တိုင္းျပည္၏အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အာဏာကိုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အစား သမၼတကိုေပးရန္အစီအစဥ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသေဘာမတူ

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဆိုသည္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထြတ္အထိပ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတကို ထိန္းခ်ဳပ္ သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး မရွိသင့္ေၾကာင္း ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးစိုင္းထြန္းေအးက ေျပာဆိုသည္။သမၼတဆို တာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္က တင္ေျမႇာက္ထားတာ။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ ခံရတဲ့ အပိုင္းေတြ ရွိမယ္။

ထို႔ျပင္ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀ (ခ)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး တခုတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္ တနယ္တြင္ ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု တစုတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္းကို ထိပါး အႏၲရာယ္ ျပဳမည့္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေပၚေပါက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းရွိလွ်င္ ထိုအႏၲရာယ္ကို တပ္ မေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တားဆီးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအခ်က္ကိုလည္း မူလ ဥပေဒတြင္ “ထိုအႏၲရာယ္” ဆိုေသာ စကားရပ္ကို ပယ္ဖ်က္၍ “ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ တာ ဝန္ေပးခ်က္ အရ”ဟု လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၏ တင္ျပခ်က္ကိုလည္း တပ္မေတာ္က သေဘာ မတူဟု ေျပာသည္။ ဒီဥပေဒ ျပ႒ာန္းစဥ္က နယ္ေျမ တခုခုမွာ အေျခအေန အေတာ္အတန္ ပ်က္ျပား ဆိုးဝါးလာရင္ တပ္မေတာ္က စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထုတ္ျပန္၍ ယာယီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္မႉးႀကီး ႏိုင္ဦးက ေျပာသြားသည္။

အဲဒီလိုမ်ိဳးႀကီး သမၼတက မလုပ္သင့္ဘူး ဆိုတာ မ်ိဳးႀကီးကေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။ အေမရိကန္ မွာ သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္က ႀကီးမား တဲ့ အေန အထားမွာ ရွိတာပဲ။ သူတို႔ တိုင္းျပည္က ကမာၻမွာ ထိပ္တန္း ေရာက္ေန တာပဲ” ဟု ဦးစိုင္းထြန္းေအးက ဆိုသည္။တိုင္းျပည္တြင္ အေရးေပၚ အေျခအေနျဖစ္ပါက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတကို ဦးေဆာင္ေစ၍ တာဝန္ယူမည့္ အစီအစဥ္တရပ္အား အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ရမည္ဆိုေသာ (NLD) ပါတီ၏ အစီအစဥ္ကို သေဘာမတူေၾကာင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒု ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀(ဂ) တြင္ သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ပိုတိုးေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ဥပေဒၾကမ္း သြင္း၍ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၁၇ အရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို လက္လႊတ္ဆုံးရႈံးေစမည့္ အေရး ေပၚ အေျခအေန ေပၚေပါက္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ၍ အေရးေပၚ အေျခအေနကို ေၾကညာႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ပုဒ္မ ၄၀ (ဂ) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ စေသာ အဓမၼနည္းျဖင့္ ရယူရန္ ေဆာင္႐ြက္ ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲေစမည့္၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫႊတ္ေရး ၿပိဳကြဲေစမည့္ သို႔မ ဟုတ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ လက္လႊတ္ ဆုံးရႈံးရမည့္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေပၚေပါက္လွ်င္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္ မွတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရယူသုံးစြဲခြင့္ ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ယင္းအခ်က္ကို NLD ပါတီက ျပင္ဆင္လိုျခင္း ျဖစ္သည္။ယင္းအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ႏိုင္ဦးက ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ားအရ ဒို႔တာဝန္အေရး ၃ ပါးကို ထိပါးေစမည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၊ လြတ္လပ္ေရး ဆုံးရႈံး ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၊ ျပည္ပ က်ဴးေက်ာ္မႈ အေျခအေနမ်ိဳးကို အခ်ိန္မေ႐ြး ေပၚေပါက္လာႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ရန္ တပ္မေတာ္ကို ယာယီ အစိုးရဖြဲ႕ၿပီး ထိန္းသိမ္းေစလိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ဒီလို အေျခအေနေတြမွာ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းေတြ ရပ္ဆိုင္းသြားခ်ိန္ ျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ ပုံမွန္အေျခအေနကို ျပန္လည္ ေရာက္ရွိရန္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အား ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို လႊဲအပ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္မႉးႀကီး ႏိုင္ဦးက လႊတ္ ေတာ္တြင္ ရွင္းျပသည္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ပါတီမွ ဦးေမာင္ျမင့္က အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၄၀ (ဂ) ထည့္သြင္းရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿပိဳကြဲ ေတာ့မည့္ အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းယူျခင္းမ်ိဳး မႀကဳံေစခ်င္၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“သမၼတက အေျခအေနကို မထိန္းႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာ ဦးေဆာင္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ရႏိုင္မယ့္ အစီ အစဥ္တရပ္ကို ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳရမယ္ ဆိုတာက ရယ္စရာ ေကာင္းပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ျမင့္ က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသြားသည္။ ၎က ဆက္၍ “သမၼတက မလုပ္ႏိုင္လို႔ အေျခအေနဆိုးတဲ့ၾကားက သူဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ခိုင္းေနတာက သဘာဝ က်ရဲ႕လား၊ ျဖစ္ႏိုင္ရဲ႕လား စဥ္းစား ၾကည့္ပါ။ တကယ္ အေျခအေနဆိုးရင္ လႊတ္ေတာ္ေခၚႏိုင္ရဲ႕လား ၁၉၈၈ အေျခအေနေတြကို ျပန္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၄၀ (ဂ) ကို မူလအတိုင္းသား ထားရွိရန္ ဆိုသည္။လႊတ္ေတာ္တြင္ သမၼတကို အခြင့္အာဏာ မေပးခ်င္၍ ၁၉၈၈ အေျခအ ေနႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ယခု ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ မတူေတာ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပုံ ကာလသည္ တပါတီ အစိုးရ၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာ သိမ္း အစိုးရက ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္လြင္က ေျပာ သည္။“ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အာဏာပိုင္ဆုံး အဖြဲ႕အစည္းပဲေလ။

“အခုလို ျပည္သူကေန ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြက တဆင့္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္း ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႀကီးကေန အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကိုသာ လႊမ္းမိုးခြင့္ ရွိမယ္ဆိုရင္ ၈၈ လို အေျခအေနမ်ိဳးဟာ လုံးဝ ေပၚေပါက္လာစရာ အ ေၾကာင္း လုံးဝမရွိဘူး” ဟု ဦးျမင့္လြင္က ဆိုသည္။ဒါက အေရး ေပၚ အေျခအေန ဟုတ္သလား၊ မဟုတ္သလား ဆိုတာကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ ကပဲ ဆုံးျဖတ္မွာပဲ။ ကာခ်ဳပ္ကလည္း ဆုံးျဖတ္လို႔ မရဘူး။ ေနာက္ဆုံး သမၼတေတာင္ ဆုံးျဖတ္လို႔ မရဘူး” ဟု ေျပာဆိုသည္။

REF: ဧရာ၀တီ

UNICODE

တိုင်းပြည်၏အရေးပေါ် အခြေအနေတွင် နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အစား သမ္မတကိုပေးရန်အစီအစဉ် တပ်မတော်နှင့်ပြည်ခိုင်ဖြိုးသဘောမတူ

နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဆိုသည်မှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ ဖြစ်သလို နိုင်ငံတော်၏ အထွတ်အထိပ်လည်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် သမ္မတတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သမ္မတကို ထိန်းချုပ် သည့် အဖွဲ့အစည်းမျိုး မရှိသင့်ကြောင်း ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးစိုင်းထွန်းအေးက ပြောဆိုသည်။သမ္မတဆို တာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ လွှတ်တော်က တင်မြှောက်ထားတာ။ အဲဒီတော့ လွှတ်တော်ကို တာဝန် ခံရတဲ့ အပိုင်းတွေ ရှိမယ်။

ထို့ပြင် အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၀ (ခ)တွင် ဖော်ပြထားသည့် တိုင်းဒေသကြီး တခုတွင် ဖြစ်စေ၊ ပြည်နယ် တနယ်တွင် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စု တစုတွင် ဖြစ်စေ၊ ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်းကို ထိပါး အန္တရာယ် ပြုမည့် အရေးပေါ် အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်လျှင် သို့မဟုတ် လုံလောက်သော အကြောင်းရှိလျှင် ထိုအန္တရာယ်ကို တပ် မတော်သည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင် သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ တားဆီးကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခွင့် ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

ယင်းအချက်ကိုလည်း မူလ ဥပဒေတွင် “ထိုအန္တရာယ်” ဆိုသော စကားရပ်ကို ပယ်ဖျက်၍ “နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ တာ ဝန်ပေးချက် အရ”ဟု လွှတ်တော် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၏ တင်ပြချက်ကိုလည်း တပ်မတော်က သဘော မတူဟု ပြောသည်။ ဒီဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းစဉ်က နယ်မြေ တခုခုမှာ အခြေအနေ အတော်အတန် ပျက်ပြား ဆိုးဝါးလာရင် တပ်မတော်က စစ် အုပ်ချုပ်ရေး ထုတ်ပြန်၍ ယာယီ အုပ်ချုပ်ရေးနည်းနဲ့ ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပြဋ္ဌာန်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး နိုင်ဦးက ပြောသွားသည်။

အဲဒီလိုမျိုးကြီး သမ္မတက မလုပ်သင့်ဘူး ဆိုတာ မျိုးကြီးကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။ အမေရိကန် မှာ သမ္မတရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်က ကြီးမား တဲ့ အနေ အထားမှာ ရှိတာပဲ။ သူတို့ တိုင်းပြည်က ကမ္ဘာမှာ ထိပ်တန်း ရောက်နေ တာပဲ” ဟု ဦးစိုင်းထွန်းအေးက ဆိုသည်။တိုင်းပြည်တွင် အရေးပေါ် အခြေအနေဖြစ်ပါက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သည် နိုင်ငံတော် သမ္မတကို ဦးဆောင်စေ၍ တာဝန်ယူမည့် အစီအစဉ်တရပ်အား အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ရမည်ဆိုသော  (NLD) ပါတီ၏ အစီအစဉ်ကို သဘောမတူကြောင်း တပ်မတော်နှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ပြောသည်။

ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်က၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၀(ဂ) တွင် သမ္မတ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပိုတိုးပေးရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ ဥပဒေကြမ်း သွင်း၍ တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၇ အရ နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးစေမည့် အရေး ပေါ် အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်လျှင် နိုင်ငံတော် သမ္မတသည် အမျိုးသား ကာကွယ် ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် ညှိနှိုင်း ၍ အရေးပေါ် အခြေအနေကို ကြေညာနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

ပုဒ်မ ၄၀ (ဂ) တွင် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ဆူပူသောင်းကျန်းမှု၊ အကြမ်းဖက်မှု စသော အဓမ္မနည်းဖြင့် ရယူရန် ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်း တို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲစေမည့်၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွှတ်ရေး ပြိုကွဲစေမည့် သို့မ ဟုတ် အချုပ်အခြာအာဏာ လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးရမည့် အရေးပေါ် အခြေအနေ ပေါ်ပေါက်လျှင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် နိုင်ငံတော် အာဏာကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် သတ် မှတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ရယူသုံးစွဲခွင့် ရှိသည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။

ယင်းအချက်ကို NLD ပါတီက ပြင်ဆင်လိုခြင်း ဖြစ်သည်။ယင်းအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးကြီး နိုင်ဦးက နိုင်ငံ၏ သမိုင်းတလျှောက်တွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အခြေအနေများအရ ဒို့တာဝန်အရေး ၃ ပါးကို ထိပါးစေမည့် အခြေအနေမျိုး၊ လွတ်လပ်ရေး ဆုံးရှုံး နိုင်သည့် အခြေအနေမျိုး၊ ပြည်ပ ကျူးကျော်မှု အခြေအနေမျိုးကို အချိန်မရွေး ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သဖြင့် နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ရန် တပ်မတော်ကို ယာယီ အစိုးရဖွဲ့ပြီး ထိန်းသိမ်းစေလိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ လွှတ်တော်တွင် ပြောသည်။

ဒီလို အခြေအနေတွေမှာ လွှတ်တော်များ ဥပဒေပြုရေး လုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားချိန် ဖြစ်လို့ နိုင်ငံ တော်ရဲ့ ပုံမှန်အခြေအနေကို ပြန်လည် ရောက်ရှိရန် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အား နိုင်ငံတော် အာဏာကို လွှဲအပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး နိုင်ဦးက လွှတ် တော်တွင် ရှင်းပြသည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပါတီမှ ဦးမောင်မြင့်က အခြေခံ ဥပဒေတွင် ပုဒ်မ ၄၀ (ဂ) ထည့်သွင်းရခြင်းသည် နိုင်ငံတော် ပြိုကွဲ တော့မည့် အချိန်တွင် တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းယူခြင်းမျိုး မကြုံစေချင်၍ ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။

“သမ္မတက အခြေအနေကို မထိန်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ ဦးဆောင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရနိုင်မယ့် အစီ အစဉ်တရပ်ကို ပြည် ထောင်စု လွှတ်တော်က အတည်ပြုရမယ် ဆိုတာက ရယ်စရာ ကောင်းပါတယ်” ဟု ဦးမောင်မြင့် က လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးသွားသည်။ ၎င်းက ဆက်၍ “သမ္မတက မလုပ်နိုင်လို့ အခြေအနေဆိုးတဲ့ကြားက သူဦးဆောင်ပြီး လုပ်ခိုင်းနေတာက သဘာဝ ကျရဲ့လား၊ ဖြစ်နိုင်ရဲ့လား စဉ်းစား ကြည့်ပါ။ တကယ် အခြေအနေဆိုးရင် လွှတ်တော်ခေါ်နိုင်ရဲ့လား ၁၉၈၈ အခြေအနေတွေကို ပြန်ကြည့်စေချင်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။

ထို့ကြောင့် ပုဒ်မ ၄၀ (ဂ) ကို မူလအတိုင်းသား ထားရှိရန် ဆိုသည်။လွှတ်တော်တွင် သမ္မတကို အခွင့်အာဏာ မပေးချင်၍ ၁၉၈၈ အခြေအ နေနှင့် နှိုင်းယှဉ် ပြောဆိုနေသော်လည်း ယခု ခေတ်အခြေအနေနှင့် မတူတော့ကြောင်း၊ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံ ကာလသည် တပါတီ အစိုးရ၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ် အာဏာ သိမ်း အစိုးရက ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း NLD ပါတီမှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်လွင်က ပြော သည်။“ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဆိုတာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အာဏာပိုင်ဆုံး အဖွဲ့အစည်းပဲလေ။

“အခုလို ပြည်သူကနေ ရွေးကောက်ပွဲတွေက တဆင့် ရွေးချယ်တင်မြောက်လိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကြီးကနေ အချုပ်အခြာ အာဏာကိုသာ လွှမ်းမိုးခွင့် ရှိမယ်ဆိုရင် ၈၈ လို အခြေအနေမျိုးဟာ လုံးဝ ပေါ်ပေါက်လာစရာ အ ကြောင်း လုံးဝမရှိဘူး” ဟု ဦးမြင့်လွင်က ဆိုသည်။ဒါက အရေး ပေါ် အခြေအနေ ဟုတ်သလား၊ မဟုတ်သလား ဆိုတာကိုလည်း လွှတ်တော် ကပဲ ဆုံးဖြတ်မှာပဲ။ ကာချုပ်ကလည်း ဆုံးဖြတ်လို့ မရဘူး။ နောက်ဆုံး သမ္မတတောင် ဆုံးဖြတ်လို့ မရဘူး” ဟု ပြောဆိုသည်။

REF:     ဧရာ၀တီ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *