုင်ကြသူများလဲ အတော်ခြိုးခြံနေကြရဖွယ်ရှိသည်။ ပညာရေးပိုင်းတွင်လဲ ကျောင်းများ ကာလရှည်ရပ်မထားနိုင်၍ တကမ္ဘာလုံးတွင် ပြန်ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားနေရသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လမ်း ကြောင်းများလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်ဖြစ်သည်။ တနိုင်ငံနှင့် တနိုင်ငံ ခရီးသွားလာမှု ပြန်လည်စတင်ရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်။ ကျန်းမာရေးဘက်ကလဲ ဤရောဂါကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမည်။

အစရှိသဖြင့် ကမ္ဘာတခုလုံးသည် အစစ အရာရာကို အသေးစိတ် ဆန်းစစ်ပြင်ဆင်နေရပြီဖြစ်သည်။ ကံကောင်းသည်မှာ အာရှတိုက်သည် စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံများသလို အလျင်အမြန် ပြန်လည်၍ နလန်ထလာသော ဒေသဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန် တွင် ကမ္ဘာကြီးသည် အာရှတိုက် ပေါ်တွင် ရိက္ခာမှစ၍ ဆေးဝါး အဆုံး မှီခိုနေရသည်။ အချုပ်အားဖြင့် ကမ္ဘာကြီး တခုလုံးသည် နေထိုင်မှု ပုံစံမှစ၍ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပညာရေးစနစ်များ အားလုံးကို ပုံစံသစ်ဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြရတော့မည်ဖြစ်သည်။

ရှင်သန်ရန် ပိုမို ရုန်းကန်ရမည်။ စီးပွားရေးအကြပ် အတည်းများကို ကျော်ဖြတ်ရမည်။ ယခင်က နေထိုင် ခဲ့သော သာယာခဲ့သော အနေအ ထားများမှနေ၍ ပုံစံသစ် ဖြင့် ပြောင်းလဲ လာသော ကမ္ဘာမြေကို ဖြတ်သန်းရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန် အခါတွင် ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပတ်သက်လာ လျှင် သေချာစိစစ် သုံးစွဲနိုင်မှသာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးတွင်လဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချင့်ချိန် ချမှတ်ပီး ပြတ်ပြတ်သားသား ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ အောင်မြင်မည် ဖြစ်သည်။

မြန်မာပြည်သည် စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက် အခြေခံရိက္ခာအတွက်တော့ စိတ်ပူစရာမလိုပေ။ အစိုးရက အရန် ဆန်တန်ချိန် ၁၃၀၀၀ ဝယ်ယူလိုက်ပြီး ဖြစ်သည်။သို့သော် စီးပွားရေး လူမှုရေး ကျန်းမာရေး အစရှိသည့် အဖက်ဖက်တွင်တော့ ရုန်းကန်ရင် ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်သူအားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးဖြင့် အသစ်ကမ္ဘာ၏ ပုံစံသစ်များတွင် အကောင်းဆုံးကျော် လွှားနိုင်ပါ စေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းလိုက်ရပါသည်။

Nay Thway

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *