တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကတင္သြင္းသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္းမ်ားအား ပူးေပါင္း ေကာ္မတီေအာက္သို႔ထည့္သြင္းလိုက္၍ တပ္မေတာ္က ကန႔္ကြက္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္နာယပယ္ခ်

ယေန႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္က ေျပာဆိုရာတြင္ ယခု ေဆြးေႏြးရမည့္ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး မူၾကမ္းသည္ NLD ပါတီက အဆိုျပဳထားသည့္ ဖြဲ႕ စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး အခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NLD က အားလုံးပါဝင္ေရး ဆိုေသာ္လည္း ၎တို႔ ႀကီးစိုး ထားသည့္ ၄၅ ဦး ေကာ္မတီတြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၿပီး ရရွိလာသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္၍ ယခုျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ NLD ပါတီ၏ ျပင္ဆင္ ခ်က္မ်ားဟု ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္က ေျပာဆိုသည္။

“မဲခြဲလိုက္ ေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္၊ ၄၅ ဦးေကာ္မတီမွာ NLD က မ်ားေတာ့ NLD ခ်ည္းပဲ ႏိုင္တာပဲ။ ၄၅ ဦး ေကာ္မတီက တက္လာတာလဲ NLD ရဲ႕ ျပင္ဆင္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့လူေတြ က်န္တဲ့ပါတီေတြ တင္တဲ့ဟာေတြကိုေတာ့ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လက္မွတ္ထိုးၿပီးေတာ့ တင္ထားတဲ့ဟာေတြကို အကုန္လုံး ေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္လိုက္တဲ့သေဘာ ျဖစ္ၿပီး ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္တာကို သူတို႔ ပါတီကပဲ လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာယူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟုလည္း ၎က ေထာက္ျပသည္။

ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းထြန္းေအးက ယေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အခင္းအက်င္းအရ တပ္မေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္ေျမာက္မႈထက္ ၎တို႔ တင္သြင္း သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေစလိုၿပီး ပူးေပါင္းေကာ္မတီေအာက္သို႔ မထည့္လိုေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ နာယက၏ စဥ္းစားခ်က္မ်ား ဥပေဒၾကမ္း အားလုံးကို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးေနမည္ ဆိုပါက အခ်ိန္ ၃ ႏွစ္ခန႔္ အခ်ိန္ေပး ရႏိုင္၍ လက္မခံျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက တင္သြင္းထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္း ၅ ခု အား အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီေအာက္သို႔ ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းကို မေက်နပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ က လႊတ္ေတာ္တြင္ ထုတ္ ေဖာ္ ေျပာဆိုသည္။ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းၿပီးခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕က မတ္တတ္ရပ္၍ ကန႔္ကြက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ခ်စ္ တို႔က မတ္ တတ္ရပ္ ကန႔္ကြက္ေဆြးေႏြးစဥ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ကို မိုက္ဖြင့္ေပးခဲ့သည္ ။သို႔ေသာ္ အေျခခံ ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေလ့လာစိစစ္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ ေလ့ လာေတြ႕ရွိခ်က္ ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအတိုင္း ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္က ယေန႔ အစီရင္ခံစာအရ နဂိုမူလက သီးျခား စီ တင္သြင္းမည္ဟု ေျပာဆိုထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ယခုအခါ သီးျခားထည့္သြင္း ေဆြးေႏြး ရန္ မရွိဟု ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းသည္ ယခင္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။၎က“က်ေနာ္တို႔ တပ္မေတာ္ သားေရာ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကလည္း တင္ထားတာ ရွိတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ၄၅ ဦး ေကာ္မတီရဲ႕ ေအာက္မွာ ထည့္သြင္းၿပီးေတာ့ ေပ်ာက္သြား ေအာင္ လုပ္တဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္”ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္ က“ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေျပာရရင္ေတာ့ ဖြဲ႕ စည္းပုံ ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ NLD ပါတီရဲ႕ သူတို႔ရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းမွာ ပါတဲ့အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ Image ကိုယူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မွားယြင္းေနတယ္။ ကြဲလြဲေနတယ္။

ေရွ႕ေနာက္ မညီၫႊတ္ဘူးဆိုတာကို ေထာက္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။ အာဏာရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)မွ အ မ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ျမတ္ဉာဏစိုးက မူ ယခင္က ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို သီးျခားစီ အၿပိဳင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ေျပာ ဆိုျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း တင္သြင္းရန္၊ ေဆြးေႏြးရန္ ရည္႐ြယ္ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ စိစစ္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံ ဥပေဒ တခုတည္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ခြဲျပင္မည္ဆိုပါက ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ယခု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး စိစစ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးလည္း ျဖစ္သူ ၎က“အဲဒီေတာ့ အနက္ အဓိပၸာယ္ကို အေကာက္ယူလြဲေနတာ။ ဥပေဒအသုံးအႏႈန္းဆိုတာ အင္မတန္မွ တိက်တယ္။ အဲဒါကို အခ်ိဳ႕ အခ်ိဳ႕ ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားက်ေတာ့ လိုရာအနက္ကို ဆြဲေကာက္ေနတာေပါ့ ေနာ္”ဟု လည္း ေျပာသည္။ လက္ရွိ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးလိုေသာ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ အမည္စာရင္းေပးရမည္ ဟု ယေန႔ ေၾကညာသည္။

“ေဆြးေႏြးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြသြားေတာ့မွာေပါ့။ ကိုယ့္အျမင္သူ႔အျမင္ ေဆြးေႏြးမယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီးသြားရင္ေတာ့ အဆုံး အျဖတ္ယူရေတာ့ မယ္။ ယူရင္ေတာ့ အခ်က္ တခ်က္ခ်င္းစီအေပၚမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ယူရမယ္။ ၇၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း ေက်ာ္မလား မေက်ာ္ဘူးလား ဆိုတာကို တခ်က္ခ်င္းစီအလိုက္မွာ မဲေပးသြားရမွာေပါ့”ဟု ေဒါက္တာ ျမတ္ဉာဏ စိုး က ရွင္းျပသည္။မဲေပးရာတြင္လည္း ပထမႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကကဲ့သို႔ စက္ခလုပ္ႏွိပ္ၿပီး မဲေပးသည့္ နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳ မည္ မဟုတ္ဘဲ အမ်ားထင္သာျမင္သာ ရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ အမွတ္ျခစ္၍ ဆႏၵျပဳသည့္ နည္းလမ္း ကိုသာ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါက္တာ ျမတ္ဉာဏစိုးက“ေရတြက္တဲ့အခါက်ရင္လည္း အမ်ားျပည္သူေရွ႕မွာပဲ အားလုံးေသခ်ာကို ေရမယ္။ ေရၿပီး တဲ့ အခါက်ရင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္တယ္၊ မေက်ာ္ဘူး ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရသလား။ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရသလား ဆိုတာကို လည္း ေသေသခ်ာခ်ာကို ျပန္တြက္ရမွာ။ တြက္ၿပီးသြားရင္လည္း အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေၾကညာေပးသြားမွာ။ ဒီလုပ္ငန္း စဥ္ေတြ လာေတာ့မွာပါ”ဟု ေျပာသည္။

REF: THE IRRAWADDY

UNICODE

တပ်မတော်နှင့်ပြည်ခိုင်ဖြိုးကတင်သွင်းသည့် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမူကြမ်းများအား ပူးပေါင်း ကော်မတီအောက်သို့ထည့်သွင်းလိုက်၍ တပ်မတော်က ကန့်ကွက်သော်လည်း လွှတ်တော်နာယပယ်ချ

ယနေ့လွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်က ပြောဆိုရာတွင် ယခု ဆွေးနွေးရမည့် အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး မူကြမ်းသည် NLD ပါတီက အဆိုပြုထားသည့် ဖွဲ့ စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး အချက်များသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ NLD က အားလုံးပါဝင်ရေး ဆိုသော်လည်း ၎င်းတို့ ကြီးစိုး ထားသည့် ၄၅ ဦး ကော်မတီတွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီး ရရှိလာသည့် အချက်များဖြစ်၍ ယခုပြင်ဆင်ချက်များသည် NLD ပါတီ၏ ပြင်ဆင် ချက်များဟု ပြောနိုင်ကြောင်း တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်က ပြောဆိုသည်။

“မဲခွဲလိုက် တော့ စဉ်းစားကြည့်၊ ၄၅ ဦးကော်မတီမှာ NLD က များတော့ NLD ချည်းပဲ နိုင်တာပဲ။ ၄၅ ဦး ကော်မတီက တက်လာတာလဲ NLD ရဲ့ ပြင်ဆင်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေ ကျန်တဲ့ပါတီတွေ တင်တဲ့ဟာတွေကိုတော့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ တင်ထားတဲ့ဟာတွေကို အကုန်လုံး ပျောက်သွားအောင် လုပ်လိုက်တဲ့သဘော ဖြစ်ပြီး တော့ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်တာကို သူတို့ ပါတီကပဲ လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟုလည်း ၎င်းက ထောက်ပြသည်။

ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD)မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းထွန်းအေးက ယနေ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အခင်းအကျင်းအရ တပ်မတော်က ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ဖြစ်မြောက်မှုထက် ၎င်းတို့ တင်သွင်း သည့် ဥပဒေကြမ်းများကို ဆွေးနွေးစေလိုပြီး ပူးပေါင်းကော်မတီအောက်သို့ မထည့်လိုကြောင်း၊ လွှတ်တော် နာယက၏ စဉ်းစားချက်များ ဥပဒေကြမ်း အားလုံးကို ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးနေမည် ဆိုပါက အချိန် ၃ နှစ်ခန့် အချိန်ပေး ရနိုင်၍ လက်မခံခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။

တပ်မတော်နှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက တင်သွင်းထားသည့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ဥပဒေမူကြမ်း ၅ ခု အား အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်း ကော်မတီအောက်သို့ ထည့်သွင်းလိုက်ခြင်းကို မကျေနပ်ကြောင်း တပ်မတော် က လွှတ်တော်တွင် ထုတ် ဖော် ပြောဆိုသည်။ယနေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ဒုတိယ အကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်း လေ့လာစိစစ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းပြီးချိန်တွင် တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်တချို့က မတ်တတ်ရပ်၍ ကန့်ကွက် ဆွေးနွေးကြသည်။

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ဆန်း ချစ် တို့က မတ် တတ်ရပ် ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးစဉ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက ဦးတီခွန်မြတ်က ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်ကို မိုက်ဖွင့်ပေးခဲ့သည် ။သို့သော် အခြေခံ ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေမူကြမ်း လေ့လာစိစစ်ရေး ပူးပေါင်း ကော်မတီ၏ လေ့ လာတွေ့ရှိချက် နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာအတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ဦးတီခွန်မြတ်က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် ပြောသည်။

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် အစုအဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင်က ယနေ့ အစီရင်ခံစာအရ နဂိုမူလက သီးခြား စီ တင်သွင်းမည်ဟု ပြောဆိုထားသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းများကို ယခုအခါ သီးခြားထည့်သွင်း ဆွေးနွေး ရန် မရှိဟု ပြောဆိုလိုက်ခြင်းသည် ယခင် ပြောဆိုချက်များနှင့် ကွဲလွဲနေကြောင်း ပြောဆိုသည်။၎င်းက“ကျနော်တို့ တပ်မတော် သားရော၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီကလည်း တင်ထားတာ ရှိတယ်။

ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေကြမ်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ၄၅ ဦး ကော်မတီရဲ့ အောက်မှာ ထည့်သွင်းပြီးတော့ ပျောက်သွား အောင် လုပ်တဲ့ သဘော ဖြစ်နေပါတယ်”ဟု လွှတ်တော်တွင် သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။ ဗိုလ်မှူးချုပ် မောင်မောင် က“ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောရရင်တော့ ဖွဲ့ စည်းပုံ ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် NLD ပါတီရဲ့ သူတို့ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်းမှာ ပါတဲ့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ဖို့ လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ Image ကိုယူတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မှားယွင်းနေတယ်။ ကွဲလွဲနေတယ်။

ရှေ့နောက် မညီညွှတ်ဘူးဆိုတာကို ထောက်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ အာဏာရ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD)မှ အ မျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ မြတ်ဉာဏစိုးက မူ ယခင်က ဥပဒေကြမ်းများကို သီးခြားစီ အပြိုင် ဆောင်ရွက်မည်ဟု ပြော ဆိုခြင်းမှာ လွှတ်တော်တွင်း တင်သွင်းရန်၊ ဆွေးနွေးရန် ရည်ရွယ်ပြောဆိုခြင်း မဟုတ်ဘဲ စိစစ်ရန် ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အခြေခံ ဥပဒေ တခုတည်းကို အကြိမ်ကြိမ် ခွဲပြင်မည်ဆိုပါက ရှုပ်ထွေးမှုများစွာ ကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။

ယခု အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး စိစစ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးလည်း ဖြစ်သူ ၎င်းက“အဲဒီတော့ အနက် အဓိပ္ပာယ်ကို အကောက်ယူလွဲနေတာ။ ဥပဒေအသုံးအနှုန်းဆိုတာ အင်မတန်မှ တိကျတယ်။ အဲဒါကို အချို့ အချို့ သော ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ အချို့အချို့သော အစုအဖွဲ့များကျတော့ လိုရာအနက်ကို ဆွဲကောက်နေတာပေါ့ နော်”ဟု လည်း ပြောသည်။ လက်ရှိ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင် ဆင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှေ့ဆက်နိုင်ရန် လွှတ်တော်က အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ဥပဒေ မူကြမ်းအား ဆွေးနွေးလိုသော ကိုယ်စားလှယ် များကို ယခုလ ၁၇ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ အမည်စာရင်းပေးရမည် ဟု ယနေ့ ကြေညာသည်။

“ဆွေးနွေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေသွားတော့မှာပေါ့။ ကိုယ့်အမြင်သူ့အမြင် ဆွေးနွေးမယ်။ ဆွေးနွေးပြီးသွားရင်တော့ အဆုံး အဖြတ်ယူရတော့ မယ်။ ယူရင်တော့ အချက် တချက်ချင်းစီအပေါ်မှာ လွှတ်တော်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ယူရမယ်။ ၇၅ ရာခိုင် နှုန်း ကျော်မလား မကျော်ဘူးလား ဆိုတာကို တချက်ချင်းစီအလိုက်မှာ မဲပေးသွားရမှာပေါ့”ဟု ဒေါက်တာ မြတ်ဉာဏ စိုး က ရှင်းပြသည်။မဲပေးရာတွင်လည်း ပထမကြိမ် လွှတ်တော် သက်တမ်းကကဲ့သို့ စက်ခလုပ်နှိပ်ပြီး မဲပေးသည့် နည်းလမ်းကို အသုံးပြု မည် မဟုတ်ဘဲ အများထင်သာမြင်သာ ရှိစေရန်နှင့် ပြည်သူများ စောင့်ကြည့်နိုင်ရန် အမှတ်ခြစ်၍ ဆန္ဒပြုသည့် နည်းလမ်း ကိုသာ အသုံးပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ဒေါက်တာ မြတ်ဉာဏစိုးက“ရေတွက်တဲ့အခါကျရင်လည်း အများပြည်သူရှေ့မှာပဲ အားလုံးသေချာကို ရေမယ်။ ရေပြီး တဲ့ အခါကျရင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်တယ်၊ မကျော်ဘူး ၆၉ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရသလား။ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်း ရသလား ဆိုတာကို လည်း သေသေချာချာကို ပြန်တွက်ရမှာ။ တွက်ပြီးသွားရင်လည်း အချိန်နဲ့တပြေးညီ ကြေညာပေးသွားမှာ။ ဒီလုပ်ငန်း စဉ်တွေ လာတော့မှာပါ”ဟု ပြောသည်။

REF:     THE  IRRAWADDY

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *