ျမန္မာျပည္ကလူငယ္ေတြ အတြက္ေရးတာပါ ကြၽန္ေတာ္ေနမေကာင္း ပါဘူး..အခုလည္းcovid 19positive နဲ႔ေဆး႐ုံတက္ေနရတာပါ..ကြၽန္ေတာ္ သူငယ္ခ်င္းေတြသိပါတယ္။ ျမန္မာလူငယ္ေတြ..ညီေလးညီမေလးေတြ အကိုႀကီးေတြ တစ္ခ်ိန္တုန္းကဘယ္လိုေနခဲ့ေနခဲ့ အခု ခ်ိန္ေတာ့အိမ္မွာေနၾကပါ…။ ျမန္မာလူငယ္ေတြကစာဖတ္ရမွာ ပ်င္းတယ္ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသိတယ္…..ကြၽန္ေတာ္လည္း လူငယ္ပဲေလ ကိုယ္ခ်င္းစာတက္တာေပါ့. ဒါေပမယ့္အခုခ်ိန္မွာေတာ့သတင္းပုံမွန္ဖတ္ပါ တစ္ကမာၻလုံးျဖစ္ေနတဲ့ကပ္ေရာဂါကိုေပါ့ေပါ့ေလး မထင္ၾကပါနဲ႔….။ မေၾကာက္ၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ညီအကိုေတြကို ကိုယ္ေတြ႕ေလးေျပာျပ မယ္။ ကြၽန္ေတာ္က marine machenic